13 C
Campulung Muscel
02/12/2023

Primarul forţează semnarea contractului de finanţare pentru reţeaua de canalizare pe străzile Carpaţi, Ţicăloiu şi Zăvoiului în 2016

Unul dintre motivele convocării aleşilor la o şedinţă de îndată, stabilită pentru ziua de marţi, 6 decembrie 2016, l-a constituit investiţia de extindere a reţelei de canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului, pentru care Primăria este în tratative cu Ministerul Dezvoltării Regionale, sub patronajul căruia se derulează Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Renumita Ordonanţă 28, în baza căreia comunităţile locale pot beneficia de fonduri pentru rezolvarea unor probleme de infrastructură. Municipalitatea s-a înscris în acest program cu reţeaua de canalizare pe arterele amintite, a cărei valoare se ridică la aproximativ 26 de miliarde de lei vechi. Banii vin de la bugetul de stat şi, evident, va exista şi o contribuţie a Consiliului Local Câmpulung. Asta li s-a cerut aleşilor să aprobe la şedinţa de acum trei zile: cofinanţarea proiectului, în valoare totală de 100.062,20 lei cu TVA, din care: 76.239,89 lei, valoare decontată până la data adoptării hotărârii din 6 decembrie 2016; 23.822,31 lei, cofinanţare rămasă de alocat pentru decontarea cheltuielilor care nu sunt suportate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală. 

“Vreau să depun cât mai repede hotărârea, ca să forţez puţin semnarea contractului de finanţare anul acesta” 

Înainte de a intra în dezbaterea celor două puncte ale ordinii de zi a şedinţei de îndată, desfăşurate în regim de urgenţă, de Sfântul Nicolae, primarul Liviu Ţâroiu s-a simţit dator să explice colegilor consilieri de ce acest punct trebuie aprobat din nou, la nici două luni distanţă de precedentul vot acordat aceleiaşi chestiuni. În mod normal, documentaţia refăcută la cererea Ministerului Dezvoltării ar fi trebuit pusă din nou în discuţie la întrunirea ordinară din 28 noiembrie 2016. Dar, motivează şeful Executivului, solicitarea partenerului a sosit cu întârziere la Primăria Câmpulung şi n-a fost timp pentru convocarea unei şedinţe de comisie. Plus că ştia că va urma o întrunire extraordinară pentru aprobarea banilor destinaţi remuneraţiilor profesorilor. Cu aceste scuze şi motive, Liviu Ţâroiu le-a cerut legiuitorilor permisiunea de a introduce pe ordinea de zi a şedinţei de îndată completările la investiţia pentru care doreşte să semneze contractul de finanţare cât mai curând.                      

„Am avut câteva discuţii cu Ministerul Dezvoltării, care ne cere o rectificare a hotărârii Consiliului Local privind cofinanţarea. Noi am dat o cofinanţare mai mare, dar s-au scăzut cheltuielile pe care le-am făcut până acum cu proiectarea şi toate celelalte şi, atunci, trebuie să rectificăm valoarea. Va fi o cofinanţare mai mică decât a fost, dar trebuie făcută o hotărâre pe suma exactă. (…) Noi am făcut nişte cheltuieli înainte de a depune proiectul pentru finanţarea pe Ordonanţa 28. Am depus cofinanţarea pentru toate sumele solicitate de noi, dar cele care s-au făcut înainte de depunere nu mai pot fi rambursate. Atunci, suma de cofinanţare este mai mică, fiindcă am făcut deja nişte cheltuieli, anticipat. (…) Vreau să depun cât mai repede hotărârea, ca să forţez puţin semnarea contractului de finanţare anul acesta. Lucrările vor fi făcute anul viitor, dar mi-aş dori şi ne-am dori, ca Primărie, să avem semnat contractul de finanţare anul acesta.”, a explicat Liviu Ţâroiu, căruia aleşii, cu excepţia liberalului Cristi Creţu, care s-a abţinut la vot, i-au îndeplinit dorinţa.

Valoarea investiţiei de canalizare pe cele trei străzi: 26 de miliarde 

Din bugetul local sunt suportate acele cheltuieli care nu sunt finanţate din bugetul de stat: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Potrivit referatului comun al Direcţiei Economice şi al Compartimentului Investiţii, „valoarea totală a investiţiei, preluată din Devizul General al obiectivului, este de 2.598.668 lei, cu TVA. Din această valoare a fost decontată din bugetul local, atât în anul 2015, cât şi în anul 2016, suma de 76.239,89 lei, cu TVA, aferentă elaborării studiului de fezabilitate, proiectului tehnic şi unor taxe pentru obţinerea de avize. Pentru cofinanţarea rămasă de finanţat din fonduri de la bugetul local mai este necesară suma de 23.822,31 lei, cu TVA,  urmând ca valoarea de 2.498.605,80 lei, cu TVA, să fie alocată prin transferuri de la bugetul de stat, în baza O.U.G. nr. 28/2013.”

Prin urmare, au fost abrogate prevederile articolului 1 a H.C.L. Câmpulung nr.63 din 31 octombrie 2016, potrivit căruia: „Se aprobă asigurarea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, prin PNDL, în sumă de 70.064,12 lei, din creditele bugetare ale anului 2016 (…)”. 

Chiar dacă Liviu Ţâroiu vorbeşte despre un minus consistent la capitolul cofinanţare, eliminându-se ceea ce s-a consumat până în acest moment, cheltuielile anterioare tot cu bani din bugetul local au fost susţinute şi tot în contul aceleiaşi lucrări. Aşadar, modificarea unor sume pe hârtie nu reprezintă vreun mare succes demn de aplaudat. 

În continuare redăm câteva repere ale investiţiei, extrase din Solicitarea de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului care face subiectul acestui articol.  

=Amplasamentul obiectivului de investiţii propus: străzile Ion Ţicăloiu, Carpaţi, Locotenent Colonel N. Popp, Privighetorii, Parcul Mirea (între strada Gruiului şi strada Ion Ţicăloiu), Zăvoiului (între strada Dragoş Vodă şi strada Locotenent Oncica);

=Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţii (în unităţi fizice): 

– 4.060 m reţea canalizare ape uzate menajere, din care: 2.149 ml de Dn 250 şi 1.911 ml de Dn 200;

– 83 buc. cămine vizitare;

– 265 ml conductă refulare De 90 mm;

– 1 buc. staţie pompare ape uzate menajere, având Qmax = 30 mc/h, H = 18 MCA;

 

=Valoarea totală a investiţiei, conform hotărârii Consiliului Local: 2.598.668,00 lei cu TVA

=Nr. hotărârii Consiliului Local: 13 din 15.02.2016

 

=Nr. contract de servicii (proiect tehnic) /data: 14094/13.05.2015

 

=Valoarea totală a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte adiţionale (lei cu TVA): 74.995,20 lei cu TVA, din care:

– 44.997,12 lei cu TVA – studiu de fezabilitate

– 29.998,08 lei cu TVA – proiect tehnic

 

=Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiţii (lei cu TVA):

76.239,89 lei cu TVA, din care:

– 74.995,20 lei cu TVA (proiectare)

– 1.244,69 lei cu TVA (taxe pentru avize) 

– buget de stat: –

– buget local: 76.239,89  lei cu TVA>

 

=Valoarea totală necesară pentru finalizarea/realizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA): 2.522.428,11 lei cu TVA din care:

Anul I: 1.486.149,00 lei cu TVA

Anul II: 1.012.456,80 lei cu TVA

Buget local: 23.822,31 lei cu TVA. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!