15.5 C
Campulung Muscel
17/06/2024

Aleşii scot la vânzare Radiologia din Policlinica Stomatologică

A făcut cerere de cumpărare nepotul lui Grigore Stănescu

Subalternii lui Liviu Ţâroiu au ajuns la concluzia că este mai eficientă vânzarea decât închirierea fostei Radiologii din Policlinica Stomatologică, pentru obţinerea căreia se luptă doi specialişti în domeniu. Dan Lucian Stănescu, nepotul directorului Spitalului Municipal, a cerut unităţii medicale şi Consiliului Local scoaterea la vânzare a spaţiului, fiind interesat să-l cumpere, în timp ce Gabriela Horhoianu a solicitat scoaterea la licitaţie, dorind să-l închirieze. Radiologia, care a funcţionat la etajul clădirii ultracentrale, într-un spaţiu de 20,215 metri pătraţi, a făcut, până în primăvara acestui an, obiectul unui contract, încredinţat în urma unei licitaţii publice cu strigare, lui Dan Lucian Stănescu. Închirierea, care a durat cinci luni, din 26 octombrie 2015, până pe 1 aprilie 2016, a încetat prin acordul părţilor. De şapte luni, spaţiul este liber de orice sarcini, îi informează conducerea Spitalului pe aleşii solicitaţi de Executivul condus de Liviu Ţâroiu, coleg de partid cu Grigore Stănescu, să aprobe înstrăinarea prin licitaţie publică a Radiologiei Dentare. Adică ce doreşte dr. Dan Lucian Stănescu, interesat să devină proprietarul spaţiului.                       

Dr.Lucian Stănescu a făcut cerere de cumpărare, dr.Gabriela Horhoianu, de închiriere

Pe 18 octombrie 2016, medicul stomatolog Dan Lucian Stănescu a înaintat o adresă Spitalului Municipal, prin care a solicitat să se analizeze posibilitatea scoaterii la vânzare a spaţiului în care a funcţionat Radiologia Dentară, în incinta Policlinicii Stomatologice. Acesta a punctat în documentul prezentat conducerii instituţiei de sănătate publică faptul că, printr-un contract de locaţiune din 23 octombrie 2015, a închiriat spaţiul cu pricina, „respectând întocmai dispoziţiile contractuale”, în sensul că a dotat cabinetul cu aparatură modernă, pentru care a obţinut toate autorizaţiile prevăzute de lege. „Aparatura cu care am dotat cabinetul este net superioară celei existente iniţial în cabinet. După preluare, am adus spaţiului închiriat mai multe îmbunătăţiri necesare unei activităţi optime, în concordanţă cu specificul său, şi intenţionez să fac şi alte investiţii în aparatură de înaltă performanţă.”, precizează dr.Stănescu în materialul depus la Spitalul Câmpulung. Contractul de locaţiune despre care se aminteşte a fost reziliat pe cale amiabilă. 

Înaintea doctorului Dan Lucian Stănescu i s-a adresat aceleiaşi instituţii Gabriela Horhoianu, medic stomatolog cu competenţă în Radiologie Dentară, cu o cerere datată 5 octombrie 2016, având ca obiect scoaterea la licitaţie în vederea închirierii fostei Radiologii. „(…) Acest spaţiu este fără activitate din data de 01.04.2016, când a fost reziliat contractul de închiriere, la dorinţa chiriaşului. În data de 11.04.2016, am depus o cerere de închiriere nr.(…) şi am primit răspunsul nr.(…) – n.r. în aceeaşi zi, 11 aprilie 2016, în care mi se spunea că se va respecta art.15 din Legea nr.213/1998, dar, până la această dată, nu s-a rezolvat nimic.”, şi-a actualizat doleanţa adresată directorului Grigore Stănescu medicul Gabriela Horhoianu. Cererea acesteia a fost pusă în dezbaterea Comitetului Director al Spitalului Câmpulung, care, în şedinţa ordinară din 7 octombrie 2016, a hotărât că: „Se va înainta prezenta cerere către Consiliul de Administraţie şi Consiliul Local.” 

Cererile celor doi doctori au fost introduse pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Administraţie, din 20 octombrie 2016, prezidată de Sergiu Cicu, reprezentantul Legislativului municipal în forul de conducere al unităţii medicale. Prin hotărârea adoptată de C.A. al Spitalului Municipal doar s-a luat act de solicitarea dr.Dan Lucian Stănescu, interesat să cumpere Radiologia, şi de cea a dr.Gabriela Horhoianu, care doreşte să închirieze acelaşi spaţiu. Consiliul de Administraţie şi-a declinat competenţa soluţionării celor două cereri în favoarea Consiliului Local Câmpulung.  

Cinci zile mai târziu de la întrunirea conducerii Spitalului Municipal, de la aceeaşi instituţie a plecat un document adresat doctoriţei Horhoianu, care a fost înregistrat şi la Primăria Câmpulung, fiindu-i destinat secretarului Nicolae Ghinea. „Solicitarea dumneavoastră – îi scriu specialistului interesat să închirieze directorul Grigore Stănescu şi directorul financiar-contabil Marinela Cristian – a fost analizată în şedinţa Comitetului Director din data de 07.10.2016 şi în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 20.10.2016 şi s-a hotărât să fie înaintată spre soluţionare Consiliului Local al municipiului Câmpulung. Precizăm că pentru acest spaţiu există şi o cerere de cumpărare, care a fost adresată tot Consiliului Local al municipiului Câmpulung. Precizările conducerii Spitalului Municipal Câmpulung cu privire la acest spaţiu – care nu este situat în incinta Spitalului – au fost că toate cheltuielile privind întreţinerea, igienizarea, autorizarea acestui spaţiu depăşesc uneori veniturile obţinute din chirie şi, astfel, nu va mai proceda la scoaterea la licitaţie a acestuia, lăsând la aprecierea Consiliului Local, în calitate de proprietar de drept al bunurilor proprietate publică, să hotărască în acest sens.”  

Pentru Primărie şi Spital este mai eficientă vânzarea decât închirierea  

Următoarea etapă: proiectul de hotărâre ajuns în dezbaterea Consiliului Local, la şedinţa ordinară din 31 octombrie 2016, după ce, cu o lună înainte, Liviu Ţâroiu l-a retras de pe ordinea de zi a întrunirii din 29 septembrie 2016. Hotărârea a fost redactată în sensul vânzării Radiologiei, nu închirierii, întrucât, consideră jurista şefă a Primăriei, este mai eficientă această variantă.            

Reamintim că, la nivel local, în urmă cu 11 ani, Consiliul Local a adoptat Hotărârea nr.120/2005, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr.110/2005 (privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale), prin care s-a aprobat înstrăinarea cabinetelor din Policlinica Stomatologică. „În afara cabinetelor medicale stomatologice, înstrăinate în totalitate în imobilul respectiv, la etajul clădirii mai există două încăperi, una de 13,20 mp şi una de 5,77 mp, folosite pentru Radiologie Dentară. Aceste spaţii au fost date în folosinţă Spitalului Municipal, care avea un salariat ce-şi desfăşura activitatea de Radiologie Dentară. În anul 2015, această activitate a fost sistată, iar spaţiul a fost închiriat unui cabinet medical, care, la această dată, a renunţat la contract, iar în cabinete nu se mai desfăşoară nicio activitate. (…) Întrucât există solicitări de cumpărare sau închiriere a acestui spaţiu, pentru a se desfăşura tot o activitate de Radiologie Dentară, considerăm că este mai eficientă înstrăinarea prin licitaţie publică, preţul urmând a fi stabilit prin expertiză efectuată de expert autorizat în domeniu.”, precizează raportul Serviciului Juridic, întocmit de Emiliea Ilie, care susţine proiectul de hotărâre. 

Secretarul susţine că i se va impune cumpărătorului să nu schimbe destinaţia spaţiului

Potrivit explicaţiilor secretarului Nicolae Ghinea, după votul dat în Consiliu pentru înstrăinarea prin licitaţie, în baza altei legi decât cea prin care s-au vândut cabinetele medicale din Policlinică, urmează întocmirea caietului de sarcini, care va fi aprobat tot de către legiuitori. Apoi un expert va calcula preţul şi va întocmi un raport privind valoarea imobilului, asupra căreia se va pronunţa tot Consiliul Local. După care se va organiza licitaţia. 

N-a lipsit, fireşte, dialogul contradictoriu între secretar şi liberalii sceptici că Radiologia va avea aceeaşi destinaţie odată intrată în proprietatea unui cumpărător privat, care poate dispune după cum doreşte de bunul său după achitarea preţului. Ghinea, însă, susţine că în caietul de sarcini va fi inserată condiţia menţinerii destinaţiei, condiţie pe care aceiaşi liberali sunt siguri că proprietarul o va desfiinţa în instanţă. Al doilea argument al aleşilor PNL pentru închiriere l-a constituit preţul vânzării, care, în mod sigur, va fi mai mic decât chiria pe un an, fiindcă de aceea se şi scoate la vânzare. 

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!