15.3 C
Campulung Muscel
24/04/2024

Producătorii deşeurilor din curtea ARO, avertizaţi că sunt responsabili în cazul unei catastrofe ecologice

În luna octombrie, producătorii de deşeuri, de la care firma ieşeană Global Eco Center a preluat diferite cantităţi de reziduuri, abandonate în prezent pe proprietatea companiei deţinătoare a fostei platforme ARO, au fost notificaţi de aceasta din urmă să le ridice. În intervalul 6-11 octombrie, reprezentanţii Landmark Management au expediat adrese către cele 28 de societăţi din Argeş, Bucureşti, Dâmboviţa şi Olt, pentru a se conforma obligaţiei legale de degajare a amplasamentului pe care chiriaşul Vasile Tofan l-a umplut cu deşeuri, după care “a pus coada pe spinare”, luând drumul Moldovei, cu intenţia de a-şi băga firma în faliment, ca să scape de datorii. Landmark Management a informat cu privire la demersul său Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”, Primarul municipiului Câmpulung, Consiliul Local Câmpulung, Garda Naţională de Mediu, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Garda Naţională de Mediu  – Comisariatul Judeţean Argeş, Corpul de Control al Primului Ministru al României, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş şi, în funcţie de sediul social al firmelor notificate, Agenţiile pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Dâmboviţa şi Olt şi Comisariatele Judeţene ale Gărzii de Mediu Bucureşti, Dâmboviţa şi Olt. 

Iată ce le-a comunicat compania Landmark Management societăţilor pe care le vom prezenta în continuare: 

„1.Prin Adresa nr.18415/03.10.2016, APM Argeş a comunicat societăţii Global Eco Center SRL faptul că nu îi prelungeşte programul de neutralizare şi eliminare a deşeurilor produse de către societatea dumneavoastră.       

2.Societatea Global Eco Center SRL are suspendată autorizaţia de mediu din data de 24 aprilie 2014, astfel că, în prezent, nu mai poate desfăşura niciun fel de operaţiuni de evacuare/eliminare/neutralizare deşeuri.

3.Având în vedere că, în conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.211/2011, societatea dumneavoastră este SINGURA RESPONSABILĂ de eliminarea/neutralizarea deşeurilor produse, aveţi obligativitatea de a vă prezenta de urgenţă în vederea ridicării şi neutralizării deşeurilor produse. 

Precizăm că, în afară de societatea dumneavoastră, nicio altă societate nu are dreptul de a ridica şi elimina aceste deşeuri. 

Vă aducem la cunoştinţă că, împreună cu autorităţile publice locale, precum şi cu întreaga comunitate locală din Câmpulung Muscel, vom demara o amplă acţiune, în vederea respectării de către societatea dumneavoastră a obligaţiilor de mediu ce vă revin, până la ridicarea efectivă a deşeurilor abandonate în localitatea Câmpulung Muscel.

Vom solicita Ministerului Mediului să ne comunice sancţiunile aplicate societăţii dumneavoastră în cazul în care, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, nu veţi proceda la ridicarea deşeurilor produse de către societatea dumneavoastră şi pe care nu le-aţi neutralizat până în prezent. 

Vom solicita Ministerului Mediului să ne comunice modul în care monitorizează deşeurile produse de către societatea dumneavoastră şi măsurile întreprinse până în prezent.                                    

Vă rugăm să ne comunicaţi ora şi data în care urmează să vă prezentaţi să ridicaţi deşeurile, cu precizarea că vor fi prezenţi atât reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai Poliţiei, reprezentanţi ai societăţii civile, APM Argeş şi GNM-CJ Argeş.

Din acest moment, în cazul unui incident şi/sau catastrofe ecologice, responsabilitatea vă aparţine, cu toate consecinţele legale aferente.” 

Notificarea poartă semnătura directorului general al societăţii Landmark Management, Sergiu Filip.        

Producătorii de deşeuri notificaţi de Landmark Management SRL

1.Societatea TRAMET INDUSTRY, din Mărăcineni (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri existentă la Câmpulung: 424,967 tone

Tipurile de deşeuri existente la Câmpulung: 

=Nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase; 

=Acizi fără altă specificaţie; 

=Nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la primul punct;  

=Alte deşeuri conţinând substanţe periculoase; 

=Praf şi suspensii de metale feroase; 

=Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase; 

=Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase; 

=Deşeu cărbune activ epuizat.       

 

2.Societatea SETRO METAL GROUP, din Câmpulung (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri existentă la Câmpulung: 93,886 tone

=Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase; 

=Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase. 

    

3.Societatea LACTAG SA, din Costeşti (notificată pe 6 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 1,000 tonă

=Alte deşeuri nespecificate din industria produselor lactate.  

 

4.Societatea ADIDAN NICKEL SRL, din Piteşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 3,255 tone

=Praf şi suspensii de metale feroase; 

=Emulsii neclorurate. 

 

5.Societatea TFM METAL INDUSTRY SRL, din Argeşelu-Mărăcineni (notificată pe 10 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 6,267 tone

=Deşeuri de materiale plastice; 

=Emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni. 

 

6.Societatea APĂ ŞI CANAL 2000 SA, din Piteşti (notificată pe 11 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 86,620 tone

=Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase; 

=Deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase; 

=Alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase.   

 

7.Societatea AIR TOTAL ROMANIA SA, din Bucureşti (notificată pe 11 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 264,906 tone

=Deşeuri cu conţinut de ţiţei; 

=Alţi combustibili (inclusiv amestecuri).   

 

8.Societatea SMITH INTERNAŢIONAL ROMANIA, din Bucureşti (notificată pe 11 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 0,892 tone

=Piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la cod 12 01 20 (piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite cu conţinut de substanţe periculoase).   

 

9.Societatea POLICOLOR SA, din Bucureşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 37,095 tone

=Deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la cod 08 01 11 (deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase).

 

10.Societatea OMV PETROM SA Bucureşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 177,846 tone

=Nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor;

=Alte deşeuri nespecificate de la purificarea şi transportul gazelor naturale; 

=Deşeuri cu conţinut de sulf; 

=Alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii muma; 

=Absorbanţi, materiale filtrante, altele decât cele specificate la cod 15 02 02 (contaminate cu substanţe periculoase); 

=Deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase; 

=Electroliţi colectaţi separat din baterii şi acumulatori; 

=Catalizatori uzaţi cu conţinut de acid fosforic; 

=Materiale izolante cu conţinut de azbest; 

=Alte materiale izolante constând din/sau cu conţinut de substanţe periculoase; 

=Materiale de construcţie cu conţinut de azbest.              

  

11.Societatea Naţională CFR CĂLĂTORI SA Bucureşti (notificată pe 6 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 19,720 tone

=Pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase.  

 

12.Societatea LUKOIL ROMANIA Bucureşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 530,674 tone

=Şlamuri din rezervoare; 

=Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă cu conţinut de substanţe periculoase; 

=Deşeuri de aditivi cu conţinut de substanţe periculoase; 

=Nămoluri de la separatoarele ulei/apă; 

=Ape uleioase de la separatoarele ulei/apă; 

=Ulei combustibil şi combustibil diesel; 

=Alţi combustibili (inclusiv amestecuri); 

=Alte deşeuri nespecificate; 

=Deşeuri cu conţinut de ţiţei; 

=Deşeuri conţinând alte substanţe periculoase; 

=Deşeuri de la deznisipatoare.    

 

13.Societatea DAREL IMPEX SRL, din Bucureşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 1,807 tone

=Rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir cu conţinut de substanţe periculoase.     

    

14.Societatea DELTA GLASS SRL, din Bucureşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 3,319 tone

=Deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la cod 08 04 09 (cele cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase).

 

15.Societatea GEALAN ROMANIA, din Bucureşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 120,952 tone

=Deşeuri de materiale plastice; 

=Deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase;   

=Pilitură şi şpan de materiale plastice; 

=Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase; 

=Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere; 

=Alte deşeuri nespecificate (cantitate 80,503 tone); 

=Deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase; 

=Alte deşeuri nespecificate de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare).           

     

16.Societatea M.J. MAILLIS ROMANIA, din Buftea-Bucureşti (notificată pe 10 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 4,500 tone

=Deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la cod 11 01 13 (deseuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase);  

 

17.Societatea GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Bucureşti (notificată pe 10 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 113,773 tone

=Ambalaje de sticlă; 

=Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase; 

=Butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe periculoase; 

=Sticlă; 

=Amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă-ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile; 

=Îmbrăcăminte, textile; 

=Echipamente electrice şi electronice casate.        

 

18.Societatea TUBINOX SA, din Bucureşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 1,000 tonă

=Alte deşeuri nespecificate.  

19.Societatea STIROM SA, din Bucureşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 137,045 tone

=Deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase; 

=Nămoluri de la separatoarele ulei/apă; 

=Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;    

=Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase. 

 

20.Societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, din Bucureşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 76,088 tone

=Şlamuri din rezervoare; 

=Amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă-ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile.

 

21.Societatea ROMAERO SA, din Bucureşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 2,284 tone

=Uleiuri sintetice şi de ungere; 

=Deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 (deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase).       

 

22.Societatea SECOL ROMANIA SRL, din Bucureşti (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 15,517 tone

=Deşeuri de aditivi; 

=Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere.   

 

23.ICPE, din Bucureşti (notificată pe 11 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 0,160 tone

=Uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor).  

 

24.Societatea BALPER MEDIA SRL, din Bucureşti (notificată pe 11 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 0,997 tone

=Deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase. 

 

25.Societatea UZINA AUTOMECANICA MORENI, din Moreni-Dâmboviţa (notificată pe 11 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 1,850 tone

=Substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din/sau conţinând substanţe periculoase. 

 

26.Societatea SWARCO VICA SA, din Târgovişte-Dâmboviţa (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 10,820 tone

=Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 (nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase).

 

27.Societatea ALRO SA, din Slatina-Olt (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri: 129,909 tone

=Uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile; 

=Ape uleioase de la separatoarele de ulei/apă; 

=Absorbanţi, materiale filtrante, altele decât cele specificate la 15 02 02 (contaminate cu substanţe periculoase); 

=Deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase.      

   

28.Societatea TMK ARTROM SA, din Slatina-Olt (notificată pe 7 octombrie 2016) 

Cantitatea de deşeuri existentă la Câmpulung: 108,994 tone

=Emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni; 

=Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase; 

=Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase; 

=Sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de/sau contaminate cu substanţe periculoase.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!