15.3 C
Campulung Muscel
24/04/2024

O doamnă vrea să fie juristul Consiliului Local

Pentru concursul de consilier juridic, gradul II, din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local, s-au înscris două doamne, Daniela Gabriela Mihai şi Greti Constantin Bîrloiu. Selecţia dosarelor a eliminat-o din cursă pe Greti Constantin Bîrloiu, care nu a îndeplinit vechimea în specialitatea studiilor, necesară exercitării funcţiei, care a fost de minim 5 ani. 

Astfel, Daniela Gabriela Mihai, declarată admisă, se va prezenta astăzi, 18 octombrie, la sediul Primăriei Câmpulung pentru susţinerea probei scrise. În cazul în care este admisă şi la această etapă a concursului, va susţine interviul, lunea viitoare, pe 24 octombrie, de la ora 10.00.

Viitorul jurist al Consiliului Local Câmpulung va avea ca sarcini de serviciu: 

=să asigure asistenţă, consiliere juridică şi administrativă Consiliului Local şi comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, participând obligatoriu la toate şedinţele acestora;

=să sprijine consilierii locali şi cetăţenii să iniţieze, să fundamenteze şi să redacteze proiectele de hotărâri sau alte proiecte de acte normative, cu respectarea normelor de tehnică legislativă;

=să analizeze, sub aspectul legalităţii, proiectele de hotărâri (şi documentaţiile aferente) iniţiate de către cei în drept şi să întocmească, pe această bază, referatul din partea aparatului permanent al Consiliului Local, care, împreună cu avizul de legalitate al secretarului municipiului şi raportul din partea compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va sta la baza avizării acestora de către comisiile de specialitate, respectiv a adoptării de către plenul Consiliului Local;

=să ţină evidenţa proiectelor de hotărâri şi a celorlalte documente care vizează activitatea Consiliului Local, pe care le comunică în cel mai scurt timp consilierilor locali, comisiilor sau compartimentelor de specialitate, preşedintelui de şedinţă, etc., în vederea depunerii de amendamente, a emiterii avizelor, a întocmirii rapoartelor sau, după caz, a soluţionării problemelor semnalate;

=să definitiveze dosarele cuprinzând proiectele de hotărâri şi celelalte materiale care urmează să fie înscrise pe ordinea de zi, cu întreaga documentaţie aferentă, pe care le pune la dispoziţia fiecărui consilier;

=întocmeşte colecţia de hotărâri ale Consiliului Local, pe care le pune la dispoziţia consilierilor locali, a aparatului de specialitate al primarului, a şefilor instituţiilor sau ai serviciilor publice de nivel local şi a tuturor celor interesaţi;

=să reprezinte în instanţă şi în faţa altor autorităţi Consiliul Local Câmpulung, apărând interesele şi susţinând poziţia adoptată de acesta;

=să informeze Consiliul Local în legătură cu orice litigiu în care acesta se află, solicitându-i să-şi stabilească poziţia procesuală sau punctul de vedere cu privire la modul de soluţionare pentru a le susţine în faţa autorităţilor competente;

=prezintă informaţii şi rapoarte privind modul în care se achită de sarcinile cuprinse în fişa postului sau de cele stabilite prin hotărârile Consiliului Local;

=exercită orice alte atribuţii repartizate de şefii ierarhici;

=asigură o bună organizare şi funcţionare a Consiliului Local din perspectiva atingerii obiectivelor stabilite prin strategiile programelor locale de dezvoltare;

=respectă normele PSI, conform Legii 307/2006, fiind direct răspunzător în cazul producerii unor accidente ca urmare a unor acţiuni voluntare;

=respectă prevederile Codului de conduită a personalului contractual, conform Legii nr. 477/2004 şi Legii nr. 53/2003, plus Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

=are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate a muncii;

=are obligaţia de a respecta şi cunoaşte prevederile Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!