5.5 C
Campulung Muscel
22/04/2024

Chiar majorată, chiria în ANL-uri rămâne pomană curată în comparaţie cu preţurile de pe piaţa liberă

Cu o zi înainte de expirarea termenului până la care trebuia îndeplinită formalitatea, aleşii au aprobat recalcularea chiriei valabile în 2017, pentru blocurile ANL, patru la număr, plus două din cele trei scări ale blocului D22, titularilor de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani. S-a întâmplat în cadrul şedinţei ordinare din 29 septembrie 2016, legea impunând, conform angajaţilor Primăriei cu astfel de atribuţii, aprobarea chiriilor mărite până la data de 30 septembrie. Chiar dacă toţi ocupanţii apartamentelor din Grui, construite prin programul Agenţiei Naţionale a Locuinţei, figurează pe listă cu sumele de plată majorate, facem precizarea că, în cazul celor ale căror contracte încheiate pe o perioadă de cinci ani sunt în vigoare, deci, în derulare, aceştia vor plăti chiria nemodificată. Dar legea impune, a precizat funcţionara Primăriei care s-a ocupat de întocmirea documentaţiei, ca recalcularea să opereze pentru toţi. Un lucru pe care nu l-am putut trece cu vederea: jelitul practicat de unii dintre aleşi la adresa norocoşilor pricopsiţi cu case de la stat, că le-a urcat chiria de la 60 şi ceva de lei, cum veţi vedea în lista alăturată acestei relatări, la peste 300 de lei. Asta deşi, oriunde ar fi încercat să închirieze în Câmpulung, n-ar fi găsit la un preţ sub o sută de euro. Or, în ANL-uri, cea mai scumpă chirie este de 357 de lei, la o suprafaţă de peste 87 de metri pătraţi! Şi tot sunt văicăreli în Consiliul Local că bieţii oameni plătesc prea mult, când sunt atâţia care se chinuiesc la particulari, cu sume, poate, duble, cărora n-are cine să le mai plângă de milă. 

Chirii mărite cu procente minime         

Potrivit materialului întocmit de Executiv, care explică necesitatea recalculării chiriilor în ANL-uri pentru cei care au depăşit pragul de 35 de ani, vârstă până la care au achitat Primăriei sume simbolice, prin Legea 221/2015, privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014, pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial nr.562/28.07.2015, s-au adus modificări, care impun recalcularea chiriei anual. Articolul 8 prevede, la alineatul 11: „Cuantumul chiriilor (…) se stabileşte, pentru anul următor, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naţională a României, în data de 30 septembrie a anului în curs.” „Menţionăm că, deşi Legea a fost publicată în luna iulie 2015, normele metodologice cu privire la calculul chiriei s-au publicat în luna aprilie a anului 2016, prin Hotărârea Guvernului nr.251/06.04.2016, publicată în Monitorul Oficial nr.284/14.04.2016. Conform Legii 221/2015 şi normelor metodologice H.G. 251/2016, sumele rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei (amortizarea lunară) se vor vira lunar de către autorităţile publice locale în contul ANL deschis la Trezoreria Statului. Ca urmare a Ordinului nr.1077/29.07.2016 al MDRAP, publicat în Monitorul Oficial nr.595/04.08.2016, modificarea  cuantumului chiriei a devenit absolut necesară, întrucât valoarea de înlocuire a locuinţei a crescut, potrivit preţului pe metrul pătrat în sumă de 1757,88 lei/mp inclusiv TVA, ca atare şi suma reprezentând amortizarea lunară ce urmează a fi virată în contul ANL.”, se menţionează în materialul care susţine proiectul de hotărâre de recalculare a sumelor achitate de cei care stau în ANL-uri.   

Chiria stabilită anual de către autorităţile administraţiei publice locale, continuă acelaşi document, va acoperi cheltuielile de administrare, de întreţinere şi reparaţii, cheltuieli de reparaţii capitale, recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 1%, stabilită conform normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 221/2015. Astfel, potrivit  normelor metodologice H.G. 251/2016, privind modul de calcul a chiriilor, se prevede ponderarea chiriei lunare cu un coeficient aferent rangului localităţii, precum şi venitului pe membru de familie a titularului contractului de închiriere.

Potrivit normelor de aplicare a Legii 221/2015, se prevăd următoarele cote aplicate la valoarea de înlocuire a locuinţei:

=0,4% – cheltuieli de întreţinere şi reparaţii curente;

=0,51% – cheltuieli reparaţii capitale RK;

=0,2% – cheltuieli de administrare;

=precum şi o cotă maximă de 1%. 

După aplicarea acestor cote, chiria va fi ponderată cu un coeficient în funcţie de rangul localităţii şi cu un coeficient în funcţie de venituri. Astfel, s-au propus spre aprobare chiriile pentru fiecare apartament din blocurile ANL: A, A1, B, B1, D22B, D22C, calculate prin următoarele cote aplicate la valoarea de înlocuire a locuinţei:

=0,2% – cheltuieli de întreţinere şi reparaţii curente;

=0,1% – cheltuieli reparaţii capitale RK;

=0,1% – cheltuieli de administrare;

=precum şi o cotă de 0,25%. 

Toate aceste informaţii sunt conţinute de referatul întocmit de Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice, prin şefa, Lucreţia Mitoi, şi colega acesteia, Mihaela Barbu. Aceasta din urmă, prezentă la şedinţa de Consiliu, în cadrul căreia s-a dezbătut majorarea chiriilor pentru tinerii care au trecut de 35 de ani, a precizat că ea a făcut propunerea ca, în locul procentului maxim de 1%, să se aplice 0,25%. „S-au făcut mai multe variante de calcul, s-a mers pe varianta ca nivelul chiriilor să nu se modifice semnificativ faţă de ce a fost.”, a precizat în completare directorul economic Violeta Iarca. 

Chiar şi aşa, în ciuda sumelor reduse de plată, în comparaţie cu chiriile de pe piaţa liberă, sunt două cazuri cu restanţe la Primărie, dintre care unul a ajuns până în faza de executare silită.          

La jumătatea lunii octombrie, trebuia finalizat cadastrul pentru toate ANL-urile  

Până la acest moment, dacă este să-i dăm crezare primarului Liviu Ţâroiu, trebuia încheiată procedura de întocmire a cadastrelor pentru ocupanţii ANL-urilor, în ideea de a le fi vândute. „Am avut o discuţie cu cadastristul nostru – declara şeful Executivului, pe 29 septembrie 2016 – şi sperăm ca, în două săptămâni, cadastrele pe tot ce înseamnă ANL-uri să fie gata. Iar pentru cei care au solicitări de cumpărare a apartamentelor să trecem la procedura de vânzare-cumpărare, în aşa fel încât chiriile să devină un fel de rate.” Potrivit chiriaşului Bogdan David, cadastrul era aproape făcut şi mai trebuia doar semnat la notariat. „Nu la toate blocurile.”, a rectificat Ţâroiu informaţia transmisă public de consilierul local PNL. Acesta din urmă a solicitat impulsionarea procedurii, întrucât legea se va modifica şi oamenii nu vor mai putea să-şi cumpere locuinţele. Primarul a mai informat că are în plan să solicite ANL-ului construirea altor blocuri pe terenul disponibil din belşug în continuarea complexului din Grui.

Chiria pentru ocupanţii locuinţelor din blocul A (2 camere) 

=Mărgărit Constantin Robert (suprafaţă 63,6 mp): 349 lei (262 lei, chiria veche);

=Guţă Elena Rodica (suprafaţă 61,7 mp): 339 lei (280 lei, chiria veche);

=Ivan Laurenţiu Florin (suprafaţă 58,8 mp): 323 lei (247 lei, chiria veche);

=Vintilescu Vasile Ionuţ (suprafaţă 57,3 mp): 315 lei (262 lei, chiria veche);

=Stănică Gheorghe (suprafaţă 61,7 mp): 339 lei (280 lei, chiria veche);

=Feraru Marian (suprafaţă 59,1 mp): 325 lei (260 lei, chiria veche);

=Stancovici Nicolae Marius (suprafaţă 54,3 mp): 298 lei (262 lei, chiria veche);

=Răuţoiu Petruţa (suprafaţă 58,8 mp): 323 lei (281 lei, chiria veche);

=Grosu (Caciuc) Ionela Nicoleta (suprafaţă 57,6 mp): 316 lei (267 lei, chiria veche);

=Ghica Liliana (suprafaţă 61,7 mp): 339 lei (63 lei chiria veche);  

=Golumbeanu Antoniu Traian (suprafaţă 57,6 mp): 316 lei (61 lei chiria veche);

=Măndescu Florentin (suprafaţă 61,7 mp): 339 lei (267 lei chiria veche);  

=Tudor Iulian Cosmin (suprafaţă 57,6 mp): 316 lei (60 lei chiria veche). 

Chiria pentru ocupanţii locuinţelor din blocul A1 (2 camere)

=Cazacu Cecilia Ioana (suprafaţă 58,2 mp): 321 lei (259 lei chiria veche);

=Lupuleţ Camelia (suprafaţă 56,7 mp): 313 lei (72 lei chiria veche);

=Moroe Marilena (suprafaţă 61,7 mp): 340 lei (263 lei chiria veche);

=Mihăilă Ion Adrian (suprafaţă 57,6 mp): 318 lei (259 lei chiria veche);

=Răuţă Sorescu Florin (suprafaţă 58,2 mp): 321 lei (281 lei chiria veche);

=Colţoi Ştefănescu Laurenţiu (suprafaţă 61,7 mp): 340 lei (263 lei chiria veche);

=Ungureanu Iuliana (suprafaţă 59,1 mp): 326 lei (265 lei chiria veche);

=Zlate Corina Monica (suprafaţă 61,7 mp): 340 lei (281 lei chiria veche);

=Tamaş Monica Mihaela (suprafaţă 56,7 mp): 313 lei (269 lei chiria veche);

=David Bogdan Angelin (suprafaţă 57,6 mp): 318 lei (265 lei chiria veche);

=Handoca Alexandru Ionuţ (suprafaţă 61,7 mp): 340 lei (61 lei chiria veche);

=Duţă Aliodor Georgian (suprafaţă 59,1 mp): 326 lei (269 lei chiria veche);

=Bărbieru Nicolae (suprafaţă 58,2 mp): 321 lei (265 lei chiria veche).

Chiria pentru ocupanţii locuinţelor din blocul B (2 camere)

=Bănică Constantin (suprafaţă 57,3 mp): 316 lei (261 lei chiria veche);

=Cantea Petru Ovidiu (suprafaţă 61,7 mp): 340 lei (281 lei chiria veche);

=Marcu Camelia (suprafaţă 57,3 mp): 316 lei (261 lei chiria veche);

=Peca Constantin (suprafaţă 61,7 mp): 340 lei (281 lei chiria veche);

=Maria Sebastian (suprafaţă 57,6 mp): 318 lei (263 lei chiria veche);

=Coca Lucian (suprafaţă 57,3 mp): 316 lei (70 lei chiria veche);

=Georgescu Raluca Florina (suprafaţă 61,7 mp): 340 lei (281 lei chiria veche);

=Macovei Ioan (suprafaţă 57,6 mp): 318 lei (263 lei chiria veche);

=Pantilie Irena Anca (suprafaţă 58,8 mp): 324 lei (268 lei chiria veche);

=Cârstea Elena Iuliana (suprafaţă 61,7 mp): 340 lei (281 lei chiria veche);

=Şerban Otilia (suprafaţă 59,1 mp): 326 lei (269 lei chiria veche).

Chiria pentru ocupanţii locuinţelor din blocul B1 (2 camere)

=Bălăşoiu Angela Maria (suprafaţă 57,6 mp): 319 lei (263 lei chiria veche);

=Diaconu Marius (suprafaţă 61,7 mp): 341 lei (282 lei chiria veche);

=Mitu Cristina Adriana (suprafaţă 56,7 mp): 314 lei (259 lei chiria veche);

=Susan Tiberiu Laurenţiu (suprafaţă 57,6 mp): 319 lei (0 lei chiria veche);

=Pârşe Violeta (suprafaţă 61,7 mp): 341 lei (282 lei chiria veche);

=Pancu Dumitru (suprafaţă 56,7 mp): 314 lei (259 lei chiria veche);

=Niţoi Gheorghe Bogdan (suprafaţă 57,6 mp): 319 lei (263 lei chiria veche);

=Ion Ionel (suprafaţă 61,7 mp): 341 lei (282 lei chiria veche);

=Mocanu Maria (suprafaţă 56,7 mp): 314 lei (259 lei chiria veche);

=Dobre Codruţ (suprafaţă 59,1 mp): 327 lei (270 lei chiria veche);

=Cantea Adrian (suprafaţă 61,7 mp): 341 lei (61 lei chiria veche);

=Voica Adrian (suprafaţă 58,2 mp): 322 lei (266 lei chiria veche).

Chiria pentru ocupanţii locuinţelor din blocul D22, scara B

=Bordeianu Ion şi Luminiţa (suprafaţă 73,02 mp, 3 camere): 275 lei (267 lei chiria veche);

=Timofte Gina Lola (suprafaţă 87,23 mp, 4 camere): 328 lei (319 lei chiria veche);

=Oancea Elena (suprafaţă 75,63 mp, 3 camere): 284 lei (277 lei chiria veche);

=Chivereanu Cristina Maria (suprafaţă 73,02 mp, 3 camere): 275 lei (267 lei chiria veche);

=Bragă Ionuţ Adrian (suprafaţă 87,23 mp, 4 camere): 328 lei (108 lei chiria veche);

=Dascălu Nicu Remus (suprafaţă 75,63 mp, 3 camere): 284 lei (277 lei chiria veche);

=Mitoi Daniel şi Gianina Maria (suprafaţă 87,23 mp, 4 camere): 328 lei (319 lei chiria veche);

=Matei Nicodim Demirel (suprafaţă 75,63 mp, 3 camere): 284 lei (277 lei chiria veche);

=Pârşe Maria Veronica (suprafaţă 72,85 mp, 3 camere): 274 lei (267 lei chiria veche);

=Iancu Titty Ion (suprafaţă 87,23 mp, 4 camere): 328 lei (319 lei chiria veche);

=Dobre Simona (suprafaţă 75,63 mp, 3 camere): 284 lei (91 lei chiria veche);

#Zaharia Marian Victor (suprafaţă 48,67 mp, o cameră): 183 lei (43 lei chiria veche);

=Cicu Mariana Ribana (suprafaţă 62,85 mp, o cameră): 236 lei (226 lei chiria veche). 

Chiria pentru ocupanţii locuinţelor din blocul D22, scara C

=Călin Cornel (suprafaţă 87,09 mp, 4 camere): 357 lei (341 lei chiria veche);

=Vârtopeanu Ilie Petru (suprafaţă 72,21 mp, 3 camere): 296 lei (283 lei chiria veche);

=Pârâianu Gheorghe (suprafaţă 58,58 mp, 2 camere): 240 lei (230 lei chiria veche);

=David Ionuţ (suprafaţă 87,09 mp, 4 camere): 357 lei (107 lei chiria veche);

=Georgescu Valentin Tudorel (suprafaţă 72,21 mp, 3 camere): 296 lei (283 lei chiria veche);

=Ştefan Petre (suprafaţă 58,58 mp, 2 camere): 240 lei (230 lei chiria veche);

=Popescu Manuela Nicoleta (suprafaţă 87,09 mp, 4 camere): 357 lei (341 lei chiria veche);

=Floroiu Mihail Narcis (suprafaţă 72,21 mp, 3 camere): 296 lei (283 lei chiria veche);

=Măţăuanu Sorin Ion (suprafaţă 58,58 mp, 2 camere): 240 lei (230 lei chiria veche);

=Irimia Cătălin (suprafaţă 87,09 mp, 4 camere): 357 lei (341 lei chiria veche);

=Moiceanu Florin (suprafaţă 72,21 mp, 3 camere): 296 lei (283 lei chiria veche);

=Odoroagă Marius Lucian (suprafaţă 58,58 mp, 2 camere): 240 lei (230 lei chiria veche);

=Piţigoi Ion Sorin (suprafaţă 55,36 mp, o cameră): 227 lei (217 lei chiria veche);

=Marcu Aurelian Mihai (suprafaţă 61,81 mp, o cameră): 253 lei (68 lei chiria veche). 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!