5.5 C
Campulung Muscel
22/04/2024

După trei încercări eşuate de alegere a secundului primarului PNL Claudius Ciobanu, s-a ajuns la Tribunalul Argeş ca să-şi pună omul lor viceprimar, liberalii au încălcat legea, dublând o hotărâre de Consiliu

La cinci luni distanţă de alegerile locale din 5 iunie 2016, comunele Albeştii de Muscel şi Cetăţeni, unde conduc doi primari liberali, Cătălin Manta şi Claudius Ciobanu, neposesori de majoritate (ori alianţe) în Consiliul Local, încât să-şi aleagă cu uşurinţă secunzii, nu au viceprimari. La Albeşti, a existat încă o tentativă de desemnare a vicelui la şedinţa de miercuri, 5 octombrie 2016, dar s-a renunţat la idee, din cauza caracterului „extraordinar” al întrunirii. Aşadar, chestiunea a fost amânată până la şedinţa ordinară a lunii octombrie. La Cetăţeni, unde s-au consumat deja trei runde de alegere a viceprimarului, s-au ajuns până la cooptarea în povestea alambicată a Prefecturii şi Tribunalului, al cărui verdict va restabili normalitatea (plăcută pentru învingători, neplăcută pentru învinşi) la conducerea localităţii.    

Actul I: Antonella Enache (PAM), 5 voturi, Mugurel Minciună (PSD) şi Mihai Ciurezu (PNL), câte 4 voturi

La Cetăţeni, oficial, la nivel de Legislativ, istoricul alegerii viceprimarului a început, în mod firesc, în ziua constituirii noului Consiliu Local care va conduce localitatea în mandatul 2016-2020. Conform programării efectuate de Prefectura Argeş, ai cărei reprezentanţi au fost trimişi în teritoriu ca să asiste la învestirea aleşilor desemnaţi, prin vot, de electorat, data „naşterii” Consiliului Local Cetăţeni a fost stabilită pentru 22 iunie 2016. Cu două zile înaintea Câmpulungului. Iată ce s-a întâmplat în acea zi, aşa cum reiese din documentul oficial, care rezumă etapele desfăşurării primei întruniri din acest mandat. Din partea Instituţiei Prefectului au fost împuterniciţi să participe la momentele solemne pe care le presupune o ceremonie de învestire consilierii juridici Cosmin Enescu şi Mihai Cristian Ivan. Dezbaterile în etapa ante-învestire, adică până la rostirea jurământului de către fiecare ales în parte, au fost prezidate, conform cutumei, de către decanul de vârstă al Consiliului, Gabriel Nedelea, asistat de cei mai tineri dintre colegi, Alin Constantin Dumitrescu şi Marius Corneci. 

După stabilirea componenţei prezidiului, lucrările şedinţei s-au derulat cu respectarea paşilor obligatorii: constituirea unei comisii de validare, pentru întreaga durată a mandatului, în vederea validării mandatelor consilierilor locali aleşi, în care au fost incluşi: Veronica Popa (preşedinte), Nicolae Paul Popescu (secretar), Eleonor Samoilă (membru); validarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi, prin prezentarea certificatelor doveditoare ale alegerii celor 13 componenţi al Legislativului comunei Cetăţeni; depunerea jurământului, pe Constituţie şi pe Biblie; şi ultima etapă: Consiliul Local a fost declarat constituit. 

Abia din acest moment, a început prima şedinţă a CL, pentru care a fost nevoie de alegerea unui preşedinte. Aleşii au acceptat propunerea decanului de vârstă Gabriel Nedelea, liberal ca opţiune politică, de a stabili lunar preşedintele de şedinţă, celor 13 urmând să le vină rândul în ordine alfabetică. Nefiind obiecţii şi nici alte propuneri, primul căruia i-a revenit această misiune a fost tot un liberal, Mihai Ciurezu. 

Ordinea de zi a continuat cu cel mai important punct: alegerea viceprimarului, chestiune care nu s-a lămurit din acea zi de 22 iunie 2016 şi până astăzi, ajungându-se până la instanţa de judecată. Din partea PSD, Alin Constantin Dumitrescu l-a nominalizat pentru funcţia de secund al primarului pe candidatul partidului la Primărie, Mugurel Ion Minciună. PNL, prin vocea lui Ion Vătăşescu, l-a pregătit pe Mihai Ciurezu pentru a face echipă cu liberalul Claudius Ciobanu. Cea de-a treia nominalizare a aparţinut grupului de aleşi ai Partidului pentru Argeş şi Muscel, din partea căruia Veronica Popa a propus-o pe fosta viceprimăriţă Antonella Ninela Enache. Fosta PDL-istă, rămasă fidelă preşedintelui Mircea Andrei, pe care l-a urmat la noua formaţiune înfiinţată de acesta, PAM, a fost înlăturată de la conducerea comunei, într-o manieră puţin spus delicată, în ultimul mandat al PSD-istului Ioan Toader, care l-a preferat pe liberalul Claudius Ciobanu. 

S-a votat secret, cu buletine introduse în urnă, iar rezultatul, după numărarea voturilor, a arătat astfel: Antonella Enache – 5 voturi, Mugurel Minciună – 4 voturi şi Mihai Ciurezu – 4 voturi. Pe fondul acestei egalităţi între candidaţii PSD şi PNL, s-a propus reluarea votului. Cinci consilieri s-au pronunţat pentru continuarea şedinţei, opt împotrivă, majoritatea de opinii determinând adoptarea Hotărârii nr.5 din 22 iunie 2016, prin care „se amână alegerea viceprimarului comunei Cetăţeni pentru data de 30 iunie 2016.”

Actele II şi III: Mihai Ciurezu (PNL), 5 voturi, Mugurel Minciună (PSD) şi Valeriu Rizoiu (UNPR), câte 4 voturi 

30 iunie 2016. Consiliul Local Cetăţeni este convocat la o şedinţă extraordinară, pe a cărei ordine de zi, pe lângă depunerea jurământului de către primarul Claudius Ciobanu, alegerea comisiilor de specialitate, plus „diverse” (secţiune care, la Câmpulung, lipseşte la o întrunire „extra”), a figurat, pentru a doua oară, alegerea vicelui. Mihai Ciurezu, candidatul PNL, a fost menţinut în postura de preşedinte. La fel, aceleaşi persoane de la PSD şi PNL, care, cu opt zile înainte, au făcut propunerile, le-au repetat la această nouă întâlnire. Noutatea a reprezentat-o renunţarea PAM la gândul de a „furniza” viceprimarul, deşi Antonella Enache acumulase cele mai multe voturi. Nefiind în posesia informaţiei referitoare la cine şi ce a convins-o pe membra PAM să se retragă, nu vom insista asupra acestui aspect. În schimb, s-a trezit UNPR că are candidat. Din partea progresiştilor, Marius Corneci l-a desemnat să-i concureze pe cei doi, Minciună şi Ciurezu, pe Valeriu Rizoiu. 

S-a votat, tot cu buletine, reieşind din nou egalitate între poziţiile 2 şi 3: Mihai Ciurezu a obţinut, de data aceasta, 5 voturi, iar adversarii săi, Mugurel Minciună şi Valeriu Rizoiu, câte 4 voturi. În cadrul aceleiaşi întâlniri din 30 iunie, ca să se elimine situaţia de egalitate, s-a propus şi s-a acceptat cu unanimitate reluarea procedurii de vot. “Scrutinul” s-a reluat cu aceiaşi candidaţi, scorul fiind acelaşi: Ciurezu, 5 voturi, Minciună şi Rizoiu, câte 4. 

Nereuşindu-se depăşirea acestui impas, consilierul local Antonella Enache le-a recomandat colegilor să lase această chestiune pe altă dată. 9 aleşi au fost de acord cu ideea celei de-a patra încercări de alegere a unui viceprimar la o dată ulterioară, iar 4 s-au abţinut. Conform celor consemnate în procesul-verbal,  preşedintele de şedinţă, care a fost unul şi acelaşi cu omul PNL-ului pentru mult disputata funcţie de viceprimar, a supus la vot sugestia colegei de la PAM. Redăm din actul oficial al Consiliului Local, „oglinda” discuţiilor din 30 iunie, pasajul referitor la deznodământul dezbaterilor: „Preşedintele de şedinţă propune amânarea adoptării hotărârii privind alegerea viceprimarului şi a celorlalte puncte rămase nerezolvate de pe ordinea de zi pentru şedinţa următoare.” S-a adoptat, în acest sens, Hotărârea nr.6 din 30 iunie 2016, potrivit căreia: „Se amână alegerea viceprimarului comunei Cetăţeni pentru o dată care va fi stabilită.”, aprobată, aşa cum am spus mai înainte, cu 9 voturi „pentru”. 

Actul IV: o hotărâre care o dublează pe cea de amânare a alegerii viceprimarului, prin care Mihai Ciurezu este pus în funcţie

În cronologia adoptării deciziilor Consiliului Local Cetăţeni, Hotărârea cu numărul 5 a fost “adoptată” de două ori. Prima dată, pe 22 iunie 2016, a doua oară, în cadrul aceleiaşi şedinţe din 30 iunie 2016! Chiar înaintea celei de amânare a alegerii viceprimarului, de vreme ce poartă un număr înaintea acesteia. Hotărârea nr.5, pe care PSD-ul o consideră un fals, deşi, la fel ca Hotărârea nr.6, este contrasemnată pentru legalitate de către secretarul comunei, Cristina Elena Drăguţ – deci, a considerat-o ca adoptată legal de către Consiliul Local – stabileşte că: „Se alege în funcţia de viceprimar domnul Ciurezu Mihai.” Adică ce a votat Consiliul Local de două ori în aceeaşi zi, cu 5 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 

Dacă aşa au stat lucrurile, iar secretarul, adică al doilea om ca importanţă în ierarhia unei localităţi, şi-a dat girul în privinţa legalităţii, de ce s-a mai aprobat Hotărârea 6, de amânare a alegerii vicelui? Şi de ce procesul-verbal nu pomeneşte nimic despre acea Hotărâre 5, prin care Ciurezu devine viceprimarul localităţii, ci doar despre faptul că el a propus amânarea, care s-a şi votat? Nemaivorbind despre faptul că o Hotărâre 5 exista din data de 22 iunie 2016, având ca obiect tot amânarea alegerii viceprimarului, nefiind posibil ca două legi locale să poarte acelaşi număr şi să se şi contrazică, pe deasupra!

Actul V: prefectul a constatat că sunt două Hotărâri 5, una prin care se amână alegerea vicelui, alta prin care se alege vicele 

La Instituţia Prefectului au ajuns toate aceste hotărâri ale Cetăţeniului, ca să fie avizate pentru legalitate. Oamenii prefectului, foarte eleganţi în exprimare, ca să nu-i „înfunde” pe cei care au semnat hotărârea dublată, le-au transmis autorităţilor locale să clarifice, prin revocarea lor, încurcătura în care au intrat singure. Spicuim din adresa prefectului Cristian Soare, înaintată Consiliului Local Cetăţeni: „Urmare a exercitării controlului de legalitate (…), s-a constatat că au fost adoptate două hotărâri având nr.5/2016, una în data de 22 iunie 2015, prin care se amână alegerea viceprimarului, şi o altă hotărâre în data de 30 iunie, prin care se alege viceprimarul comunei Cetăţeni. Deoarece adoptarea a două hotărâri având acelaşi număr de înregistrare şi conţinut diferit contravine prevederilor legale în vigoare, vă rugăm să procedaţi la reanalizarea şi, pe cale de consecinţă, la revocarea acestora, urmând să adoptaţi o altă hotărâre care să exprime, în mod clar, voinţa consilierilor locali.”

Actul VI: hotărârea de alegere a lui Ciurezu ca viceprimar, revocată

Aleşii de la Cetăţeni s-au conformat cerinţei Prefecturii şi, în cadrul şedinţei ordinare din data de 26 august 2016, au aprobat cu 7 voturi „pentru”, din totalul de 13, Hotărârea 14, potrivit căreia: „Se revocă Hotărârea nr.5 din 30 iunie 2016.” Adică alegerea liberalului Mihai Ciurezu ca secund al primarului PNL. Contrasemnătura pentru legalitate a secretarului lipseşte, de data aceasta.

Actul VII: Ciurezu s-a adresat Tribunalului Argeş

Pe 6 septembrie 2016, a fost înregistrată la Tribunalul Argeş acţiunea lui Mihai Ciurezu, în calitate de reclamant, împotriva Consiliul Local Cetăţeni, având ca obiect suspendarea executării hotărârii din 26 august 2016. Primul termen al procesului a fost fixat pentru ieri, 10 octombrie 2016. Dacă acesta a avut sau nu succes în demersul său împotriva colegilor care l-au lăsat fără funcţia în care n-a apucat să se instaleze, vom relata într-o ediţie viitoare. Magda BĂNCESCU          

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!