15.3 C
Campulung Muscel
24/04/2024

După ce titularul şi-a suspendat contractul, Primăria caută consilier pentru Compartimentul Investiţii

Din cauză că un angajat stă mai mult prin concedii decât la serviciu, Primăria Municipiului Câmpulung organizează concurs pentru ocuparea funcţiei acestuia, de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartiment Investiţii, Achiziţii Publice, pe perioadă determinată, până la revenirea din suspendare a titularului postului. Postul de consilier este o funcţie publică de execuţie, scopul principal fiind pregătirea procedurilor de achiziţie produse, servicii sau lucrări, urmărirea execuţiei lucrărilor de investiţii şi reparaţii, în calitate de diriginte de şantier în domeniile în care este autorizat. Ierarhic, este subordonat primarului, dar colaborează cu toate compartimentele din instituţie pe problemele specifice compartimentului, cu autorităţi şi instituţii publice, pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului de activitate. Semnează documente emise în concordanţă cu atribuţiile postului.

Ieri, 10 octombrie, a fost ultima zi în care s-au mai putut depune dosarele de înscriere la concurs, astăzi urmând să fie afişată lista cu cei cărora le-au fost admise. Proba scrisă va fi susţinută vineri, 14 octombrie, de la ora 11.00, iar interviul, miercuri, 19 octombrie 2016. 

Ca şi condiţii specifice, doritorii trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor inginereşti, specializarea: Căi ferate, Drumuri şi poduri, Construcţii civile, industriale şi agricole; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 9 ani; cunoştinte bune de operare/programare pe calculator (operare Windows, Microsoft Office), nivel începători; cunoaşterea a minim unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană); abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: spirit inovator şi de iniţiativă, fire deschisă, abilităţi de lucru în echipă, capacităţi de comunicare, abilităţi de negociere, rezistenţă la stres. Ca şi cerinţe specifice, fişa postului prevede delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condiţiile legii. Competenţa managerială se referă la: profesionalism, atenţie, răbdare, spirit de observaţie, conştinciozitate, disponibilitate la sarcini suplimentare, capacitate de analiză şi sinteză, de asumare a responsabilităţilor, creativitate şi spirit de iniţiativă. 

Atribuţiile postului, care fac parte din fişa postului (întocmită de coordonatorul Compartimentului, Sorin Bălăşcan), sunt enumerate: organizarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări; elaborarea documentaţiilor de atribuire, a contractelor de achiziţii publice; lansarea procedurilor de achiziţie publică, conform legislaţiei; participarea în comisia de evaluare a ofertelor; participarea la elaborarea şi încheierea contractelor de achiziţie publică; asigurarea legăturii cu alte instutuţii ale statului pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului de activitate; răspunderea pentru confidenţialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public; asigurarea arhivării documentelor pe care le instrumentează; ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor primarului; obligaţia respectării normelor securităţii şi sănătăţii muncii (respectarea normelor PSI; executarea de controale, conform H.C.L. 51/2002, este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni voluntare); respectarea normelor şi îndatoririlor prevăzute de Statutul funcţionarilor publici; respectarea prevederilor Codului de conduită a funcţionarilor publici; respectarea şi cunoaşterea prevederile Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial, urmărind registrul de riscuri pentru operaţiunile specifice serviciului. 

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere, condiţiile generale, bibliografia sunt afişate pe site-ul Primăriei Câmpulung. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!