22.4 C
Campulung Muscel
12/04/2024

40 de înscriși pe cele 5 locuri de registrator, la Spital

La mijlocul lunii septembrie, Spitalul Municipal a anunţat că organizează concurs pentru ocuparea a cinci funcţii vacante de registrator medical debutant, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului de Evaluare şi Statistică Medicală, care vor deservi cele 19 secţii şi compartimente ale unităţii medicale. La concurs s-au înscris 40 de candidaţi, iar în urma verificării dosarelor de concurs, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, au fost admişi: Ilona Gabriela Aleca (ea trebuie să aducă cazierul original), Daniela Elena Andreiu, Mirela Ardeleanu, Gabriela Sigherlinde Avram, Maria Monica Badea (restantă cu cazierul), Maria Diana Băniceru, Augustina Daniela Bragă (trebuie să aducă cazierul original), Ionela Emanuela Bragă, Mihaela Ciobanu, Florina Oana Coman, Andrei Ştefan Constantinescu, Luminiţa Dobre (restantă cu cazierul), Elena Lavinia Dragomir, Andreea Bianca Enaru, Ionica Alexandra Ivan, Cateluţa Ivaşcu, Mihaela Magdalena Manoloiu, Roxana Elena Miriţoiu, Daniela Elena Moiceanu, Viorela Mariana Moloiu, Cristina Nicoleta Năftănăilă, Gabriela Roxana Negoescu, Maria Alexandra Oancea, Cristina Palianoş, Anca Ioana Pasmagiu, Claudia Pătran, Dragoş Marian Pătru, Florin Savu, Mariana Scheau, Ionuţ Adrian Simăn, Dragoş Ionuţ Stancu, Elena Cristina Stancu, Nicoleta Filofteia Şulcă, Daniela Mariana Tămaşi, Iuliana Petruţa Ţipelea, Maria Cătălina Văcaru (care trebuie să prezinte originalul cazierului), Ioana Claudia Verde, Ionela Cristina Voican.

A fost respinsă Ionelia Sidonia Vătăşescu, care nu a îndeplinit condiţiile specifice, respectiv competenţa / cunoştinţe de operare pe calculator (diplomă, certificate de absolvire cursuri, atestat) avizat de către o structură guvernamentală. Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs s-au depus până marţi, 4 octombrie 2016, ora 16.00, la domnişoara economist Andreea Mădălina Tabacu. Afişarea soluţionării contestaţiilor s-a făcut miercuri, 5 octombrie, după ce comisia de soluţionare a lor s-a întrunit la ora 12.00 şi a analizat-o pe cea depusă de Ionelia Sidonia Vătăşescu. În urma verificării dosarului depus, prin contactarea societăţii prestatoare de servicii Profesional New Consult SRL, pentru verificarea autorizaţiei de către o structură guvernamentală a: „Curs operator introducere, prelucrare şi validare date”, la Spital s-a înregistrat declaraţia societăţii din care a reieşit că respectivul curs nu este autorizat (acreditat) de către organele competente. Prin urmare, contestaţia Ioneliei Sidonia Vătăşescu a fost respinsă şi, ca atare, nu poate participa la concurs.

Marţi, 11 octombrie, proba scrisă

Candidaţii care au fost declaraţi admişi după evaluarea dosarului se vor prezenta la proba scrisă, marţi, 11 octombrie, la ora 10.30. La această probă vor avea de răspuns la un test grilă a 30 de întrebări, cu trei variante de răspuns, din care unul sau mai multe vor fi cele corecte, test notat cu 100 de puncte. Punctajul maxim pentru fiecare subiect va fi comunicat odată cu subiectele şi va fi afişat la locaţia de desfăşurare a concursului. Pentru întrebările cu două sau trei răspunsuri corecte este obligatorie bifarea tuturor răspunsurilor corecte, pentru ca grila să fie punctată. Proba scrisă durează două ore. Sunt declaraţi admişi la testul grilă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.

Două zile mai târziu, pe 13 octombrie, de la ora 9.00, se va derula proba practică, susţinută doar de acei candidaţi care au primit minim 50 de puncte la proba scrisă (testul grilă). Aceasta constă în rezolvarea pe calculator a unor subiecte elaborate pe baza tematicii, într-un interval determinat de timp. În timpul examinării, comisia de concurs va evalua: capacitatea de adaptare; capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; îndemânarea şi abilitatea în realizarea cerinţelor practice; capacitatea de comunicare; capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice

Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris, într-o anexă la raportul final al concursului, întocmită de către secretarul comisiei. Vor fi declaraţi admişi cei care au obţinut minim 50 de puncte.

Interviul va începe la ora 10.00, luni, 17 octombrie, moment în care se testează abilităţile şi motivaţia candidaţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, comportamentul în situaţii de criză, iniţiativa şi creativitatea. Participă doar persoanele care au fost admise la proba practică. Punctajul maxim al interviului este de 100 de puncte, iar întrebările şi răspunsurile de înregistrează sau se consemnează în scris. 

În cazul tuturor probelor (scrisă, practică şi interviul), contestaţiile candidaţilor nemulţumiţi se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.  

Cei care sunt nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei se pot adresa intsnaţie de contencios administrativ. Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa secretarului comisiei de concurs.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!