5.5 C
Campulung Muscel
22/04/2024

În luna august, 25 de posturi scoase la concurs de Spitalul Câmpulung

Prin Hotărârea nr.5 din 21 aprilie 2016, Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Câmpulung a aprobat transformarea a aproape 30 de posturi vacante din statul de funcţii. Adică un post de asistent medical principal (post vacant de asistent de igienă), în muncitor dezinfector (muncitor cu calificare adecvată activităţii); 10 posturi de asistent medical generalist principal, în asistent medical generalist debutant; 11 posturi de infirmieră, în infirmieră debutantă; 5 posturi de registrator medical, în registrator medical debutant. Schimbările prezentate au fost gândite în scopul scoaterii la concurs a posturilor vacante ori temporar vacante. Săptămâna trecută, s-au afişat pe site-ul Spitalului cele 25 de locuri care vor fi ocupate prin concurs în luna august: 12 posturi de asistent medical generalist, debutant, pe perioadă nedeterminată; 11 posturi de infirmiere debutante, pe perioadă nedeterminată; un post de îngrijitoare, pe perioadă nedeterminată; un post de asistent medical generalist, debutant, pe perioadă determinată.

=Cei 12 asistenţi generalişti vor fi repartizaţi: câte unul la Pediatrie, Cardiologie, Medicină Internă, Boli Infecţioase, Oncologie Generală şi Bucătărie Dietetică, iar câte doi la Obstetrică-Ginecologie, Gastroenterologie şi Pediatrie.

În cazul acesta, cei care vor să participe pot depune dosarele până luni, 8 august 2016, la ora 15.00. Selecţia dosarelor se va face marţi, 9 august 2016, iar afişarea celor selectaţi va fi în aceeaşi zi, la ora 16.00. Cei nemulţumiţi pot depune contestaţii până miercuri, 10 august, la ora 16.00, iar soluţionarea lor va fi afişată joi, 11 august, la ora 16.00. Următoarele etape sunt proba scrisă şi interviul. Proba scrisă se va desfăşura marţi, 16 august 2016, de la ora 12.00, urmând ca până pe 17 august, ora 16.00, să se primească eventualele contestaţii, care, la rândul lor, vor fi rezolvate până pe 18 august, la ora 16.00. Interviul este programat o săptămână mai târziu, pe 22 august 2016, la ora 10.00, iar, după anunţarea punctajelor, plângerile se pot înregistra până pe 23 august, la ora 16.00, afişarea soluţionării lor fiind până pe 24 august, ora 16.00, când vor fi făcute cunoscute rezultatele finale.

=Repartizarea celor 11 infirmiere: câte una la Reumatologie şi Cardiologie, câte două la ATI, Chirurgie Generală şi Obstetrică Ginecologie şi trei la Blocul Operator Central. Pentru aceste locuri, cele interesate trebuie să aducă dosarul de înscriere la unitatea spitalicească până cel târziu luni, 8 august 2016, la ora 15.00. Peste două zile, pe 10 august, va fi prezentată situaţia selecţiei dosarelor, la ora 16.00. Până a doua zi, 11 august, la ora 16.00, se primesc eventualele contestaţii, comisia având termen până pe 12 august, la ora 16.00, să le rezolve. Pe 17 august, de la ora 12.00, va începe verificarea cunoştinţelor în cadrul probei scrise, după afişarea notelor, cele nemulţumite pot cere reverificarea lucrării până cel târziu pe 18 august, la ora 16.00. Rezultatele acestei probe vor fi cunoscute pe 19 august, la ora 16.00. 

Interviul va debuta pe 23 august 2016, la ora 10.00, iar după publicarea punctajelor, se pot depune contestaţii până la ora 16.00 a zilei de 24 august. Soluţionarea acestora înseamnă şi afişarea rezultatelor finale, care vor fi făcute publice pe 25 august 2016, maximum la ora 16.00.

=Postul de îngrijitoare, pe perioadă nedeterminată, este pentru Secţia Anestezie şi Terapie Intensivă. Pe lângă condiţiile generale, candidata trebuie să îndeplinească condiţiile specifice, să fie absolventă de şcoală generală, dar nu se cere vechime în muncă. Şi în acest caz, candidatele trebuie să parcurgă cele trei etape ale concursului: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu. Data limită de depunere a dosarelor este 8 august 2016, la ora 15.00, urmând ca pe 9 august să fie anunţate cele care au trecut această etapă, iar pentru plângeri s-a stabilit data de 10 august, cel târziu la ora 16.00. La ora 15.00, pe 11 august va fi anunţată lista celor care sunt admise la proba scrisă şi interviu. Proba scrisă debutează pe 18 august, de la ora 12.00, iar cele care nu sunt de acord cu notele primite pot cere reevaluarea până pe 19 august, la ora 16.00. Pe 22 august, la ora 15.00, vor fi cunoscute rezultatele soluţionării contestaţiilor. Interviul începe la ora 10.00, pe 24 august 2016, în aceeaşi zi fiind afişate şi punctajele, iar dacă este cazul, contestaţiile se primesc până cel târziu pe 25 august, ora 16.00. Afişarea rezultatelor finale se face vineri, 26 august, la ora 15.30.

=Asistentul medical generalist, care va avea contract pe perioadă determinată, îşi va desfăşura activitatea la Secţia Cardiologie. Ieri, pe 1 august, a fost ultima zi când s-au primit dosarele de înscriere la concurs, iar astăzi, la ora 13.00, vor fi cunoscute numele celor care au trecut de selecţia dosarelor. Până mâine, 3 august, la ora 16.00, se primesc eventualele contestaţii, iar pe 4 august, la ora 15.00, se prezintă rezultatul acestora. Proba scrisă este programată pentru lunea viitoare, pe 8 august, de la ora 12.00. După prezentarea punctajelor, nemulţumiţii pot cere recorectarea lucrărilor până cel târziu 9 august, la ora 16.00. Soluţionarea contestaţiilor va fi afişată pe 10 august, până la ora 15.00. Ultima probă, interviul, este programată pentru 11 august, de la ora 10.00, notele rezultate putând fi contestate până pe 12 august, cel târziu la ora 16.00. Soluţionarea lor, dar şi rezultatele definitive, vor fi anunţate pe 16 august 2016, până la ora 15.30.

Toate dosarele de concurs vor conţine: cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului unităţii; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, unde este cazul; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil  cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae; chitanţa de plată a taxei de concurs, de 100 lei.

Candidaţii care depun dosarele de participare la concursurile organizate de Spitalul Municipal Câmpulung o pot contacta pe Elisabeta Matei, pentru mai multe detalii, la telefon 0248.510.100, interior 101, între orele 8.00-16.00.

Pe lângă condiţiile generale: să fie cetăţeni români, ai altor state membre ale Uniunii Europene sau ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; să cunoască Limba Română, scris şi vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei adeverinţe medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile medicale abilitate; să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea – pentru fiecare categorie în parte au fost stabilite şi condiţii specifice.

Urmează să mai fie scoase la concurs cele cinci posturi de registratori medicali debutanţi, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Servicului de Evaluare şi Statistică Medicală şi postul de muncitor dezinfector, pe perioadă nedeterminată. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!