5.5 C
Campulung Muscel
22/04/2024

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” s-a adresat din nou premierului în chestiunea deşeurilor de la ARO

Lipsa unui răspuns furnizat în termenul legal a determinat Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” să reia solicitarea adresată primului-ministru al României, având ca subiect deşeurile abandonate de Global Eco Center pe platforma ARO. Noua solicitare este urmată de răspunsul Secretariatului General al Guvernului la această nouă adresă şi de cel al Gărzii de Mediu. 

 

Nr. 168/21.07.2016

Către Cabinetul Primului Ministru

 

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”, din Câmpulung, judeţul Argeş, se adresează încă o dată instituţiei pe care o conduceţi, cu regretul că nu am intrat încă în posesia răspunsului pe care vi l-am solicitat prin adresa nr.161/18.05.2016. Singura precizare comunicată Asociaţiei noastre a constat în faptul că solicitarea înaintată Cabinetului Primului Ministru a fost transmisă, spre competentă soluţionare, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Sănătăţii, pentru ca, la rândul lor, să vă informeze ce măsuri vor adopta în chestiunea deosebit de gravă a deşeurilor periculoase abandonate la Câmpulung de un operator privat. Prin această revenire, dorim să vă comunicăm că nu am primit din partea Cabinetului Primului Ministru aceste soluţii cerute de dumneavoastră instituţiilor pe care le consideraţi în măsură să rezolve situaţia fără precedent descrisă în memoriul Asociaţiei noastre. 

Din acest motiv, reluăm solicitarea de a ni se comunica un răspuns într-un timp cât mai scurt, în caz contrar, ne vom adresa forurilor internaţionale, dacă autorităţile române nu tratează cu seriozitate şi responsabilitate un caz evident de poluare a unei întregi zone afectate de abandonarea a mii de tone de deşeuri periculoase de către o firmă în insolvenţă, care a arătat cu prisosinţă autorităţilor de mediu din judeţ că nu are de gând să respecte angajamentul şi graficul de preluare a cantităţilor de pe fosta platformă ARO. Grafic ale cărui termene şi cantităţi convenite cu Agenţia de Mediu le-a încălcat permanent.

Reluăm conţinutul precedentei solicitări, cu rugămintea de a fi tratată cu respectul care se impune faţă de comunitatea pusă în pericol de prezenţa acestor otrăvuri pe teritoriul municipiului.

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”, constituită din 81 de reprezentanţi ai societăţii civile din majoritatea domeniilor de activitate la nivelul comunităţii locale şi nu numai, vă adresează solicitarea de a sprijini demersul companiei Landmark Management, din Bucureşti, de a elibera proprietatea deţinută la Câmpulung, fosta platformă industrială ARO, de cantitatea de 2.400 de tone de deşeuri periculoase şi nepericuloase depozitate ilegal de firma SC Global Eco Center SRL, din Iaşi. Operatorul de deşeuri a deţinut la Câmpulung un depozit în incinta fostei Uzine ARO, unde, pe 2 octombrie 2013, a izbucnit un incendiu puternic, care a condus la suspendarea activităţii firmei şi, într-un final, la retragerea autorizaţiei de funcţionare.

SC Global Eco Center SRL se află în prezent în procedura insolvenţei. În cei doi ani trecuţi de la încetarea activităţii, patronii – care, în prezent, sunt urmăriţi penal – au nesocotit total obligaţia de degajare a amplasamentului de miile de tone de deşeuri, obligaţie impusă printr-un grafic asumat atât de firma care a abandonat substanţele periculoase, cât şi de autorităţile de mediu.

În condiţiile în care SC Global Eco Center SRL refuză să elibereze hala de cele 2.400 de tone de deşeuri, proprietara imobilului, Landmark Management, a notificat producătorii acestor deşeuri să le preia, în caz contrar, îi va acţiona în instanţă. O parte din cei 57 de producători ai deşeurilor au intenţionat să le ridice, dar, în lipsa unui suport al autorităţilor de mediu, acest lucru nu a fost posibil.

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” se alătură demersului companiei Landmark Management şi solicită implicarea autorităţilor statului în rezolvarea acestei situaţii de o gravitate fără precedent pentru comunitatea din Câmpulung, întrucât riscul unui accident ecologic este, în prezent, foarte mare. Direcţionarea responsabilităţii către autorităţile locale şi comunitatea câmpulungeană – şi aşa expusă pe durata celor peste nouă ore în care incendiul a ars încontinuu, dar şi pe durata celor trei ani de activitate desfăşurată în contradicţie cu legea, fapt pentru care SC Global Eco Center SRL a fost sancţionată de trei ori de Garda de Mediu – ar fi un gest nedrept din partea autorităţilor statului.

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” este constituită în scopul promovării unui mediu curat, sănătos şi sigur în zona Muscelului, al promovării în rândul tinerei generaţii a ideii de trai într-un mediu curat şi sănătos şi al dezvoltării unui turism durabil în zonă.

În speranţa că veţi da curs solicitării noastre,

Vă mulţumim!

Consiliul Director

 

Secretariatul General al Guvernului

Nr. 15D/9515/25.07.2016

Direcţia Relaţii Publice

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”

Referitor la memoriul dumneavoastră nr. 168/21.07.2016, vă facem cunoscut faptul că a fost transmis, spre competentă soluţionare, MINISTERULUI MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR, solicitând luarea măsurilor legale ce se impun.

Urmează ca, în termenul legal, instituţia sesizată să comunice Cancelariei Primului Ministru şi dumneavoastră soluţia adoptată.

Cu stimă, director

 

Guvernul României

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General

Serviciul Controlul Poluării Industriale

Nr. 5416/GM/26.07.2016

Către: Comisariatul Judeţean Argeş

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”

Spre ştiinţă: Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Referitor la: Solicitare punct de vedere privind activităţile derulate de SC GLOBAL ECO CENTER SRL

 

Stimată doamnă/domnule,

Urmare a adreselor înregistrate la sediul GNM-CG, cu nr. 4314/GM/31.05.2016, transmisă de CJ Argeş, 4334/GM/31.05.2016, transmisă de Cabinet Prim Ministru, 4477/GM/03.06.2016 şi 5416/GM/05.07.2016, transmise de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, referitoare la solicitare punct de vedere privind activităţile derulate de SC GLOBAL ECO CENTER SRL, vă informăm următoarele:

-conform prevederilor Hot. 1005/2012, privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, art. 1, alin. 2, Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici cu statut specific, care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare / sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control;

-Astfel, facem precizarea că operatorul economic SC GLOBAL ECO CENTER SRL a fost controlat şi sancţionat de către comisarii GNM, după cum urmează: 

1.o amendă contravenţională, în valoare de 100.000 lei, conform art. 96, alin. 3, pct.6 din OUG 195/2005, privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare, pentru netransmiterea la Agenţia de Mediu, în termenul legal, a bilanţului de mediu sau a propunerilor pentru obligaţii de mediu asumate, la încetarea activităţii;

2.un avertisment, pentru nerealizarea în totalitate şi la termenul impus a măsurilor dispuse la controlul anterior;

3.comisarii GNM au adus la cunoştinţa organelor de urmărire penală competente aspectele semnalate, conform prevederilor OUG 195/2005, privind protecţia mediului, art. 99, alin. 2, prin întocmirea sesizării penale nr. 2816 din 10.09.2014, înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, cu nr. 626/16.09.2014, pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 63, alin. 1, lit.b, din Legea 211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, constatându-se la controalele din 18.04.2014, 22.04.2014 şi 21.08.2014 că SC Global Eco Center SRL – punct de lucru Câmpulung, judeţul Argeş, nu a respectat măsurile obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase.

4.comisarii GNM au adus la cunoştinţa organelor de urmărire penală competente aspectele semnalate conform prevederilor OUG 195/2005, privind protecţia mediului, art. 99, alin. 2, prin întocmirea sesizării penale nr. 1546 din 13.05.2015, înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu nr. 298/20.05.2015, pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 63, alin. 1, lit. b, din Legea 211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată.

Răspunderea penală în domeniul protecţiei mediului se aplică ca ultimă măsură şi are ca sarcină protejarea mediului prin reprimarea infracţiunilor ecologice.

Din punct de vedere procedural, constatarea şi cercetarea infracţiunilor de mediu se realizează de către organele de urmărire penală, conform competenţelor legale.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011, privind regimul deşeurilor, art. 23, alin. 1, „Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22, alin. 1, în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă”; alin. 2, „La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deşeuri se stabilesc condiţiile cu privire la responsabilitatea gestionării deşeurilor şi cazurile în care producătorului iniţial de deşeuri îi revine responsabilitatea gestionării deşeurilor pentru întregul lanţ al procesului de tratare sau cazurile în care responsabilitatea producătorului şi a deţinătorului de deşeuri se poate împărţi ori delega între factorii implicaţi în lanţul procesului de tratare”; alin. 3, „La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deşeuri, în conformitate cu prevederile art. 12, se stabileşte dacă organizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor revine parţial sau în totalitate producătorului produsului din care derivă deşeul respectiv şi măsura în care distribuitorul produsului respectiv participă la această responsabilitate”; alin. 4, „Prevederile alin. 2 şi 3 se aplică în măsura în care studiile de evaluare efectuate la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului stabilesc oportunitatea împărţirii responsabilităţii privind gestionarea deşeurilor”.

Drept urmare, în conformitate cu prevederile legale enunţate mai sus, considerăm că numai autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate reglementa oportunitatea stabilirii împărţirii responsabilităţii gestionării deşeurilor pentru acest caz.

Cu deosebită consideraţie, 

Comisar general Bogdan Gheorghe TRIF

Director general Octavian POPESCU

Avizat: director Marian DAVID

Verificat: şef Serviciu Florin GURAN

Întocmit: comisar Iuliana FRANGULEA

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!