22.4 C
Campulung Muscel
12/04/2024

Osânda pentru cei care au cãsãpit pãdurea: curãţarea parcurilor cu mãtura, nu cu drujba

În prima jumãtate a anului 2016, cei mai mulþi amendaþi puºi la muncã, teoretic, sunt cei care figurau cu debite în evidenþele Primãriei Dragoslavele. Comuna rãmasã fãrã primarul Mihai Tarbã, regretat puternic de ºefia PSD, care, de altfel, a pierdut conducerea localitãþii, în favoarea PNL, a iniþiat, în primele ºase luni, cele mai multe procese, prin care amenzile au fost înlocuite cu ore de muncã pe domeniul public. Îi fac concurenþã Schitu Goleºti, Mihãeºti, Cetãþeni, dar Dragoslavele rãmâne pe prima poziþie în clasamentul acþiunilor de valorificare a sancþiunilor neachitate de cei care le-au încasat. Ce-i drept, multe aºezãri rurale ºi-au mai rezolvat din probleme anii trecuþi. Cazul vecinilor de la Bughea de Sus, care îi þineau pe magistraþi ocupaþi cu astfel de cereri. Sunt atât de mulþi autori de contravenþii, încât ne întrebãm dacã a rãmas cineva nesancþionat în comunitatea etnicã de la Dragoslavele. Aºa cum vã veþi da seama lecturând acest material, dupã valoarea amenzilor, foarte mulþi contravenienþi provin din rândul celor prinºi cu lemne, care, temporar, au lãsat hãþurile cãruþelor în favoarea roabelor ori a cãrucioarelor de gunoi.

Poliþiºtii din Rucãr au contribuit la sporirea echipelor de muncitori necalificaþi, aflaþi temporar la dispoziþia Primãriei Dragoslavele

    =Începem prezentarea seriei de amenzi convertite în muncã în folosul comunitãþii cu Furdui Florin Alin, pe care Comuna Dragoslavele l-a chemat în judecatã la sfârºitul anului trecut. Pe 3 februarie 2016, instanþa a admis cererea autoritãþilor locale, transformând sancþiunea contravenþionalã de 500 lei, încasatã de individ, pe 22 mai 2015, cu 10 ore prestate pe domeniul public al localitãþii, la lucrãri edilitar-gospodãreºti;
    =De pe cãrãri de munte a coborât pe uliþele comunale, cãrora le-a dedicat 55 de ore de activitate la lopatã, Luca Marian, „cãpãcit”, pe 22 mai 2015, de lucrãtorii Secþiei nr.13 Poliþie Ruralã Rucãr, cu o amendã contravenþionalã de 4.000 lei. Cum se fãcea anul ºi individul nu avea de gând s-o plãteascã, edilii s-au adresat Judecãtoriei, care, pe 3 februarie 2016, au emis o hotãrâre în favoarea acestora;
    =O zi de muncã de 8 ore, în contul celor 200 lei încasaþi de Bloj Paul, pe 21 mai 2015, de la Secþia 13 Poliþie Ruralã Rucãr, l-a scãpat de datorie la Primãrie. Pe 8 februarie 2016, autoritãþile locale au obþinut ok-ul instanþei de a-l pune pe debitor la treabã;
    =Prundaru Ion – amendã de 2.800 lei, aplicatã pe 9 februarie 2015, transformatã în 70 de ore de muncã (potrivit hotãrârii din 29 februarie 2016);
    =Luca Marian – amendã de 1.000 lei, aplicatã pe 18 iunie 2015, transformatã în 50 de ore de muncã (potrivit hotãrârii din 2 februarie 2016);
    =Coºcodaru Virgiliu – amendã de 585 lei, aplicatã pe 27 mai 2015, înlocuitã cu 25 de ore, la decolmatarea podeþelor ºi a ºanþurilor de scurgere ºi la pãstrarea curãþeniei ºi a igienei domeniului public (potrivit hotãrârii din 26 ianuarie 2016);
    =Furdui Viorel – amendã de 500 lei, aplicatã pe 22 mai 2015, transformatã în 25 de ore de muncã în folosul comunei (potrivit hotãrârii din 26 ianuarie 2016);
    =Furdui Gegiu – amendã de 4.000 lei, aplicatã pe 22 mai 2015, transformatã în 50 de ore de muncã (potrivit hotãrârii din 1 februarie 2012);
    =Furdui Vasile – amendã de 500 lei, aplicatã pe 22 mai 2015, transformatã în 10 ore de muncã (potrivit hotãrârii din 2 februarie 2016);
    =Furdui Costel – amendã de 4.000 lei, aplicatã pe 22 mai 2015, transformatã în 100 de ore în cadrul serviciilor publice locale (potrivit hotãrârii din 29 februarie 2016).

Sãtenii sancþionaþi de Postul de Poliþie Dragoslavele

=Pe 23 februarie 2016, Coºcodaru Liviu a scãpat de plata a 2.000 lei, amenda aplicatã de lucrãtorii Postului de Poliþie Dragoslavele, pe 15 mai 2015, fiind obligat sã execute în contul ei 40 de ore de muncã necalificatã; 
    =Cei 3.000 lei datoraþi statului de Feraru Robert Constantin, ca urmare a sancþionãrii acestuia de poliþiºtii de la Dragoslavele, pe 25 mai 2015, s-au transformat, printr-o hotãrâre judecãtoreascã din 3 februarie 2016, în 45 de ore consumate cu folos pentru comunã;
    =Alt ajutor obþinut în aceastã manierã a rezultat din transformarea amenzii încasate de Tinca Valentin Ninel, pe 25 mai 2015, de la poliþiºtii din Dragoslavele, în 75 de ore de muncã, alãturi de lucrãtorii de la serviciul de salubritate al Primãriei. Insul avea de achitat  3.000 lei, în contul cãrora, din 29 februarie 2016, s-a aflat la dispoziþia creditoarei;
    =„Recolta” lunii februarie, de amendaþi, de pe urma cãrora Primãria a cãutat sã se aleagã cu ceva, dacã de bani nu poate fi vorba, îl include ºi pe Feraru Laurenþiu. Acesta a fost sancþionat de Postul de Poliþie Dragoslavele, pe 15 iunie 2015, cu 800 lei, transformaþi, pe 29 februarie 2016, în 20 de ore de muncã, aflându-se pe durata lor la dispoziþia autoritãþilor locale;
    =ªi Coºcodaru Dumitru a alocat 16 ore din timpul personal activitãþilor edilitare întreprinse de Primãrie, scãpând astfel de o amendã de 800 lei, aplicatã pe 22 mai 2015. Astfel a hotãrât instanþa pe 23 februarie 2016;
    =Tot din 23 februarie 2016 dateazã hotãrârea judecãtoreascã ce-i înlocuieºte sancþiunea contravenþionalã de 500 lei, aplicatã de poliþiºtii din Dragoslavele, pe 28 mai 2015, lui Vasi Ion, cu 10 ore de trebãluit în folosul consãtenilor; 
    =Avuþia publicã va fi mai bine îngrijitã ºi datoritã aportului lui Prundaru Remulus, dator Primãriei cu 2.000 lei, amenda aplicatã pe 20 iunie 2015. Potrivit celor hotãrâte de magistratul câmpulungean pe 8 februarie 2016, contravenþia s-a convertit în 50 de ore prestate în folos public.
    Îi amintim ºi pe:   
    =Coºcodaru Irinel – amendã de 800 lei, aplicatã pe 3 iunie 2015, înlocuitã cu 16 ore de muncã (potrivit hotãrârii din 3 februarie 2016);  
    =Luca Dorinela Maria – amendã de 500 lei, aplicatã pe 10 iunie 2015, transformatã în 25 de ore de muncã, la decolmatarea podeþelor ºi a ºanþurilor de scurgere ºi la pãstrarea curãþeniei ºi a igienei domeniului public (potrivit hotãrârii din 8 februarie 2016);
    =Feraru Maria – amendã de 500 lei, aplicatã pe 3 iunie 2015, pentru sãvârºirea contravenþiei prevãzute de dispoziþiile art. 2 pct. 1 Legea nr. 61/1991 (sãvârºirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninþãri cu acte de violenþã împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de naturã sã tulbure ordinea ºi liniºtea publicã sau sã provoace indignarea cetãþenilor ori sã lezeze demnitatea ºi onoarea acestora sau a instituþiilor publice), transformatã în 10 ore de muncã în folosul comunitãþii (potrivit hotãrârii din 11 februarie 2016);
    =Onicã Ilie – amendã de 500 lei, aplicatã pe 29 iunie 2015, transformatã în 20 de ore de muncã (potrivit hotãrârii din 26 ianuarie 2016);
    =Feraru Robert Constantin – amenda aplicatã pe 22 mai 2015, transformatã în 10 ore de activitãþi de curãþare a albiilor pârâurilor (potrivit hotãrârii din 17 februarie 2016);
    =Fulop Francisc Liviu – amenda aplicatã pe 4 mai 2015, transformatã în 5 ore de activitãþi de curãþare a albiilor pârâurilor (potrivit hotãrârii din 17 februarie 2016);
    =Coºcodaru Ovidiu – amendã de 2.000 lei, aplicatã pe 22 mai 2015, transformatã în 50 de ore de muncã (potrivit hotãrârii din 26 ianuarie 2016);
    =Furdui Ilie Trandafir – amendã de 800 lei, aplicatã pe 22 mai 2015, transformatã în 12 ore de muncã (potrivit hotãrârii din 2 februarie 2016);
    =Coºcodaru Florin Daniel – amendã aplicatã pe 22 mai 2015, transformatã în 10 ore la curãþarea albiilor pârâurilor (potrivit hotãrârii din 17 februarie 2016);
    =Prundaru Aurelian – amendã de 300 lei, aplicatã pe 26 iulie 2015, pentru sãvârºirea contravenþiei prevãzute de art. 2 pct. 1 Legea nr. 61/1991, transformatã în 9 ore de muncã (potrivit hotãrârii din 11 februarie 2016);
    =Grancea Gheorghe Silviu – amendã de 800 lei, aplicatã pe 15 mai 2015, transformatã în 16 ore de muncã (potrivit hotãrârii din 23 februarie 2016);
    =Feraru Constantin – amendã de 2.000 lei, aplicatã pe 24 iunie 2015, înlocuitã cu 50 de ore, la executarea lucrãrilor de întreþinere a parcurilor ºi a zonelor verzi din Dragoslavele (potrivit hotãrârii din 11 februarie 2016);
    =Furdui Ramona – amendã de 100 lei, aplicatã pe 9 iunie 2015, înlocuitã cu 4 ore muncã (potrivit hotãrârii din 1 februarie 2016).

Amenzi aplicate de Postul de Poliþie Cetãþeni vecinilor din Dragoslavele 

    =Lotul de truditori în slujba consãtenilor, format, pe hârtie, în luna februarie, l-a inclus ºi pe Prundaru Ionuþ. Din 23 mai 2015, de când a fost amendat de angajaþii Postului de Poliþie Cetãþeni, acesta a neglijat sã treacã pe la casieria instituþiei, ca sã achite cei 2.000 lei. Prin urmare, suma a fost înlocuitã cu 50 de ore de muncã depusã în parcurile comunale, mai puþin ofertante în materie de esenþe lemnoase decât codrii cu care era, pesemne, obiºnuit.  
    =Pe 2 februarie 2016, autoritãþile locale de la Dragoslavele au obþinut un verdict similar, prin care cei 2.000 lei datoraþi de Coºcodaru Petruþa, din 23 mai 2015, de când a fost „taxatã” de Postul de Poliþie Cetãþeni, s-au convertit în 25 de ore de muncã.
    =Încã o femeie, Coºcodaru Camelia, a fost amendatã cu 2.000 lei. S-a întâmplat pe 23 mai 2015. Sancþiunea a îmbrãcat forma a 50 de ore de muncã în folosul comunitãþii, în cadrul Primãriei Dragoslavele, potrivit hotãrârii din 8 februarie 2016.

Amenzi aplicate dragoslovenilor de Poliþiile Câmpulung ºi Curtea de Argeº

=Alt debitor al Primãriei Dragoslavele, Feraru Ionuþ Dafin, s-a alãturat echipei de amatori în materie de dat la lopatã, recrutaþi din rândul amendaþilor. Insul avea de achitat 390 lei, pe fondul unei contravenþii constatate, pe 28 iunie 2015, de Biroul Rutier al Poliþiei Câmpulung. Pentru suma rãmasã neachitatã de vara trecutã ºi pânã la începutul acestui an, când i s-a deschis acþiunea la Judecãtorie, a fost pus la muncã timp de 12 ore. Muncitorul de ocazie a fost repartizat la lucrãrile de întreþinere a parcurilor ºi zonelor verzi de pe cuprinsul comunei Dragoslavele.
    =Luca Vasile figura în evidenþele Primãriei Dragoslavele cu 878 lei, amendã aplicatã pe 22 aprilie 2015, de Poliþia Curtea de Argeº. Suma a fost înlocuitã, pe 11 februarie 2016, cu 20 de ore, timp în care se ocupã de curãþenia spaþiilor verzi ale localitãþii.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!