3.5 C
Campulung Muscel
23/02/2024

ADEVĂRUL CREŞTIN

Darul deosebirii duhurilor. Duhul Sfânt dădea daruri mari corintenilor. Dar, acolo unde lucrează Dumnezeu, caută şi diavolul să lucreze. Ei păstrau unele amintiri din timpul lor de întuneric şi erau în primejdia de a amesteca lucrarea Duhului Sfânt cu lucrările diavolului. Apostolul le atrage atenţia asupra acestui lucru, ca să deosebească aceste lucrări şi să se descotorosească de toată mentalitatea aceea veche. Le vorbeşte despre darurile Duhului Sfânt, din care face parte şi darul „deosebirii duhurilor” (1 Corinteni 12.10). Cuvântul spune că, în timpurile din urmă, vor fi timpuri de minuni şi că diavolul va face minuni. Citiţi Apocalipsa şi veţi vedea că diavolul va face să vorbească o icoană (Apocalipsa 13.15). Cel care va ţine seama de prorocie va fi scăpat; cine nu va ţine seama va fi amăgit. Diavolul va face să cadă foc din cer, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Apostolul arată însă corintenilor cum să deosebească duhurile. „De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!”. Şi nimeni nu poate să zică: „Isus este Domn”, decât prin Duhul Sfânt” (1 Corinteni 12.3). Cuvântul „anatema” înseamnă blestemat, dat spre nimicire, lepădat, excomunicat. „Isus este Domnul” înseamnă: „Isus este Stăpânul”. Nimeni nu poate să spună că Isus este Stăpânul decât prin Duhul Sfânt. Atunci, dacă unul care pretindea că vorbeşte prin inspiraţia Duhului Sfânt spunea: „Isus să fie anatema”, se dădea pe faţă, ştiai cu cine ai de-a face. În Evanghelie este însă scris că omul poate să ajungă să spună că Domnul Isus este Domnul fără să fie călăuzit de Duhul Sfânt; poate să zică „Doamne, Doamne” (Matei 7.21); poate chiar să scoată demoni, să facă minuni şi totuşi Domnul să nu-l recunoască drept al Său: „Nu v-am cunoscut, pentru că lucraţi fărădelegea, trăiţi în păcat”. „Dar am prorocit în Numele Tău, am vorbit altora despre Tine.” „Ce folos, dacă aţi trăit în păcat!” „Am făcut minuni în Numele Tău!…” „Niciodată nu v-am cunoscut!” Situaţia este deci aceasta: cineva putea să sporovăiască din gură, putea să fi primit cu capul unele lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu, ba chiar să îmbunătăţească unele aspecte în ce priveşte viaţa, dar să nu fi părăsit păcatul cunoscut ca păcat. A ajuns un bun de gură. Domnul Isus nu-i recunoaşte ca fiind ai Săi pe astfel de oameni care mărturisesc doar cu gura, dar nu şi cu viaţa, ascultarea de El. Stăpânirea Domnului Hristos este recunoscută de toţi câţi au Duhul Domnului. Este El Stăpân? Atunci ascultă de El! Nu asculţi de El? Atunci nu te amăgi! El nu-ţi este Stăpân. La cel credincios, ascultarea merge crescând, iar ascultarea este mai plăcută decât jertfele.

Mulţi proroci mincinoşi. Cele mai frumoase şi mai alese lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu, omul le poate suci şi le poate folosi ca să-şi facă voia. De aceea, apostolul adaugă: „Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci au ieşit în lume mulţi proroci mincinoşi” (1 Ioan 4.1). Printre cei dintâi creştini veneau unii care spuneau: „Şi noi suntem copii ai lui Dumnezeu, şi noi avem Duhul Sfânt”. Dar nu erau sinceri şi, chiar dacă mai cunoşteau câte ceva, nu erau născuţi din nou. Aveau cunoştinţă, aveau voinţă, aveau influenţă asupra altora, erau atrăgători prin talentul lor de vorbire, dar n-aveau semnele pe care le arată aici apostolul. Sunt arătate două semne după care poţi să-i cunoşti pe prorocii mincinoşi: ei nu-L pun pe Domnul Isus la centru şi nu se ţin de învăţătura apostolilor. Cu aceste două lucruri aveau să-i cerceteze. Credinciosul care are dragoste de suflete li-L vesteşte pe Domnul Isus, ca să-L primească şi să fie mântuiţi. El caută să lege sufletele de Domnul Isus, nu de altceva. Cine umblă să lege sufletele de el, ca să-şi facă un nume, mai curând sau mai târziu se dă pe faţă, iar prietenii lui se duc şi ei. Pavel, Petru, Ioan au rămas. Unde sunt însă profeţii mincinoşi? S-au dus cum se duc toţi câţi nu-L pun pe Domnul Isus la centru.

Prorocii mincinoşi sunt din lume. „Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume şi lumea îi ascultă” (1 Ioan 4.5). Ei n-au părăsit niciodată felul lumii şi n-au trecut de-a binelea de partea Domnului Isus. Despre cei ai Săi, Domnul Isus spune că ei nu sunt din lume, ci că El i-a scos din lume şi de aceea lumea îi urăşte (Ioan 17.14). Iată însă că aceşti proroci mincinoşi sunt din lume şi lumea îi ascultă.

Lucrurile începătoare să fie bine cunoscute. Sunt oameni care se silesc să fie evlavioşi, dar n-au lucrurile începătoare, n-au ABC-ul evangheliei, nu ştiu lămurit ce este păcatul, ce este harul, ce este cu sângele Domnului Hristos, ce este viaţa cu El. Ei merg duşi de curent, dar lucrurile începătoare nu le au; iar când li se dau lucruri mai adânci, nu le înţeleg. Numai pe o bună temelie se poate clădi solid. Ferice de adunarea în care lucrurile începătoare sunt bine înfipte în suflete! Dar vai de adunarea în care lucrurile începătoare lipsesc, iar sufletele merg duse de curent!

Mereu avem nevoie să învăţăm de la alţii. Oricărui om îi stă bine să înveţe de la oricine, şi toată viaţa. Vai de acela care socoteşte că nu mai are nevoie să înveţe de la nimeni! Un asemenea om nu înaintează; iar cine nu înaintează dă înapoi în mod sigur.

Urmăriţi dragostea şi darurile care zidesc. „Urmăriţi dragostea şi umblaţi după darurile duhovniceşti” (1 Corinteni 14.1). Deci şi una s-o faci şi alta să n-o laşi nefăcută. Este vorba despre darurile pe care le-am văzut în capitolul 12. Aici însă aminteşte numai de două: prorocia şi vorbirea în limbi. Fiind ei doritori după vorbirea în limbi, apostolul le spune că trebuie să umble după altceva, după prorocie, pentru că aceasta contribuie la zidirea bisericii, a sufletelor care alcătuiesc biserica lui Dumnezeu. Pavel stăruie mult asupra zidirii adunării; ceea ce nu contribuie la zidirea adunării nu are mare preţ în ochii lui.

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!