12.4 C
Campulung Muscel
20/05/2024

Ce au găsit inspectorii Curţii de Conturi în “bătătura” lui Dumitru Secăreanu Valoarea celor 70 de hectare de teren ale Primăriei Dâmbovicioara nu era în contabilitate

La Primăria Dâmbovicioara, acţiunea de audit a Camerei de Conturi Argeş s-a derulat în perioada 03-30 iunie 2015. Principalele abateri scoase la iveală au provenit, în cea mai mare parte, din activitatea proprie a Primăriei, dar şi din cea a Şcolii Gimnaziale Podu Dâmboviţei. Au fost depistate venituri suplimentare în sumă de 12.000 lei, prejudicii de 4.000 lei şi 2.601 lei, abateri financiar-contabile (2.568 lei – la Primăria Dâmbovicioara şi 33.000 lei – la Şcoala Gimnazială Podu Dâmboviţei).

Nu a fost înregistrată valoarea celor 70 de hectare de teren deţinute de Primărie

Principala constatare făcută de auditorii de la Camera de Conturi Argeş, după verificarea exactităţii şi realităţii datelor reflectate în situaţiile financiare, a fost că nu a fost evaluată, înregistrată şi raportată, prin situaţiile financiare, suprafaţa totală de teren cu vegetaţie forestieră, de 70 de hectare, deţinută de către Primăria Dâmbovicioara, în baza titlului de proprietate nr.1730 din 31 martie 2003. În timpul misiunii de audit, la Primăria Dâmbovicioara s-a stabilit valoarea celor 70 de hectare de teren la nivelul sumei de 2.567.375 lei, care a fost înregistrată în evidenţa contabilă a instituţiei, abaterea fiind remediată în totalitate.

Comercianţii din comună nu aveau vizate autorizaţiile de funcţionare

După ce au fost examinate modurile de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, s-a dezvăluit că veniturile la bugetul local au fost diminuate din cauza neîncasării mai multor taxe de la comercianţii şi proprietarii de pensiuni din localitate.

=Nu au fost stabilite şi încasate, în perioada 2013-2014, venituri proprii provenind din taxele datorate de comercianţii de pe raza localităţii Dâmbovicioara, care desfăşoară activităţi pentru care este necesară eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în sumă estimată de 8.900 lei. În timpul controlului, această sumă a fost stabilită ca venituri suplimentare.

=Nu au fost calculate, evidenţiate, urmărite şi încasate venituri proprii provenind din taxa hotelieră datorată în anul 2014 de agenţii economici care deţin pensiuni turistice pe raza localităţii, deşi prin Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 9 ianuarie 2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, aceasta a fost stabilită la un nivel de 1%, calculat asupra tarifelor de cazare practicate de unităţile respective. Persoanele cu atribuţii din cadrul Primăriei Dâmbovicioara, sub supravegherea angajaţilor de la Camera de Conturi Argeş, au stabilit venituri suplimentare din această sursă, în sumă de 3.317 lei, din care 2.892 lei – taxe şi 425 lei – majorări de întârziere.

Au fost făcute mai multe plăţi pentru lucrări nepuse în operă

=S-a plătit necuvenit suma estimată de 797 lei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări facturate, acceptate la plată şi decontate, dar neexecutate, la obiectivul „Amenajare teren sediu administrativ şi construcţie pentru mijloacele de transport ale Primăriei”, executat de SC Sercop ADN SRL Câmpulung. Neregula a fost reparată prin recuperarea integrală a prejudiciului.

=S-a plătit necuvenit suma de 2.853 lei, contravaloarea materialelor facturate, acceptate la plată şi decontate, dar nepuse în operă, la obiectivul: „Alimentare cu apă Padina Şirnei”, executat de către SC Eliconstruct Technimob SRL Rucăr. La sugestia auditorilor, personalul de specialitate din cadrul Primăriei Dâmbovicioara a recuperat suma constituită prejudiciu, iar abaterea a fost remediată.

=Nu au fost constituite şi înregistrate corect în contabilitate provizioanele pentru litigiile aferente sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului unităţii de învăţământ din subordine, devenite executorii până la 31 decembrie 2014. În timpul controlului, personalul Primăriei Dâmbovicioara a reparat această constatare făcută de auditori.

=Au fost făcute plăţi, în sumă de 10.235 lei, prin care a fost schimbată destinaţia creditelor bugetare aprobate la articolul bugetar 20.02 „Reparaţii curente”, prin operaţiunile menţionate fiind achiziţionat, în fapt, un activ corporal, care nu a fost înregistrat şi raportat ca atare. Abaterea găsită de inspectorii de la Camera de Conturi a fost remediată.

Pentru personalul din cadrul compartimentului Contabilitate al Primăriei Dâmbovicioara, auditorii de la Camera de Conturi au lăsat două recomandări

1.Să se încaseze integral veniturile stabilite suplimentar în timpul misiunii de audit, în sumă totală de 8.900 lei, reprezentând contravaloarea taxelor pentru viza autorizaţiilor de funcţionare datorată de agenţii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică pe teritoriul localităţii, potrivit Codului de procedură fiscală.

2.Să se recupereze integral veniturile stabilite suplimentar, în timpul misiunii de audit, în sumă totală de 3.317 lei, din care taxa hotelieră în valoare de 2.892 lei şi majorări de întârziere aferente, în valoare de 425 lei, care se vor recalcula la data încasării, potrivit Codului de procedură fiscală. 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!