11 C
Campulung Muscel
23/05/2024

Primarul ar cam trebui să-i sancţioneze pe funcţionari şi secretar pentru neregulile depistate de Prefectură

Secretarul Nicolae Ghinea era obligat, conform celor stabilite la finalul raportului de control al Prefecturii Argeş, să înmâneze Consiliului Local documentul în integralitatea lui, nu doar paginile care, chipurile, îi vizau pe aleşi. Adică lipsurile depistate în activitatea lor, că nu ţin întâlniri şi audienţe cu cetăţenii, că nu fac rapoarte de activitate, nici individual, nici pe comisii de specialitate. Până la 15 februarie 2016, aceste deficienţe trebuiau corectate. La fel, până la aceeaşi dată, primarul avea sarcina de a elabora raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi proiectele de strategii în acelaşi domeniu, urmând a le supune aprobării Consiliului Local. Iată în continuare ce au mai găsit oamenii prefectului în harababura din Primărie.            
    „Activitatea de control a relevat o serie de deficienţe ce au fost constatate în aproape toate domeniile de activitate în care autorităţile administraţiei publice locale au competenţe. (…) Probleme au fost identificate în ceea ce priveşte comunicarea actelor administrative emise de primar, întrucât aceasta s-a făcut, în multe cazuri, în afara termenului legal de comunicare. Astfel, potrivit articolului 115 (5) din Legea administraţiei publice locale, „comunicarea actelor între autorităţile administraţiei publice locale şi cu prefectul judeţului se efectuează prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” Deficienţe importante au fost identificate şi în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor legale de către aleşii locali şi funcţionarii publici, aplicarea legilor transparenţei, controlul de legalitate ş.a. De altfel, numărul însemnat de deficienţe se observă prin raportarea la numărul mare de neconformităţi administrative identificate de echipa de control.”, punctează raportul Prefecturii. 
    14 neconformităţi de natură administrativă, constatate la începutul anului, existente, probabil, dintotdeauna, au generat tot atâtea măsuri de intrare în legalitate, cu termene precise de realizare de către primar, viceprimar, consilierii locali, secretar şi angajaţi din aparatul de specialitate al primarului. Maniera în care s-au remediat, la termenele impuse de organele de control, va face obiectul unui Raport de conformare, care va fi comunicat Instituţiei Prefectului, până cel târziu la data de 1 martie 2016. Raportul va fi însoţit de copii certificate cu originalul ale tuturor documentelor, care să ateste că s-au corectat neconformităţile depistate.
    Pe lângă faptul că va trebui să dispună îndreptarea neregulilor, primarului i s-a cerut să analizeze oportunitatea aplicării prevederilor legale referitoare la sancţionarea disciplinară a funcţionarilor de execuţie responsabili de deficienţele constatate şi a secretarului, care nu a respectat obligaţia comunicării în termenul legal a actelor Primăriei către Prefectură. 

Transparenţă şi nu prea

    Raportul prefectului cuprinde şi alte abateri, în afară de cele referitoare la viceprimarul cu atribuţii de primar, secretar şi consilierii locali. De pildă, în ceea ce priveşte aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii 52/2003 privind transparenţa decizională, angajaţii Prefecturii au constatat că sunt desemnate persoane responsabile cu ducerea la îndeplinire a prevederilor celor două acte normative. Din păcate, nu putem să ne informăm cititorii cine sunt aceste persoane care se ocupă de aplicarea legilor precizate şi dacă sunt două persoane sau doar una. Fostul primar a desfiinţat total instituţia purtătorului de cuvânt, nimeni din Primărie neavând voie să furnizeze o informaţie fără acceptul lui. Aşa că purtătorul de cuvânt era inutil, fiindcă tot ce putea „purta” acesta, între birourile Primăriei, erau adresele pe care cei interesaţi le depuneau la Registratură în temeiul Legii 544. Nicidecum să ţină o conferinţă de presă sau o declaraţie de presă, de vreme ce primarul, timp de două mandate, n-a avut chef să se manifeste „transparent” în faţa comunităţii. Deci, purtătorul de cuvânt, dacă există, ca să ştie şi prefectul, este inexistent în relaţia cu presa (vorbim de ce ne doare pe noi). Şi încă ceva: interdicţia impusă de „fostul”, de a contribui la munca de documentare a jurnaliştilor, le-a convenit marii majorităţi a subalternilor, inclusiv aşa-zisului purtător de cuvânt, ca să nu fie deranjaţi de la sarcinile copleşitoare.
    Mai spune documentul de control al Prefecturii că sunt elaborate rapoarte anuale de implementare a Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii privind transparenţa decizională. Dar pe site-ul Primăriei „nu a putut fi identificată lista privind documentele de interes public”, aşadar, nu este accesibilă persoanelor interesate, după cum nu există o secţiune specială pentru proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice. Cele două carenţe aveau termen pentru a fi îndreptate până la data de 15 februarie 2016, sarcina revenindu-le celor două persoane responsabile de aplicarea legilor la care ne-am referit.  

Nu există un registru special pentru înregistrarea petiţiilor

    Nereguli au fost depistate şi în ceea ce priveşte registrul general de intrare-ieşire a documentelor, care există, „însă nu conţine toate rubricile din care să reiasă circuitul lucrărilor. De asemenea, nu există un registru special pentru înregistrarea petiţiilor, acestea fiind înregistrate în registrul special de intrare-ieşire.” Primarului i s-a pus în vedere ca, până la 30 martie 2016, să remedieze această deficienţă. „Atât registrul general de intrare-ieşire, cât şi registrul pentru petiţii vor fi constituite, astfel încât din conţinutul acestora să reiasă circuitul documentelor, precum şi data expedierii.”, impune documentul întocmit în urma verificării întreprinse în luna ianuarie, la Primăria Câmpulung.

Nu există înregistrarea electronică a datelor din Registrul Agricol

    Până la 1 februarie 2016, primarul şi secretarul trebuiau să desemneze o persoană responsabilă cu completarea Registrului Agricol. Asta deoarece, la controlul care a urmărit modul de întocmire şi ţinere a documentului, precum şi a evidenţei contractelor de arendare, potrivit Codului Civil, s-a constatat că, la nivelul Câmpulungului, „nu există înregistrarea electronică a datelor din Registrul Agricol. Registrul Agricol este procurat în formatul nou pentru perioada 2015-2018 şi este în curs de completare.” Nu ne îndoim că „primarul” şi secretarul au desemnat deja o persoană care să se ocupe de corectarea a ceea ce au găsit în neregulă oamenii prefectului, căci la dat ordine se pricepe toată lumea. Altă sarcină dispusă de trimişii prefectului stabileşte că „orice modificare a datelor în Registrul Agricol al municipiului Câmpulung se va face cu acordul scris al secretarului”.

Nu sunt constituite registrele „Oferte” şi „Contracte”

    Trecem la alt domeniu aflat pe agenda de control: administrarea proprietăţii publice şi private a municipiului Câmpulung. „La nivelul Primăriei municipiului Câmpulung nu sunt constituite registrele „Oferte” şi „Contracte”, potrivit prevederilor articolului 3, literele a şi b, din H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.”
    Până la 15 februarie 2016, primarul şi secretarul aveau termen să constituie cele două tipuri de registre care lipseau la data verificărilor. Mai mult, cei doi, plus persoana responsabilă cu întocmirea dosarelor de concesiune se vor îngriji permanent ca acestea să respecte prevederile ordonanţei amintite mai înainte.

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!