11 C
Campulung Muscel
22/05/2024

Peste un miliard de lei, lucrări nerecepţionate plătite de Primăria Câmpulung

În 2015, ca în fiecare an, inspectorii Camerei de Conturi Argeş au controlat documentele contabile ale Primăriei Câmpulung în perioada 2 septembrie – 16 octombrie 2015, pentru anul fiscal 2014. La sfârşitul perioadei în care s-a desfăşurat auditarea, s-au constatat nişte abateri, provenite atât din activitatea Primăriei Câmpulung, dar şi din cea a şcolilor şi spitalelor finanţate de aceasta. Totalul sumei de venituri suplimentare a fost de 71.000 lei, rezultând doar din activitatea Primăriei Câmpulung. În schimb, din cei 113.000 de lei, 59.000 de lei îşi au “obârşia” la Primăria Câmpulung, 15.000 de lei, la Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”, 22.000 de lei, la Colegiul Tehnic, 6.000 de lei, la Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”, şi 11.000 de lei, la Spitalul de Pneumoftiziologie. Abaterile financiar-contabile, în valoare de 249.000 de lei, au ca sursă Primăria Câmpulung.

S-au raportat eronat investiţii în curs lucrările realizate

    În principal, auditorii financiar-contabili au urmărit exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare ale unităţii administrativ teritoriale Municipiul Câmpulung. La această secţiune, suma estimată ca abatere s-a ridicat la 98.000 de lei, fiind rezultată din cauza faptului că au fost raportate eronat ca investiţii în curs lucrări realizate, care aveau, la data de 31 decembrie 2014, procese-verbale de recepţie şi punere în funcţiune (în valoare de 97.900 lei), iar pentru două obiective, iniţierea şi realizarea acestora nu au fost urmate de o strategie investiţională cu privire la punerea lor în operă şi nu au avut finalitate în investiţii certe până la finele anului 2014, cheltuielile efectuate având ca rezultat doar imobilizarea fondurilor publice. După ce a fost găsită această abatere, personalul specializat din cadrul Primăriei Câmpulung a ştornat sumele înregistrate eronat în contul 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” şi la înregistrarea acestora în conturile corespunzătoare corecte, abaterea fiind astfel remediată.
    În bilanţul contabil, întocmit la 31 decembrie 2013, au fost raportate creanţe bugetare mai mici cu suma de 150.815 lei, faţă de valoarea acestora, conform evidenţei analitice pe plătitor (neevidenţierea suprasolvirilor). În timpul auditului, din suma de 150.815 lei, s-a stabilit că 100.421 lei provin de la persoanele fizice şi 50.394 lei, de la persoanele juridice, iar abaterea a fost îndreptată operativ prin majorarea cu aceeaşi sumă a conturilor de creanţe.

Primăria a plătit 114.111 lei, lucrăricare n-au fost prestate!

    La controlul calităţii gestiunii economico-financiare, angajaţii Camerei de Conturi au evidenţiat la Primăria Câmpulung mai multe sume de bani, care reprezintă contravaloarea unor lucrări nerealizate în cantitatea facturată şi plătită.
    Nu s-au respectat prevederile legale privind inventarierea generală a patrimoniului pe anul 2014, astfel, nu s-au supus inventarierii imobilizări corporale în curs de execuţie, aflate în sold la data de 31 decembrie 2014, în sumă de 13.176.084 lei şi creanţe, în sumă de 14.390.941 lei.
    S-a plătit nelegal suma estimată de 14.904 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de capital efectuate fără contraprestaţie, respectiv lucrări nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită la obiectivul de investiţii „Extindere reţele de canalizare ape menajere şi pluviale, strada Gruiului, municipiul Câmpulung, judeţul Argeş”. Personalul Primăriei a fost pus să remedieze deficienţa, prin recuperarea integrală a sumei de 14.904 lei (din care 12.420 lei, plăţi nelegale, şi 2.484 lei, majorări de întârziere).
    S-a mai achitat nelegal suma estimată de 13.151 lei, contravaloarea cheltuielilor de capital efectuate fără contraprestaţie, respectiv lucrări nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită pentru „Modernizare străzi în municipiul Câmpulung, judeţul Argeş”. Dauna de 15.781 lei (13.151 lei, plăţi nelegale, şi 2.630 lei, majorări de întârziere) a fost recăpătată integral, astfel reparându-se greşeala.
    S-a plătit nelegal suma de 3.839 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate fără contraprestaţie (lucrări nerecepţionate în cantitatea facturată), la investiţia „Asfaltare strada Cuza Vodă (kilometrul 0 – kilometrul 0+569), în municipiul Câmpulung, judeţul Argeş”. Abaterea constatată a fost refăcută prin recupererea integrală a sumei totale de 4.684 lei (3.839 lei, plăţi nelegale, şi 845 lei, majorări de întârziere).
    Şi suma estimată la 17.698 lei s-a plătit fără temei legal, reprezentând cantitatea de lucrări nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită la obiectivul „Canalizare menajeră pe strada Ion Giurculescu, în municipiul Câmpulung”. La final, suma totală recuperată de angajaţii Primăriei s-a ridicat la 21.946 lei, din care 17.698 lei, plăţi nelegale, şi 4.248 lei, majorări de întârziere.
    S-a mai decontat nelegal suma de 2.166 lei, cheltuieli de capital efectuate fără contraprestaţie, la investiţia „Foraj alimentare cu apă, în municipiul Câmpulung, judeţul Argeş”. Prejudiciul, care a fost recâştigat în totalitate, s-a ridicat la suma de 2.426 lei (2.166 lei, plăţi nejustificate, 260 lei, majorări de întârziere).

    La Spitalul de Pneumoftiziologie s-a constatat că, în perioada analizată, au fost efectuate cheltuieli de deplasare (cheltuieli de transport) care exced cadrul legal reglementat privind decontarea unor astfel de cheltuieli (HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului). Prejudiciul a fost estimat la 1.148 lei, recuperat integral.
    S-a plătit nelegal suma estimată la 10.268 lei, reprezentând contravaloarea manoperei directe plătite peste nivelul prevăzut în devizul ofertă, aferent obiectivului „Reparaţii curente ambulatoriu, holuri etaj 1 şi 2, şi reparaţii mansardă la Spitalul de Pneumoftiziologie. Toată suma a fost recâştigată, în acest fel reparându-se abaterea.

    La obiectivul „Reparaţie acoperiş Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”, din muncipiul Câmpulung, judeţul Argeş”, s-a descoperit de către cei de la Camera de Conturi că s-a plătit nelegal suma de 14.865 lei, reparaţii curente efectuate fără contraprestaţie. Valoarea a fost recuperată în totalitate, nepercepându-se şi penalităţi de întârziere.
    Pentru investiţia „Reparaţii capitale hidroizolaţie Sală de sport a Colegiului Tehnic Câmpulung”, auditorii au concluzionat că au fost achitaţi nelegal 17.317 lei, lucrări nerecepţionate în cantitatea facturată. Suma totală, care a fost recăpătată în totalitate, s-a ridicat la 21.819 lei (17.317 lei, plăţi nelegale, şi 4.502 lei, majorări de întârziere).
    S-a plătit nelegal suma estimată la 4.976 lei, cu titlu de cheltuieli cu reparaţiile curente, nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită, pentru investiţia „Reparaţii capitale instalaţie de încălzire la Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung”. Pe lângă plata nelegală de 4.976 lei, s-au calculat şi majorări de întîrziere, în sumă de 1.294 lei, rezultând un prejudiciu total de 6.270 lei, recuperat în totalitate.

La sfârşitul perioadei de control, inspectorii au dispus o serie de măsuri

    Să se supună spre analiză Consiliului Local al municipiului Câmpulung situaţia obiectivelor aflate în curs de execuţie, şi anume „Rampă de gunoi Câmpulung” şi „Dezvoltare infrastructură turistică şi reabilitare Parc Kretzulescu”, în vederea promovării strategiilor care să conducă la finalizarea şi punerea în funcţiune a acestora.
    Să se exercite activităţi de inspecţie fiscală în vederea verificării bazelor de impunere, a legalităţii şi conformităţiii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora.
    Aplicarea tuturor procedurilor de executare silită, în termenele şi condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, în vederea încasării creanţelor restante, cuvenite bugetului local, în cadrul termenului de prescripţie prevăzut de lege.
    Să se inventarieze toate elementele patrimoniale (elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2861/2009).

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!