10.7 C
Campulung Muscel
27/05/2024

Primăriile din Muscel care au decontat lucrări neexecutate

Camera de Conturi Argeş, în 2015, a controlat Primăriile din judeţ, verificând conturile de execuţie pe anul 2014, performanţele utilizării resurselor publice, conturile de execuţie pe anul 2014 ale unor instituţii publice, bugetul Primăriilor şi al instituţiilor publice, societăţile comerciale cu capital majoritar al Primăriilor sau Consiilor Locale.

Sumele estimate ale abaterilor constatate în urma controlului de anul trecut

=Primăria Câmpulung: 71.000 lei (venituri suplimentare), 113.000 lei (prejudicii), 249.000 lei (abateri financiar contabile). Din suma găsită cu titlu de prejudicii, 59.000 lei sunt din activitatea proprie a Primăriei, iar restul de la: Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu” (15.000 lei), Colegiul Tehnic (22.000 lei), Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” (6.000 lei) şi Spitalul de Pneumoftiziologie (11.000 lei);

=Primăria Albeştii de Muscel, din activitatea proprie: 85.000 lei (venituri suplimentare), 1.153.000 lei (prejudicii), 70.000 lei (abateri financiar contabile);

=Primăria Bălileşti, din activitatea proprie: 18.000 lei (venituri suplimentare), 24.000 lei (prejudicii), 149.000 lei (abateri financiar contabile);

=Primăria Bughea de Sus, din activitatea proprie: 7.000 lei (venituri suplimentare), 32.000 lei (prejudicii), 3.000 lei (abateri financiar contabile);

=Primăria Dârmăneşti, din activitatea proprie: 19.000 lei (venituri suplimentare), 283.000 lei (prejudicii), 9.000 lei (abateri financiar contabile);

=Primăria Dâmbovicioara, din activitatea proprie: 12.000 lei (venituri suplimentare), 4.000 lei (prejudicii), 2.601.000 lei (abateri financiar contabile), iar la Şcoala Gimnazială Podu Dâmboviţei 33.000 lei (abateri financiar contabile);

=Primăria Dragoslavele, din activitatea proprie: 5.000 lei (venituri suplimentare), 19.000 lei (prejudicii), 198.000 lei (abateri financiar contabile);

=Primăria Godeni, din activitatea proprie: 1.000 lei (venituri suplimentare), 75.000 lei (prejudicii), iar cei 9.000 lei (abateri financiar contabile) au fost identificaţi la Şcoala Gimnazială Coteşti;

=Primăria Mioarele, din activitatea proprie: 26.000 lei (venituri suplimentare), 62.000 lei (prejudicii), 786.000 lei (abateri financiar contabile);

=Primăria Poienarii de Muscel, din activitatea proprie: 13.000 lei (venituri suplimentare), 23.000 lei (prejudicii), 258.000 lei (abateri financiar contabile);

=Primăria Schitu Goleşti, din activitatea proprie: 35.000 lei (prejudicii), 1.789.000 lei (abateri financiar contabile);

=Primăria Stâlpeni, din activitatea proprie: 32.000 lei (venituri suplimentare), 7.000 lei (prejudicii), 95.000 lei (abateri financiar contabile), iar 2.000 lei (prejudicii) au fost găsiţi la Liceul Tehnologic „I.C. Petrescu”;

=Primăria Stoeneşti, din activitatea proprie: 719.000 lei (venituri suplimentare), 31.000 lei (prejudicii), 227.000 lei (abateri financiar contabile);

=Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”: 1.000 lei (venituri suplimentare), 7.000 lei (prejudicii), 2.373.000 lei (abateri financiar contabile);

=Liceul Teoretic „Dan Barbilian”: 17.000 lei (prejudicii);

=Spitalul Municipal Câmpulung: 3.000 lei (venituri suplimentare) şi 162.000 lei (abateri financiar contabile).

Inspectorii fiscali au verificat şi societatea la care Consiliul Local Câmpulung este acţionar majoritar, Edilul CGA SA, dar datele nu au fost publicate, fiind în procedura de valorificare. 

La trei Primării din Muscel, bugetul nu s-a realizat conform legii

În urma misiunilor de audit financiar, s-au verificat: elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu, pe anul 2014; legalitatea, necesitatea şi oportunitatea modificărilor aduse prevederilor iniţiale ale bugetelor; efectuarea virărilor de credite bugetare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare; organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora. 

De exemplu, la Primăria Bughea de Sus, Poienarii de Muscel şi Stoeneşti, unde acţiunile de auditare au fost în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 octombrie 2015, s-a constatat că fundamentarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 nu s-a realizat în conformitate cu cerinţele Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale. 

La capitolul „organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv auditul intern)”, angajaţii de la Camera de Conturi Argeş au găsit deficienţe în activitatea instituţiilor controlate. La Primăria Albeştii de Muscel nu au fost puse în aplicare prevederile legale referitoare la conducerea şi completarea registrului privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu. La Primăria Bughea de Sus nu a fost actualizată dispoziţia privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv, plus că nu a fost exercitat controlul financiar preventiv propriu, la fel şi la Primăria Stoeneşti, pentru operaţiunile: constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare; concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al primăriilor; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al primăriilor. 

Nu s-au recuperat redevenţele datorate primăriilor de persoanele juridice 

Vizavi de modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, precum şi identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora, Primăria Albeştii de Muscel deţine recordul cu trei abateri. =Constatările semnificative au fost la Primăria Câmpulung, unde nu au fost stabilite, evidenţiate şi urmărite, în vederea încasării, venituri cuvenite bugetului local, reprezentând dividende datorate de către societăţile comerciale aflate sub autoritatea Primăriei. =Personalul Primăriei Dârmăneşti nu a stabilit, evidenţiat şi urmărit în vederea încasării, venituri cuvenite bugetului local, reprezentând impozit pe teren datorat suplimentar de persoanele juridice, rezultat ca urmare a nerespectării încadrării terenurilor deţinute de către agenţii economici în intravilanul localităţii la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri de construcţii, aceleaşi deficienţe fiind înregistrate şi la Primăria Albeştii de Muscel. =La Abeşti s-a mai găsit că nu au fost stabilite, evidenţiate şi urmărite, în vederea încasării, venituri cuvenite bugetului local, reprezentând taxa pe teren datorată de persoanele juridice care au preluat astfel de bunuri în concesiune de la Primărie şi nu s-au recuperat redevenţele datorate de persoanele juridice, rezultate ca urmare a nerespectării clauzelor convenite.

Lucrări nefăcute, decontate

S-a mai controlat calitatea gestiunii economico-financiare, rezultând prejudicii estimate semnificative. Astfel, la Primăria Albeştii de Muscel, Bughea de Sus, Dârmăneşti, Godeni s-au acceptat la plată lucrări, decontate, dar neexecutate la obiectivele de investiţii finanţate în cursul perioadei auditate. 

Tot la Primăria Albeştii de Muscel s-au plătit nelegal trei sume. 354.000 lei, reprezentând contravaloarea a două studii de fezabilitate şi două documentaţii tehnice (PT, CS, DE), întocmite în perioada 2009-2010 şi decontate în perioada 2010-2013, care s-au dovedit a fi inoportune, fără finalitate şi utilitate pentru Primărie, întrucât s-au suprapus cu documentaţia iniţială. 

A doua plată nelegală, în sumă estimată de 42.000 lei, o reprezintă penalităţi de întârziere, dobânzi rezultate din actualizarea cu indicii de inflaţie şi respectiv cheltuieli de executare silită, determinate de nepunerea în executare, de către persoanele cu atribuţii din cadrul Primăriei a două sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile. A treia sumă se referă atât la Primăria Albeştii de Muscel, Primăria Dâmbovicioara şi Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”, la efectuarea de cheltuieli, prin care a fost schimbată destinaţia creditelor bugetare aprobate prin buget. 

Referitor la alte obiective verificate, s-a mai găsit că, la Primăriile Dârmăneşti şi Godeni, nu au fost cuprinse anumite bunuri în operaţiunea de inventariere generală a patrimoniului.

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!