11.9 C
Campulung Muscel
21/05/2024

ADEVĂRUL CREŞTIN

Cine este făcut părtaş firii dumnezeieşti nu este din lume. Apostolul Petru ne spune: „V-aţi făcut părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Petru 1.4). Cel credincios este născut de două ori: o dată în chip firesc şi a doua oară este născut de sus sau din nou (Ioan 3.3). El are deci două firi: o fire veche şi păcătoasă şi o fire nouă, cum este scris: „Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi” (2 Corinteni 5.17); şi este însufleţit şi de o nădejde nouă, nădejdea slavei veşnice. Cine este făcut părtaş firii dumnezeieşti, deci născut din nou, chiar dacă ar fi cel mai slab credincios, este totuşi un copil al lui Dumnezeu. Şi nu se poate compara un copil al lui Dumnezeu cu cel mai bun şi mai cumsecade om din lume! Acela este un copil al lui Dumnezeu, părtaş firii dumnezeieşti, are Duhul Sfânt, care îl face să-I zică lui Dumnezeu: Tată; are atâtea alte lucruri minunate, care îi sunt total străine celui mai bun om din lume. „Ei sunt din lume, … noi însă suntem din Dumnezeu” (1 Ioan 4.5,6). Să învăţăm să preţuim starea nouă şi minunată pe care o avem prin Domnul Isus Hristos!

Cel credincios, străin faţă de lume. Se vede că cel credincios nu este din lume chiar prin felul cum trăieşte pe pământ. Cuvântul spune că nu avem aici o cetate stătătoare, patria noastră este sus, în ceruri. Oamenii lumii acesteia caută să se aşeze pe acest pământ de parcă ar avea de stat aici cel puţin o mie de ani, se instalează cât mai bine posibil şi cu orice preţ. „Ei îşi închipuie că veşnice le vor fi casele, că locuinţele lor vor dăinui din veac în veac” (Psalmul 49.11). Cel credincios ştie că trece prin lume într-un timp scurt şi caută să rămână cu un cuget curat în tot timpul călătoriei lui spre patria cerească, veşnică. Dacă se lasă atras de-ale pământului, laţuri şi ispite de tot felul îl aşteaptă la fiecare pas, însă Dumnezeu vrea să-l ferească de ele. Credinciosul înstărit să ia bine seama ca nu cumva să i se lipească inima de ţărână şi să ajungă robul lucrurilor pământeşti.

Străini şi călători. Adresându-se în primul rând evreilor credincioşi din împrăştiere, Petru le spune că îi sfătuieşte „ca pe nişte străini şi călători” (1 Petru 2.11). Avraam a fost în Canaan, pământul făgăduinţei, ca un străin şi călător; n-a avut nicio palmă de pământ. Pământul care i-a trebuit pentru înmormântarea soţiei sale l-a cumpărat cu preţ; alt pământ n-a avut. A umblat din loc în loc, trăind în cort; nu s-a amestecat cu cei din ţara aceea. Locuitorii aceia au recunoscut însă: „Tu eşti între noi ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru” (Geneza 23.6). Cum era Avraam străin şi călător pe pământul făgăduinţei, aşa erau şi credincioşii dintre evrei, cărora Petru le scria această epistolă. Ei nu se amestecau nici cu naţiunile printre care trăiau, nici chiar cu cei din neamul lor, pentru că ei credeau în Domnul Isus Hristos. Aceasta însă era situaţia oricărui suflet care a trecut de partea Domnului Isus. Prin aceasta, el a devenit un străin şi călător pe pământ. Ai lui nu-l mai cunosc, nu-l mai recunosc, le este ruşine cu el. Parcă pe toţi i-a făcut de ruşine prin faptul că a devenit credincios. Urmând pe Domnul Isus, el capătă un alt fel de a gândi, de a vorbi, de a vieţui, pentru că a părăsit păcatul şi caută ca în toate privinţele să facă numai voia lui Dumnezeu.

Cel credincios urmăreşte alte lucruri decât lumea. Credincioşii nu fug de singurătate, cum fac oamenii din lume, pentru că şi în singurătate ei sunt cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Lui. Credinciosul se simte bine şi doreşte societatea celor credincioşi, în adunare. Aceasta este societatea lui, pe aceasta o doreşte, aici se simte el bine, în largul lui, în elementul lui. De societatea şi de petrecerile celor necredincioşi se fereşte mai abitir ca de foc. Cel ce nu este din lume nu urmăreşte fala lumii. Oamenii lumii acesteia sunt dornici să fie lăudaţi de lume, de toţi cei din jurul lor. Pe cel credincios însă, lauda lumii îl mâhneşte adânc. Cuvântul lui Dumnezeu spune că toţi ne vor vorbi de rău, fără temei. Dacă lumea ne-ar vorbi de bine, am avea în aceasta o serioasă pricină de cercetare de sine.

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!