4.8 C
Campulung Muscel
03/03/2024

Pe lângă revoluţionari, şi magistraţii au fost verificaţi la CNSAS

În acest număr de ziar vă prezentăm amănunte din Adeverinţa eliberată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii pe numele unui alt deţinător al titlului de “luptător pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”. Documentul a fost pus la dispoziţie la cererea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. CNSAS s-a sesizat din oficiu şi a eliberat Adeverinţe care atestă că persoanele respective nu au avut relaţii cu fosta Securitate, pentru cei care au intenţionat să candideze la diferite funcţii în Parlamentul României, sunt magistraţi sau directori în diferite instituţii de stat. 

Corvin Dascălu, născut în 1953, la Cetăţeni (Adeverinţa nr. 3674/20.12.2011), „este titular al dosarului fond reţea nr. R 113063 (cotă C.N.S.A.S.). El a fost recrutat pentru „cunoaşterea stărilor de pericol de la staţia de producere azot din cadrul Combinatului de Fibre Sintetice Câmpulung şi asigurarea funcţionării la parametrii optimi”. La data de 18.12.1981, a semnat un Angajament, atribuindu-i-se numele conspirativ „D.Spătaru”. Direcţia de Specialitate a identificat următoarele informaţii transmise Securităţii de către Corvin Dascălu: „Informez următoarele: Urmare a faptului că sursa, în ziua de 16.06.1982, a plecat de la serviciu pentru o jumătate de oră, anunţând şeful de schimb şi, deci, nu a rămas locul de muncă descoperit, directorul CFS-ului, personal, s-a deplasat, în aceeaşi zi şi a doua zi, tot el, personal, a venit şi m-a scos afară din instalaţie, neacceptând niciun fel de explicaţii. S-a ajuns să fiu reîncadrat, deşi desfacerea contractului era neavenită. La reîncadrare, inginerul B.M. a început să pună piedici, motivând că el a fost sancţionat cu vot de blam. Sursa va încerca să se reîncadreze fie la Coop. Valea Mare sau la Liceul de Chimie”; „Aduc la cunoştinţă următoarele: În legătură cu tovarăşul B.A. are aceleaşi concepţii, într-o discuţie cu el am observat că este la curent cu târgurile de la Arad şi Oraviţa, mi-a zis că nu a mai fost în ultima perioadă din lipsă de bani. De câteva luni, a vândut un ceas electronic, cu 300 lei, lui D.P., coleg de muncă cu el. Nu face tov. B.A. propagandă mistică.”; „Numitul B.A. lucrează la atelierul Unităţii, staţia Clorinare. Discutând cu numitul D.M., magazioner la Utilităţi, acesta a spus că s-a pomenit cu B. restituindu-i 300 lei diferenţa, considerată de B. luată în plus pentru vânzarea a trei ceasuri, spunând că aşa i-a spus domnul lui în vis. Acesta, în schimbul lui, obişnuieşte să citească cărţi de rugăciune”; „Informez următoarele: În cadrul staţiei azot, situaţia utilajelor şi a modului de  exploatare, la ora actuală, oarecum s-a mai îmbunătăţit. S-a trecut la montarea celui de-al doilea vas de azot lichid, iar maşina de frig (a doua) se află în curs de reparat. Nu au apărut aspecte care să contravină Decretului 400/81, personalul muncitor fiind sensibilizat în această direcţie”; „Vă aduc la cunoştinţă următoarele: La noi, în staţia de obţinere azot, este o atmosferă de lucru încordată, creată de neînţelegerea dintre tov. maistru P.P. şi ceilalţi: muncitori, şef atelier, şef secţie, directori. Pe motiv că dânsul este corect, că le ştie pe toate, nu vrea să asculte de nimeni şi nimic. De mai mult timp, spune că nu-l mai interesează nimic, că el pleacă din combinat. Face un grafic de lucru fără să se consulte cu nimeni, la unii le dă, de exp., două duminici libere, la alţii niciuna. În instalaţia de obţinere azot a afişat parametrii de funcţionare, pe care, dacă i-am respecta, instalaţiile nu ar funcţiona corect, demonstraţia a fost făcută de dânsul, dar nu a mers, totuşi, ne cere nouă să o facem. Nu se ia nicio măsură pentru a face un podeţ la bateriile de uscare AUC 7000 / 1 şi 2, căci acolo, deşi a scris în instrucţiuni că nu avem voie să ne urcăm, nu este altă soluţie pentru a face manevrele de schimbare a bateriilor. Pe grafic şi fişa de instructaj figurează o tovarăşă A.T. ca mecanic compresionist, nu se ştie ce e cu ea, nu a venit la serviciu de la 01.02.1982. Nu s-a reparat maşina de frig şi nici nu se întrevăd măsuri.”; „Referitor la numitul B.A., operator la secţia energetică, staţia clorinare, informez următoarele. Sus-numitul, de aproximativ un an, pare foarte liniştit, nu face comentarii despre secta din care face parte, merge la adunări, împreună cu familia, în comuna Bădeni. În cadrul secţiei, mai apropiat îl are pe N.N.B., se ocupă (s-a ocupat) cu vânzarea de ceasuri electronice, blugi, etc. Spre exemplu, a vândut lui D.M., magazioner la Utilităţi, obiecte în valoare de cca. 1.500 lei”; „Informez următoarele: În cadrul staţiei de azot de la CFS Câmpulung sunt o serie de aspecte negative, care, dacă nu vor fi rezolvate în timp, pot genera evenimente nedorite. Problema compresorului de azot A2: de mai multă vreme, compresorul funcţionează cu bătăi puternice pe treapta I şi, de mai curând, şi pe treapta II. În caietul de tură al şefilor de tură se găseşte consemnat acest fapt de toţi şefii de tură, se cunoaşte acest fapt de ms. P., de tov. ing. şef B., dar se iau măsuri numai când nu se mai poate face nimic, obligaţi fiind să oprească instalaţia, se remediază superficial şi, evident, la puţin timp după repornire, aspectul este acelaşi. De o perioadă îndelungată, s-a observat un consum mare de aer, atrăgând după sine o creştere peste limita maximă admisă de compresorul Centac, atrăgând oprirea instalaţiei, întreruperea procesului tehnologic. Una din cauze este aceea că beneficiarul s-a legat neautorizat de proiectant, aşa cum a fost cazul de la CET, unde nu funcţionează SRD-urile”. În Adeverinţa eliberată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se precizează că elementele menţionate nu se circumscriu prevederilor art.2 lit.a şi b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, astfel, lui Corvin Dascălu nu i se poate atribui calitatea de lucrător / colaborator al Securităţii.

Marieta Nicoleta Dragomir, născută în 1958, la Aninoasa, a primit Adeverinţa 5711/04.06.2009, prin care se arată că nu există documente ori date, din care să rezulte calitatea de lucrător sau de colaborator al Securităţii. Documentul a fost cerut la C.N.S.A.S. de către Consiliul Superior al Magistraturii (de Sorin Ilieşu şi Mircea Valentin Toma), iar Marieta Nicoleta Dragomir a fost verificată, în calitate de procuror, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti.

Dumitru Popescu, născut în 1954, la Boteni, a primit Adeverinţa nr.4018/19.10.2010, care prezintă elemente ce nu se circumscriu prevederilor legale, şi nu i se poate atribui calitatea de lucrător / colaborator al Securităţii. Bărbatul a fost verificat la C.N.S.A.S. în calitate de consilier local în comuna Boteni. „În baza Notei de Constatare nr. S/DI/I/3319, din data de 26.10.2009, întocmită de către Direcţia de Specialitate, din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în care se regăsesc următoarele elemente: domnul Dumitru Popescu este titular al dosarului fond reţea nr. R 302428 (cotă C.N.S.A.S.). Domnia sa a fost recrutat la data de 26.04.1983, pentru acoperirea informativă a Sectorului Minier Boteni (în cadrul căruia lucra), cât şi pentru supravegherea unor cetăţeni din cadrul comunei Boteni, Argeş. A semnat un Angajament având numele conspirativ „Moldoveanu”. Direcţia de Specialitate a identificat următoarele documente care conţin informaţii transmise Securităţii de către domnul Dumitru Popescu: „Sursa vă informează că, în urma discuţiilor purtate cu mai mulţi cetăţeni din comuna Boteni, cum ar fi V.S., B.I. şi alţii, aceştia şi-au exprimat părerea că de abia aşteaptă sărbătorirea celei de-a 40 aniversare a republicii, precum şi sărbătorile de Anul Nou. Din discuţiile purtate, mi-am dat seama că starea de spirit în rândul cetăţenilor din comuna Boteni este corespunzătoare.”; „Conform planificării, astăzi, data de mai sus, m-am întâlnit cu inf. „Moldoveanu”, care a venit cu N.I. (notă informativă) scrisă, dar mi-a relatat verbal că, conform sarcinilor trasate, a luat legătura cu mai mulţi cetăţeni din comuna Boteni, cu care a discutat problema alegerilor de deputaţi, ce vor avea loc pe data de 15.11.1987. Cu ocazia discuţiilor purtate, sursa a informat că starea de spirit în rândul cetăţenilor din comună este corespunzătoare.”; În dosarul fond reţea nr. R 114236 (cotă C.N.S.A.S.) -„Sursa vă informează că am discutat cu numitul N.M.  şi arată că este mulţumit că s-a angajat în cadrul Coop. PAD Mărfuri Boteni, în funcţia de reparator utilaje uz casnic şi gospodăresc, şi vrea să lucreze bine şi să câştige clientelă. Are o comportare bună şi frumoasă în societate şi familie, nu este o fire recalcitrantă şi se poate conta pe el în acţiunile cu tineretul organizate în cadrul comunei noastre.”; În dosarul fond reţea nr. 113878 (cotă C.N.S.A.S.) – „Sursa vă informează despre numitul S.I. că şi-a achitat obligaţiile la fondul de stat, nu poartă discuţii subversive, nu are vicii ascunse, este respectat de cetăţenii din comună şi răspunde la chemările organelor locale de partid şi de stat.”; În dosarul fond reţea nr. R 114250 (cotă C.N.S.A.S.) – „Sursa vă informează despre numitul M.I. că este un om muncitor, nu are vicii, se bucură de stimă şi respect din partea colegilor de muncă şi a cetăţenilor din comună; şi-a achitat obligaţiile la fondul de stat, nu face discuţii (ne)corespunzătoare.”; În dosarul fond informativ nr. FI 88822/Argeş – „În data de 29.12.1988, sursa „Moldoveanu” semnalează că cel în cauză, zilnic, este văzut în faţa domiciliului său, unde intră în contact cu cei care se perindă prin faţa domiciliului său. Sursa mai semnalează că acesta cu cei cu care vine în contact nu face discuţii negative la adresa conducerii superioare de partid şi de stat. /…/ 30.07.1989, sursa „Moldoveanu” a semnalat că G.I., în ultima perioadă de timp, este văzut în compania nepoţicii (deducţie cuvânt, n.n.) sale, cu care face unele plimbări prin comună. Nu a fost văzut stând de vorbă cu persoane cunoscute de sursă cu manifestări duşmănoase (deducţie cuvânt, n.n.)”; În dosarul fond reţea nr. FR 22986/Argeş – „Sursa vă informează despre numitul S.S., este un bun specialist agricol, are recolte bune în ferma de care răspunde şi se ocupă cu toată răspunderea, nu este vicios şi se bucură de multă încredere din partea conducerii locale şi a locuitorilor comunei.”

Dan Alexandrescu, născut în 1944, în Câmpulung, a primit Adeverinţa nr. 699/19.02.2009, fiind verificat din oficiu, în calitate de candidat la funcţia de deputat în Parlamentul României. Pe numele lui Dan Alexandrescu nu există date ori documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau de colaborator al Securităţii. 

Dorel Vulpoiu, născut în 1972, în Câmpulung, a primit Adeverinţa nr. 955/19.02.2009, fiind verificat din oficiu, în calitate de candidat la funcţia de deputat în Parlamentul României. Se adevereşte că pe numele lui Dorel Vulpoiu nu există date ori documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau de colaborator al Securităţii. 

Ileana Luminiţa Cornea, născută în 1967, în Câmpulung, a primit Adeverinţa nr. 1049/13.06.2012, fiind verificată din oficiu, în calitate de director al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Covasna, Instituţia Prefectului Covasna. Se adevereşte că pe numele Ilenei Luminiţa Cornea nu există date ori documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau de colaborator al Securităţii. 

Adina Cornea (Scheau), născută în 1967, în Câmpulung, a primit Adeverinţa nr. 1428/04.03.2010, fiind verificată la cererea Consiliului Superior al Magistraturii (Corina Dodiu, Sorin Ilieşu şi Mircea Valentin Toma), în calitate de judecător la Tribunalul Bucureşti. Pe numele Adinei Cornea (Scheau) nu există date ori documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau de colaborator al Securităţii. 

Camelia Ileana Ţîrlescu, născută în 1972, în Câmpulung, a primit Adeverinţa nr. 1540/12.08.2008, fiind verificată la cererea Primăriei Municipiului Bucureşti, în calitate de director executiv adjunct în cadrul Primăriei Bucureşti. Pe numele ei nu există date ori documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau de colaborator al Securităţii. 

Eleonora Chirvasiu (Mateescu), născută în 1967, în Câmpulung, a primit Adeverinţa nr. 2142/16.07.2013, fiind verificată la cererea Consiliului Superior al Magistraturii (Sorin Ilieşu şi Mircea Valentin Toma), în calitate de judecător la Curtea de Apel Iaşi. Pe numele Eleonorei Chirvasiu (Mateescu) nu există date ori documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau de colaborator al Securităţii.

 

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!