6.9 C
Campulung Muscel
23/02/2024

Locul cel mai potrivit pentru tine

    Putem noi oare spune despre „via” noastră că este într-o câmpie mănoasă, foarte mănoasă, potrivit cu Isaia 5.1? Da, aşa putem spune despre noi ca adunare şi despre fiecare în locul unde se găseşte. Mulţi au ajuns până acolo încât să spună: „Unde mă găsesc eu este cu neputinţă să aduc roade pentru Dumnezeu”. Cu toate acestea, locul unde te găseşti este cel mai potrivit pentru tine, este câmpia unde trebuie să aduci roade. Şi locul în care te găseşti este cel mai potrivit pentru tine ca să-I slujeşti lui Dumnezeu; niciodată să nu gândeşti că ar fi fost mai bine altfel. Evanghelia ne este clar descoperită, nu bâjbâim în toate părţile, nu ne luăm după toţi oamenii, iar până la urmă să nu mai ştim după cine să ne luăm. Ne-a fost descoperit clar Domnul Isus Hristos şi jertfa Lui: să nu ne despărţim de acestea. Să-I fim recunoscători Domnului nostru pentru că a îngrijit ca evanghelia Lui să ne fie clar descoperită, să nu mai umblăm cu ceea ce poate face omul, cu faptele omului. Peste acestea am trecut de mult, pentru că Dumnezeu a îngrijit să ne lumineze. Recunoaştem deci că El ne-a dat aceste lucruri şi ne-a pus în suflet siguranţa mântuirii.
Sporiţi totdeauna în lucrul Domnului
    „Sporiţi totdeauna în lucrul Domnului” (1 Corinteni 15.58), adică aşteptaţi-L pe Domnul lucrând. Parcă le-ar spune: Voi să nu faceţi ca tesalonicenii, care îşi părăsiseră ocupaţiile ca să-L întâmpine pe Domnul. „Lucrul Domnului” este tot ce ne cere El, tot ce ne spune El, tot ce ne îndeamnă El, fie în răspândirea evangheliei, fie în ajutorarea săracilor, a văduvelor şi a orfanilor.
„Osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică” (versetul 58). Dacă n-ar fi înviere, totul ar fi în zadar. De vreme ce însă este înviere, să ne dăm osteneala! Domnul ştie cum să-i răsplătească pe cei care L-au iubit şi au lucrat pentru El.
Rodul muncii sufletului celui credincios
    La lucrarea de răspândire a evangheliei, toţi suntem chemaţi. Această muncă nu prea e văzută şi de multe ori ea este mai mult ascunsă. Mă gândesc că numai într-o zi ca cea de astăzi, sute, ca să nu zic mii de credincioşi vin în legătură cu alte suflete, şi fiecare vorbeşte din ce-i este plină inima, în spitale, în vizite pe acasă, pe la bătrâni, în adunări, pe oriunde. Lucrul acesta nu izbeşte privirile, dar se face. Ce va ieşi din el se va vedea pe deplin acolo sus. Aici se vede numai în parte, pentru mângâierea noastră, dar acolo sus, în cer, se va vedea pe deplin. Când un suflet îl va întâmpina pe altul şi-i va spune: „Eu sunt rodul dumitale”, va fi un lucru foarte frumos şi surprinzător. „În locul cutare m-ai întâlnit, mi-ai dat să citesc ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, mi-ai spus despre Domnul Isus Hristos…” Da, acolo sus se va vedea că munca celor credincioşi în slujba Domnului n-a fost în zadar. Munca noastră pentru câştigarea de suflete pare neînsemnată acum. Unul va merge la Domnul Isus cu mai multe suflete câştigate pentru El, altul cu mai puţine, dar toţi se vor bucura împreună.
Unele îndrumări pentru mărturisirea individuală a evangheliei
    Adresează-te, în general, la persoane de sexul tău: bărbat la bărbat, femeie la femeie. Adresează-te, de obicei, la persoane de vârsta ta, dar nu tineri la tinere, nici tinere la tineri. Bătrânii, fie bărbaţi, fie femei, sunt favorizaţi de bătrâneţea lor şi pot să mărturisească oricui Numele Domnului Hristos. Vorbeşte între patru ochi cu sufletele pe care vrei să le aduci la Domnul Isus ca Mântuitor, pentru că, dacă mai este şi altcineva de faţă, din mândrie nu se vor recunoaşte păcătoşi şi nu vor simţi nevoia unui Mântuitor. Când sunt mai mulţi credincioşi împreună, să nu tăbărască toţi pe un suflet, parcă încolţindu-l din toate părţile; unul să-i spună una, altul să-i spună alta. Lucrul acesta să-l facă unul singur, iar ceilalţi să tacă.
Puterea Duhului Sfânt şi a Cuvântului când mărturiseşti
    Când Îl mărturiseşti pe Domnul Isus, să te sprijini pe două puteri: puterea Duhului Sfânt şi puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Ce se întâmplă însă? Noi recurgem mai mult la mintea, la argumentele noastre, la experienţa noastră, decât la Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul spune însă despre el însuşi că este viu şi lucrător. Persoanei cu care vorbeşti să nu-i dai multe versete deodată. Versetul pe care i-l dai să fie scris pe inima ta, să fi gustat tu însuţi puterea şi dulceaţa lui. În felul acesta, adevărul va putea pătrunde în acel suflet. Nu te depărta de la punctul de căpetenie, care este primirea prin credinţă a Domnului Isus Hristos. Influenţaţi de puterea vrăjmaşului, oamenii caută să abată convorbirea de la acest punct de căpetenie. Este bine să ţinem seama de lucrul acesta şi să nu ne lăsăm târâţi pe un făgaş în care ar putea să înceapă neînţelegerile şi contrazicerile. Dacă cineva începe discuţia despre deosebirea de confesiuni, punctul de căpetenie, care este primirea Domnului Hristos ca Mântuitor, va fi ocolit.
Alte îndrumări folositoare
    Un alt lucru de care trebuie să ţii seama este să fii totdeauna delicat şi prietenos cu sufletul căruia i-L mărturiseşti pe Domnul Isus. Să nu ne lipsească niciodată seriozitatea sfântă. Se poate întâmpla ca cel căruia îi mărturiseşti să te lovească prin vorbe aspre, poate chiar grele. Nu te lua la ceartă când te pridideşte cineva cu vorba. Calmul, liniştea, bunăvoinţa îi dezarmează chiar şi pe cei mai flecari şi uşuratici oameni. Frumos este să aduci înaintea Domnului acasă, în rugăciune, sufletele cărora le-ai mărturisit pe Domnul Isus Hristos.
Îndemnuri de dat celor care de curând L-au primit pe Domnul Isus
    Dacă cineva L-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, nu-l lăsa fără să-i dai oarecare îndrumări, cum sunt acestea: -Să nu se ruşineze să-L mărturisească pe Domnul Isus faţă de oricine. -Să citească apoi în fiecare zi Cuvântul lui Dumnezeu, fără să se teamă că nu-l va înţelege. -Să se roage necurmat. -Să ia bine seama asupra oricărui lucru pe care l-a cunoscut în viaţa lui ca păcat. A fi cu Domnul Isus şi a trăi într-un păcat cunoscut ca păcat nu se poate. -Să caute legătura frăţească cu cine este credincios sau credincioasă. Într-o adunare mare nu poţi avea legătură frăţească cu toţi câţi sunt acolo, dar cu zece, cincisprezece, se poate să ai legătură şi este absolut necesar s-o avem, pentru creşterea noastră duhovnicească. Dacă cineva nu are legătură frăţească cu nimeni, te întrebi dacă a trecut din moarte la viaţă.
Adunarea Creştină Betel Câmpulung,
strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel

Postări asemănătoare

Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidentialitate a datelor personale. Accept Mai mult

error: Content is protected !!