Menu
TRAFIC

Concluzii dupã vizita lui Cioloş la Dacia

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1043

Premierul Dacian Cioloº a vizitat joia trecutã uzinele Dacia de la Mioveni. ªeful Executivului a vorbit despre o tendinþã economicã ascendentã, cu proiecþii macroeconomice de creºtere realã stabilã, estimatã la 4% pe termen mediu, ºi a menþionat aportul important al Grupului Dacia-Renault, precum ºi al celorlalþi producãtori din industria auto, prin exporturi, la aceastã creºtere economicã. „Vrem sã continuãm sã creºtem competitivitatea sectorului auto. Creºterea economicã a României, cu care, sigur, ne mândrim, nu va avea un impact pozitiv asupra oamenilor decât în mãsura în care vom continua sã creºtem, în paralel, ºi competitivitatea. Dacia-Renault are o contribuþie importantã la aceastã creºtere economicã, atât prin crearea ºi menþinerea locurilor de muncã, cât ºi prin capacitatea de export pe care o asigurã pentru economia româneascã”, a subliniat premierul. Cioloº a vorbit despre preocuparea Guvernului de a promova politici economice pentru îmbunãtãþirea calitãþii mediului de afaceri, reducerea costurilor administrative în cazul agenþilor economici ºi facilitarea procesului de atragere de investiþii. Prim-ministrul a menþionat propunerile ºi prioritãþile Guvernului care pot influenþa în mod direct industria de componente auto din România, pentru a dezvolta o reþea consolidatã de furnizori locali.

The most visited gambling websites in The UK