Menu
TRAFIC

Locuitorii vor de la nou primar sã le facã ştrand

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 937

Lucrurile s-au aºezat, noua administraþie a municipiului Curtea de Argeº a intrat „în pâine”, iar locuitorii aºteaptã un lucru, ºtrandul. Sãtui de promisiuni ºi toropiþi de cãldurã, oamenii dau ultimatum conducerii oraºului: vara viitoare. Irina N.: „Am înþeles de toate, am înþeles ani la rând, dar cred cã ajunge. Pãi, dacã la Corbi poate fi o piscina aºa de frumoasã, la Curtea de Argeº de ce sã admitem lipsa unui ºtrand?” Anonim: „Hai sã vedem ce vor face cei din PSD. Dacã sunt sau nu în stare sã se þinã de promisiuni. Le dãm ultimatum pentru cã nu acceptãm sã fim cei mai oropsiþi din judeþ. Vãd cã domnul primar s-a apucat serios de treabã ºi cred cã va gãsi urgent soluþii pentru aceastã problemã. Sunt conºtient cã nu mai e timp anul acesta, dar cel târziu vara viitoare ºtrandul trebuie sã fie funcþional.” Anonim: „Pânã nu vãd bazinele pline cu apã ºi bune de intrat în ele nu mai cred nimic. Mi s-a luat de promisiuni. Mai bine îl mai lãsau lui Sorescu cã, de bine de rãu o baie tot mai faceai. Mai organiza un festival al berii, o petrecere în aer liber… Acum numai buruieni ºi paraginã.” Constantin Manu: „Eu am încredere în viceprimar, ºtiu cã eu un om serios, care se zbate pentru tot ceea ce face. S-a zbãtut pentru familia ºi cariera sa, iar acum i-a venit rândul sã facã acelaºi lucru pentru argeºenii care l-au ales sã-i reprezinte. Cu siguranþã cã vara viitoare va fi ºtrand la Curtea de Argeº ºi nu m-aº mira ca lucrãrile sã înceapã de anul acesta.”

The most visited gambling websites in The UK