Menu
TRAFIC

Centru de recreere la Curtea de Argeş

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 969

Vineri a fost inaugurat, oficial, Centrul de zi pentru recreere bãtrâni din Curtea de Argeº. Cândva, clãdirea adãpostea fostul cabinet TBC de pe Bulevardul Basarabilor ºi a fost modernizatã ºi renovatã cu fonduri europene, iar zilele trecute a fost emisã autorizaþia de funcþionare cu termen de valabilitate de un an. La eveniment au fost prezenþi angajaþi ai Serviciului Public de Asistenþã Socialã, în administrarea cãruia se aflã centrul, primarul ºi viceprimarul municipiului, consilieri locali ºi pensionari care vor beneficia de serviciile unitãþii. Respectând tradiþia, un sobor de preoþi a oficiat slujba de sfinþire, dupã care primarul Constantin Panþurescu s-a declarat încântat de faptul cã centrul este, de acum, funcþional ºi cã vrea chiar din aceastã sãptãmânã sã vadã activitate. De asemenea, edilul i-a mulþumit deputatului Mircea Drãghici ºi fostului primar Nicolae Diaconu pentru implicare, atragerea de fonduri pentru renovarea clãdirii ºi înfiinþarea centrului. Pensionarii din Curtea de Argeº, care vor dori sã petreacã timpul liber la centru, au la dispoziþie bibliotecã, salã de calculatoare, atelier de arte ºi meºteºuguri populare, salã de jocuri interactive, spaþiu de vizionare la tv ºi chiar un cabinet medical. Doritorii vor trebui sã întocmeascã un dosar, care va conþine cererea de admitere, copie dupã actul de identitate, cupon de pensie (tot în copie) ºi adeverinþã medicalã eliberatã de medicul de familie. În acest moment, la centru îºi desfãºoarã activitatea un asistent social, un asistent medical generalist, un îngrijitor ºi 11 voluntari dintre care ºase sunt profesori ºi cinci elevi.

The most visited gambling websites in The UK