Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

Primăria Vultureşti caută secretar

Primăria Vultureşti caută să angajeze secretar general pentru comună, care va face parte din aparatul de specialitate al primarului. Concursul, anunţat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe 3 aprilie, se va derula la Primăria Vultureşti, unde s-au depus  dosarele de participare.

Proba scrisă este programată pentru astăzi, 5 mai, de la ora 10.00. Doritorii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii de participare: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ştiinţe Juridice, Administrative sau Ştiinţe Politice; să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul Administraţiei Publice, Management sau în specialitatea studiilor; să aibă minimum cinic ani vechime în specialitatea studiilor; să îndeplinească condiţiile prevăzute de articolul 465, alineatul (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, pentru ocuparea unei funcţii publice (are cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoaşte Limba Română, scris şi vorbit; are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; are capacitate deplină de exerciţiu; este apt din punct de vedere medical şi psihologic; îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime; îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului; nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu; nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia, prin hotărâre judecătorească definitivă; nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a fost încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii trei ani; nu a fost lucrător sau colaborator al Securităţii). “E.M.”

 

Evenimentul Muscelean