Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Primăria Vultureşti caută secretar

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 542

Primăria Vultureşti caută să angajeze secretar general pentru comună, care va face parte din aparatul de specialitate al primarului. Concursul, anunţat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe 3 aprilie, se va derula la Primăria Vultureşti, unde s-au depus  dosarele de participare.

Proba scrisă este programată pentru astăzi, 5 mai, de la ora 10.00. Doritorii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii de participare: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ştiinţe Juridice, Administrative sau Ştiinţe Politice; să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul Administraţiei Publice, Management sau în specialitatea studiilor; să aibă minimum cinic ani vechime în specialitatea studiilor; să îndeplinească condiţiile prevăzute de articolul 465, alineatul (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, pentru ocuparea unei funcţii publice (are cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoaşte Limba Română, scris şi vorbit; are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; are capacitate deplină de exerciţiu; este apt din punct de vedere medical şi psihologic; îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime; îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului; nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu; nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia, prin hotărâre judecătorească definitivă; nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a fost încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii trei ani; nu a fost lucrător sau colaborator al Securităţii). “E.M.”

 

The most visited gambling websites in The UK