Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

Câmpulungenii, ghidaţi cum să scape de impozitele, taxele, redevenţele şi chiriile restante

 

Prin Hotărârea nr. 89, din 26 septembrie 2019, a Consiliului Local Câmpulung, în conformitate cu prevederile articolului 32, din Ordonanţa nr. 6/2019, privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a prevederilor Legii nr. 270/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a iniţiat şi aprobat procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Municipiului Câmpulung (impozite, taxe, redevenţe şi chirii).

Pentru a beneficia de anularea unor obligaţii bugetare accesorii, aferente obligaţiilor principale la data de 31 decembrie 2018, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1.Toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local, sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv;

2.Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrative de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019, inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

3.Debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie de către organul fiscal local;

4.Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Prin obligaţii bugetare principale, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, se înţelege:

1.Obligaţii bugetare inclusiv amenzi, pentru care s-a împlinit scăderea sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018, inclusiv;

2.Diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru aceasta nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

3.Diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a unei inspecţii fiscale finalizată până la data depunerii cererii şi care priveşte creanţe bugetare stabilite până la data de 31 decembrie 2018;

4.Alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la dara de 31 decembrie 2018, inclusiv.

Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018, inclusiv:

1.Obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018, inclusiv;

2.Obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune o cerere de anulare accesorii până cel târziu la data de 15 decembrie 2019, dar numai după clarificarea situaţiei fiscale, respectiv sultima declaraţie fiscală să corespundă cu situaţia faptică şi scriptică actuală.

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale va fi analizată în termen legal de către inspectorii din cadrul Serviciul Administrativ Venituri.

Cererea de scutire se va depune la Registratura instituţiei, numai după verificarea şi vizarea de către inspectorul de rol, din cadrul Serviciului Administrare Venituri.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sau la telefon 0248.511.034, interioare 120, 121, 122.

 

Evenimentul Muscelean