Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Voucherele de vacanţă ar putea veni pe card în 2019

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 985

Din acest an, contravaloarea voucherelor de vacanţă e posibil să se dea pe nişte carduri, care vor fi activate de către beneficiari, ele urmând să fie valabile de la data activării un an. Acest lucru este prins în regulamentul de acordare a voucherelor realizat de comisia de negociere, în acord cu administraţia. Situaţia acestor carduri ori a voucherelor în altă formă trebuie rezolvată până la finalul acestei luni, deoarece acest drept figurează în actul adiţional la CCM.

Conform Legii nr. 165/2018, voucherele de vacanţă sunt bilete de valoare care se acordă angajaţilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern. Astfel, voucherele de vacanţă sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masă şi/sau de recuperare a capacităţii de muncă. Pot fi utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie şi/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic. Serviciile aferente efectuării concediului de odihnă pot fi achiziţionate ca pachete de servicii sau separat. Conţinutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziţiona prin intermediul voucherelor de vacanţă se stabileşte prin normele de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Voucherele de vacanţă pot fi utilizate pentru achiziţionarea de servicii de la operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizaţi conform legii, care deţin structuri de primire turistice clasificate şi/sau agenţii de turism licenţiate şi care acceptă o astfel de modalitate de plată (unităţi afiliate). Unităţile emitente vor plăti contravaloarea voucherelor de vacanţă unităţilor afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea acestora, după prestarea serviciilor de turism.

Acordare

Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază de primă de vacanţă în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Acordarea poate fi fracţionată în maximum două tranşe, în funcţie de opţiunea angajatului privind efectuarea concediului de odihnă.

Nivel maxim şi valoare nominală

Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanţă este de 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. Valoarea nominală permisă pentru un voucher de vacanţă pe suport hârtie este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei.

Valabilitate

Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.

Utilizare

Se interzice unităţii afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanţă. Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unităţile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanţă se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanţă.

Valabilitate

Fiecare voucher de vacanţă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni: emitentul şi datele sale de identificare; valoarea nominală a voucherului de vacanţă; angajatorul şi datele sale de identificare; spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui şi codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă; spaţiu destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat şi aplicării ştampilei unităţii afiliate; perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă; interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii utilizat de către titularul voucherelor de vacanţă; interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate; elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

Fiecare voucher de vacanţă pe suport electronic este valabil numai dacă menţiunile privind emitentul, angajatorul, perioada de valabilitate, interdicţia de a acorda rest în bani şi de a utiliza voucherul în alte locuri decât unităţile afiliate, precum şi numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă sunt înscrise pe voucherul de vacanţă pe suport electronic sau stocate într-un alt mod în acesta.

Comision

Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de către unităţile emitente de la angajator şi unitatea afiliată este de 1% din valoarea nominală a voucherului de vacanţă.

Comisionul maxim perceput de agenţiile de turism, în calitate de unităţi afiliate, nu poate depăşi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit titularilor voucherelor de vacanţă. (sursa legestart.ro)

The most visited gambling websites in The UK