Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

La etajul Şcolii Rudărie va funcţiona Centrul Multifuncţional din proiectul cu nevoiaşii

  • Written by Claudiu VIŞAN
  • Hits: 668

b_400_250_16777215_10_images_2294_Clipboard01.jpgDupă modelul Câmpulungului, şi autorităţile de la Schitu Goleşti, care au accesat un proiect european pentru sătenii nevoiaşi, au plasat în incinta unei şcoli viitorul Centru Multifuncţional realizat în cadrul programului. Vă reamintim că, în municipiu, acesta a fost amenajat la fosta Şcoală nr.5. Edilii de la Schitu Goleşti l-au gândit la etajul Şcolii Primare „Rudărie”, unitatea de învăţământ ridicată de fostul primar Marciel Palaghiu, care, la un moment dat, rămăsese blocat, din lipsa fondurilor, în demersul de a deschide o şcoală nouă pentru copiii din satul de rudari. Povestea ţine de domeniul trecutului, căci, în prezent, succesorul său la conducerea Primăriei are planuri de valorificare a etajului instituţiei, deschizând acolo Centrul Multifuncţional pentru Activităţi Integrate, „piesa de greutate” a proiectului susţinut de UE. Pentru valorificarea generosului imobil în scopul dorit, a fost nevoie de votul Consiliului Local asupra propunerii de schimbare a destinaţiei spaţiului de la etajul clădirii din satul Lăzăreşti, aflate în domeniul public al comunei şi în administrarea Şcolii Gimnaziale nr.1 Schitu Goleşti. În cadrul şedinţei din 29 mai 2018, în care aleşii au aprobat planurile primarului Vasile Tudorel Miriţă, s-a luat şi decizia înfiinţării Centrului Multifuncţional în cadrul proiectului „Soluţii concrete pentru probleme reale”, cum se numeşte iniţiativa vecinilor Câmpulungului. La noi, defavorizaţii municipiului sunt ademeniţi către activităţile susţinute cu peste 4 milioane de euro cu îndemnul „Schimbă-ţi viitorul!” Centrul de la Schitu Goleşti va funcţiona tot în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială, care, la Câmpulung, s-a transformat în direcţie. 

Cine vor fi cei ajutaţi prin program

Pentru cine va lucra acest Centrul Multifuncţional? Pentru cei 600 de localnici aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială din satul Lăzăreşti, considerat „comunitate marginalizată”, în termenii proiectului. C.M.A.I. va organiza furnizarea de servicii către aceste persoane, copii, tineri, adulţi şi bătrâni, pe componente de educaţie, ocupare, servicii sociale, medicale, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, reglementarea actelor de proprietate asupra locuinţelor ş.a.m.d. Teoretic, centrul va funcţiona pe o durată nelimitată, având sarcina să urmărească asigurarea sustenabilităţii proiectului şi după ce se va finaliza implementarea lui, la data de 6 martie 2021. Managerul proiectului, Nichifor Bălan, susţinea că perioada de sustenabilitate a centrului este de şapte luni după închiderea proiectului, în care este obligatorie menţinerea serviciilor „ale căror cheltuieli pot fi suportate şi din donaţii, sponsorizări, iar serviciile de personal pot fi asigurate şi pe bază de voluntariat.”    

Una dintre misiunile principale ale C.M.A.I. este să ajute 56 de copii din comunitatea săracă de la Lăzăreşti să acceadă şi să participe la educaţia timpurie. Mai precis, să frecventeze cursurile învăţământului ante-preşcolar şi preşcolar, având ca beneficii pachete de hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale educaţionale, servicii sociale şi medicale. Alţi 92 de elevi din clasele pregătitoare şi I-VIII, consideraţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, vor intra în programe care promovează activităţile „Şcoală după şcoală” şi extra-curriculare, „cu accent pe dobândirea de competenţe cheie.”

Pentru 20 de localnici, care nu au finalizat o formă de învăţământ - învăţământul general obligatoriu -, se vor organiza programe „A doua şansă”, prin care acestea să-şi completeze studiile. „300 de persoane aparţinând grupului ţintă vor beneficia de sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, dintre care 240 de cetăţeni romi şi minimum 114 femei.”, precizează statutul Centrului Multifuncţional. 300 de săteni vor fi recrutaţi „în vederea informării, consilierii şi repartizării la programe de formare/ucenicie/antreprenoriat, respectiv 30 repartizaţi la programe de ucenicie la locul de muncă, 192 în opt programe de calificare şi 78 la programe de educaţie antreprenorială.” Angajatorii celor 30 de ucenici instruiţi la locul de muncă sunt subvenţionaţi timp de 12 luni. Vreme de un an, sunt subvenţionaţi şi patronii celor 50 de absolvenţi ai cursurilor de formare, plasaţi pe piaţa muncii, prin organizarea de burse de locuri de muncă. Cei 78 despre care făceam precizarea că vor fi instruiţi în domeniul antreprenorial vor fi ajutaţi să-şi înfiinţeze afaceri. Mai precis, primesc sprijin pentru întocmirea unor planuri de afaceri sau studii de fezabilitate - consultanţă. 50 de planuri de afaceri selectate vor primi ajutor de minimis în sumă maximă de 25.000 euro/firmă şi vor beneficia de consultanţă pentru întocmirea actelor constitutive în vederea înmatriculării firmelor la Registrul Comerţului. De asemenea, pentru minimum un loc de muncă creat pe firmă nou înfiinţată se acordă subvenţii.

Celor 600 de componenţi ai grupului ţintă li se vor furniza 11 tipuri de servicii integrate: servicii sociale, medico-sociale sau medicale. 452 de persoane vor fi informate despre drepturile sociale de care pot beneficia. 100 de familii vor fi sprijinite periodic cu pachete cu îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, în funcţie de nevoile individuale ale fiecăruia. Pentru 30 de cetăţeni cu dizabilităţi şi boli cronice se vor acorda servicii sociale de sprijin, iar 12 persoane aflate în dificultate vor fi ajutate la îndeplinirea activităţilor zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, deplasare în interior, prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare. 

Pentru 147 de familii sunt pregătite pachete de servicii de asistenţă medicală comunitară destinate persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, inclusiv etnicilor romi, realizate de către asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar şi asistentul social. 300 de persoane se află pe lista celor cărora li se vor acorda servicii medicale în vederea participării la programele de formare profesională, ucenicie, angajare, ocupare pe cont propriu; 300 de musceleni primesc servicii medicale de prevenire şi/sau monitorizare a persoanelor cu probleme de sănătate (boli cronice şi infecţioase, diabet, TBC, cardio-vasculare, etc.); 100 de locuitori ai comunei vor beneficia de servicii medicale de informare şi consiliere privind sănătatea reproducerii şi alimentaţia mamei şi a copilului; la 95 de locuinţe aparţinând cetăţenilor din grupul ţintă vor fi întreprinse lucrări de construcţii şi branşamente la utilităţi; 93 de săteni vor avea parte de asistenţă juridică pentru reglementarea actelor de proprietate.

Centrul va ocupa la etajul Şcolii „Rudărie” patru săli, dintre care una va servi drept cabinet medical, şi va avea următoarea schemă de personal: un coordonator al C.M.A.I., un consilier de informare, un mediator social, un asistent social, un mediator şcolar, un asistent medical, un mediator sanitar, un medic generalist şi un inginer în construcţii. „Avem angajaţi în acest proiect şi oameni din alte localităţi, de la alte primării. Obiectivul nostru principal este să reducem numărul de dosare de ajutor social.”, mai spunea managerul Nichifor Bălan. 

„Dacă tot vorbim despre cetăţenii de etnie romă - afirma primarul Tudorel Vasile Miriţă, în momentul în care în bugetul local a intrat prima tranşă de bani, cu titlu de prefinanţare, în sumă de 1.630.310 lei -, haideţi să-i ajutăm să intre şi ei în rândul lumii. Bani pentru asemenea persoane defavorizate sunt. O să achiziţionăm mobilier şi vom crea o intrare separată pentru acces la Centrul Multifuncţional de la Şcoala Lăzăreşti. Am obţinut aprobarea de la Ministerul Muncii şi pentru şcolarizarea acelora care nu au absolvit opt clase, care au şase-şapte clase. Încercăm să-i alfabetizăm. Sunt 17 persoane de la Şcoala Schitu Goleşti, care vor face lecţii cu beneficiarii acestui proiect. Scopul implementării lui este să avem la nivelul localităţii noastre cât mai puţini asistaţi social.” Anul trecut, media lunară a dosarelor de ajutor social în plată era de 158, cu un număr mediu de 415 persoane, reprezentând 8,1% din populaţia comunei. 

 

The most visited gambling websites in The UK