Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Spitalul caută să angajeze 16 medici

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 576

Spitalul Municipal Câmpulung a publicat în „Viaţa Medicală” nr. 23, din 8 iunie 2018, un anunţ pentru organizarea de concurs sau examen pentru ocuparea a 16 posturi vacante de medici, toate cu normă întreagă.

Este vorba despre un post în specialitatea Epidemiologie, la Compartimentul Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale; trei posturi în specialitatea Medicină de Urgenţă, la Compartimentul Primiri Urgenţe; două posturi în specialitatea ORL, la Compartimentul ORL; două posturi în specialitatea Oncologie Medicală, la Compartimentul Oncologie Medicală; două posturi în specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă, la Secţia ATI; două posturi în specialitatea Radiologie - Imagistică Medicală, la Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală; un post în specialitatea Obstetrică - Ginecologie, la Secţia Obstetrică - Ginecologie; două posturi în specialitatea Pediatrie, la Secţia Pediatrie; un post în specialitatea Reumatologie, la Compartimentul Reumatologie.

Conform anunţului, la concurs se pot înscrie medici cu drept de liberă practică, specialişti sau primari, confirmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în specialitatea în care s-a publicat postul. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist sau primar, în specialitatea postului. Înscrierile se fac la sediul Spitalului Municipal Câmpulung în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul va fi organizat în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”. 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă: cerere, în care se va menţiona postul pentru care se doreşte să concureze; copie de pe diploma de licenţă şi certificat de specialist sau primar pentru medici; copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale, cu viza pe anul în curs; dovada din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; cazier judiciar; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; chitanţă de plată a taxei de concurs (150 de lei); copia actului de identitate în termen de valabilitate. 

The most visited gambling websites in The UK