Menu
TRAFIC

Muscelenii consumă apă potabilă

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 708

 

Acum două săptămâni, inspectorii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Argeş au recoltat şi analizat probe de apă din sisteme publice de aprovizionare cu apă potabilă din Argeş. Probele au fost verificate în laboratorul DSP-ului atât din punct de vedere fizico-chimic, cât şi microbiologic, pentru a se vedea dacă se încadrează în limitele legale în privinţa potabilităţii.

S-au ridicat mostre de la Dâmbovicioara (4 probe); Rucăr (2 probe); Dragoslavele (2 probe); Mioveni (o probă); Beleţi-Negreşti (2 probe); Boţeşti (4 probe); Topoloveni (2 probe); Bogaţi (8 probe); Dobreşti (4 probe); Curtea de Argeş (2 probe); Merişani (2 probe); Budeasa (8 probe). Eşantioanele analizate în cadrul monitorizării de audit au evidenţiat că parametrii s-au încadrat în valorile admise de Legea nr. 458/ 2002(r), Legea Apei Potabile, cu excepţia comunei Dobreşti, unde s-au depăşit parametrii microbiologici (adică apa are enterococi şi bacterii coliforme). Rezultatele au fost comunicate producătorilor de apă, pentru informarea populaţiei şi luarea măsurilor necesare remedierii deficienţelor constatate, care au dus la aceste situaţii.

Apa din oraş, în parametrii de potabilitate

Societatea care se ocupă cu tratarea şi distribuţia apei potabile în Câmpulung ridică periodic probe din reţeaua municipală. Mostrele sunt analizate la laboratorul autorizat, condus de inginera Laura Pepenel. Întotdeauna, probele sunt ridicate la plecarea apei din Staţia de Tratare Calea Pietroasă, dar şi din câte două punte ale instalaţiei, una de pe malul drept şi cealaltă de pe malul stâng al Râului Târgului.

=Ultimele rezultate transmise au fost pentru probele recoltate pe 25 octombrie, 1 şi 7 noiembrie 2017. Toţi parametrii rezultaţi s-au încadrat în cerinţele Legii calităţii apei nr. 458/2002, cu completările ulterioare: valoarea pH-ului, a turbidităţii, nivelul de amoniu, azotaţi, azotiţi, calciu rezidual liber, duritatea totală. Apa este potabilă, dar şi conformă din punct de vedere microbiologic.

=Pe 25 octombrie s-a verificat apa care curge prin reţeaua de pe strada Negru Vodă (mal drept) şi Bulevardul Ion Mihalache (mal stâng).

=Pe 1 noiembrie, probele au fost ridicate din strada Ana Doamna (mal drept) şi Târgoviştei (mal stâng).

=Pe 7 noiembrie a fost analizată apa din strada Lascăr Catargiu (malul drept) şi strada Doctor Fălcoianu (malul stâng). „E.M.”

The most visited gambling websites in The UK