Menu
TRAFIC

Urmaşii arhitectului Berechet au primit titlul de Cetăţean de Onoare de la primarul Ţâroiu şi trimisul Înaltpreasfinţitului Calinic, consilierul Caliopie

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 575

b_400_250_16777215_10_images_2208_Clipboard02.jpgGraţie legăturii cu Biserica a uneia dintre personalităţile nominalizate la titlul de „Cetăţean de Onoare” , decernat în cadrul ediţiei 2017 a Zilelor Municipiului, de îndeplinirea formalităţilor de prezentare a meritelor sale, în faţa publicului participant la recepţia festivă de la „Ciobănaşu’”, s-a ocupat trimisul Înaltpreasfinţitului Calinic, consilierul Caliopie. Acesta a adus la Câmpulung un dublu mesaj din partea conducătorului Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, unul adresat câmpulungenilor, la ceas de sărbătoare, un îndemn la optimism şi încredere în viitor şi, mai ales, în ei înşişi, iar al doilea, un laudatio având ca subiect prodigioasa activitate a arhitectului Dimitrie Ionescu Berechet. Datorită prezenţei la Câmpulung a mâinii drepte a mai-marelui Bisericii argeşene, primarul Liviu Ţâroiu a renunţat, la festivitatea din acest an, la serviciile protopopului de Muscel Petre Moşoianu, căruia îi aparţinea debutul evenimentului, cu o rugăciune de binecuvântare a adunării invitaţilor primarului. Astfel, consilierului Caliopie i-a revenit misiunea de a transmite în cadrul ceremoniei gândurile instituţiei căreia îi slujeşte, urările sale fiind recompensate de gazdă cu o plachetă cu însemnele sărbătorii municipiului.                            

„Este o zi minunată, pe care o considerăm ca venită de la Dumnezeu, pentru binele oamenilor, însă este şi de datoria noastră să o preţuim ca atare, să conştientizăm că avem nevoie de astfel de zile în viaţa noastră. Niciodată, un lucru pe care îl primim spre binele nostru nu se bucură de întreaga atenţie, pentru că avem această obişnuinţă de a ne manifesta descurajarea şi neîncrederea în viitor. Consider că astăzi este momentul să punem un început bun, să spunem că noi suntem cei mai buni şi să spunem că peste noi, doar peste noi, oamenii, vine întreaga binecuvântare a lui Dumnezeu şi, în felul acesta, vom reuşi să facem ceva constructiv în viaţa noastră. Este gândul Înaltpreasfinţitului Calinic, cel care are întreaga atenţie asupra Muscelului, în primul rând. Dânsul este cel care a adăugat la titulatura instituţiei, pe lângă Argeş, şi Muscel. Sigur că este o mare bucurie că această denumire s-a preluat şi că reflectă, într-adevăr, două zone extrem de importante ale teritoriului pe care îl ocupă întregul judeţ Argeş. Să dea Dumnezeu ca toate lucrurile bune să se reverse peste noi şi niciun fel de supărare să nu reuşească să ne domine. Toate relele să se îndepărteze şi cele bune să vină peste noi!”, le-a transmis muscelenilor părintele Caliopie. 

“Patriarhul Arhitecturii Româneşti”

Propunerea de acordare a distincţiei de „Cetăţean de Onoare” arhitectului Dimitrie Ionescu Berechet, i-a aparţinut consilierului Constantin Ivan, care, în adresa înaintată primarului şi colegilor din Consiliul Local, îşi motivează astfel solicitarea: „Om de vastă cultură şi rafinament deosebit, născut în oraşul nostru, pe 27 ianuarie 1896, este unul dintre cei mai reprezentativi musceleni, care a lăsat peste 400 de lucrări de arhitectură impresionante, cu idei originale şi concepţie personală. Prin proiectele domniei sale, realizate în perioada interbelică, aproximativ 80, Câmpulungului i s-a imprimat o imagine monumentală, care va dăinui peste veacuri. O scurtă enumerare: Mausoleul Eroilor de la Mateiaş, Primăria (fostul Palat al Prefecturii Judeţului Muscel), Liceul de Fete, Şcoala nr.1 „Oprea Iorgulescu” şi Şcoala Vişoi, Renovarea Muzeului de Etnografie şi Folclor, Vilele „Anastase” şi „Iacomin”, reconstrucţia cartierului Şubeşti după incendiul din 1934, Grădina Publică, etc. A slujit ca arhitect şef, din anul 1930, până în 1963, Biserica Ortodoxă Română, perioadă în care a creat construcţii remarcabile: biserici noi, capele, catapetesme, case şi vile parohiale, restaurări de edificii. Valoarea sa a fost recunoscută încă din timpul vieţii, prin decernarea unor distincţii şi decoraţii: Premiul Salonului Oficial de Arhitectură (1928); Ordinul „Sfântul Mormânt Ortodox”, Ierusalim (1930); Meritul Cultural pentru Culte (1941); Ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (1947). După o carieră profesională în arta arhitecturală, drept omagiu, merită acest titlu, împreună cu realizarea unei replici a bustului deţinut de familie şi amplasarea acestuia în Grădina Publică.”                                    

Momentul acordării distincţiei celor doi membri ai familiei arhitectului, prezenţi la festivitate, a fost realizat de primarul Liviu Ţâroiu împreună cu mesagerul Înaltpreasfinţitului Calinic, care a rostit un laudatio intitulat “Patriarhul Arhitecturii Româneşti”, pentru un om deosebit, care a marcat, într-un mod concret, viaţa şi istoria acestor locuri şi a ţării şi nu numai.

„Când rostim numele arhitectului Dimitrie Ionescu Berechet, gândul ni se îndreaptă atât spre marii arhitecţi ai României din toate timpurile, cât şi către arhitecţii lumii, care, în decursul istoriei, au răspuns ca la frumuseţea lumii văzute să împlinească darul de a adăuga ceva la ceea ce noi vedem, privim şi admirăm. Arhitectura, după cum se ştie, a fost marea scriere a neamului omenesc, aparţinând imaginaţiei, poeziei, care nu a gândit niciun lucru important pe care să nu-l fi scris în piatră. Peste Coloseum au trecut barbarii. Peste Piramide a trecut potopul. Dar peste tot a venit arhitectura, cea care a tămăduit toate aceste răni. A făcut acest lucru prin oameni de geniu, printre care Dimitrie Ionescu Berechet, care este steaua din cununa acestor arhitecţi. Precum în arhitectura feniciană, greacă sau gotică, oricare ar fi diversitatea de formă inerentă naturii lor, vom regăsi, şi la arhitectura românească, aceleaşi specificaţii: libertatea, poporul şi omul. 

Dintr-un început, genialul nostru muscelean din Carpaţii Argeşului a învăţat că arhitectura este o artă complicată a istoriei, este poezia sufletului împletită cu filosofia faptelor. Şi că această artă este cu adevărat fiica naturii, infinită ca ea, atât în lucrurile mari, cât şi în cele mici, în lucrurile microscopice sau lucrurile gigantice. Dimitrie Ionescu Berechet a fost binecuvântatul arhitect şef al Patriarhiei Române, în timpul patriarhilor Miron, Nicodim şi Iustinian, perioadă în care pământul României şi vatra Bisericii străbune s-au împodobit cu peste două sute de biserici, zeci de mănăstiri, şcoli, palate administrative, laice şi bisericeşti. Iar Primăria cetăţii Câmpulung Muscel, vile, muzee, case particulare, catapetesme, mausolee, cum este cel de la Mateiaş, aşezăminte ca cel de la Ierusalim şi Ierihon, pietre funerare, cruci comemorative şi alte lucrări, timp de trei decenii. Cel mai bogat loc din România, care are ca tezaur de mare preţ opera lucrurilor proiectate şi realizate, este municipiul Câmpulung Muscel, oraşul său natal, pe care l-a împodobit cu 80 de lucrări.   

A trecut peste jumătate de secol, timp în care toate lucrările gândite şi întrupate de acest „Patriarh al arhitecturii româneşti”, contemporan fiind cu maestrul Constantin Brâncuşi, dăinuie şi astăzi şi vor dăinui în vremurile ce vor veni, pentru că frumosul pe care l-a semănat în arhitectura românească va mântui privirea şi sufletul de urâţeniile care inundă acum pământul românesc. De 33 de ani, lucrăm la şedinţele Sfântului Sinod, în sala sinodală a Patriarhiei Române, proiectate de ilustrul arhitect Dimitrie Ionescu Berechet. Pot să afirm în deplină cunoştinţă de cauză că sărbătoritul de astăzi, de la a cărui naştere se împlinesc 121 de ani a fost şi rămâne pentru România şi pentru Biserica Ortodoxă Română cel mai mare arhitect din toate timpurile. De câte ori am privit sau, şi mai mult, de câte ori am locuit în case şi mănăstiri sau de câte ori m-am rugat în biserici gospodărite arhitectural de Dimitrie Ionescu Berechet, îmi simţeam sufletul descătuşat de imperfecţiune. Atunci când spunem arhitectură solidă, frumoasă şi tămăduitoare, spunem Dimitrie Ionescu Berechet, cel care ne-a făcut această bucurie unică.”, a fost mesajul Înaltpreasfinţitului Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului. 

The most visited gambling websites in The UK