Menu
TRAFIC

Asociaţia Utilizatorilor Păşunilor Comunale şi a Crescătorilor de Animale Schitu Goleşti, sancţionată de A.P.I.A. pentru lipsa unei platforme de depozitare a gunoiului de grajd

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 459

 

La şedinţa de la sfârşitul lunii mai, aleşii de la Schitu Goleşti au adoptat o hotărâre în sprijinul Asociaţiei Utilizatorilor Păşunilor Comunale şi a Crescătorilor de Animale din localitate, a cărei conducere nu poate întreprinde lucrări fără aprobarea gestionarilor domeniului public şi privat al comunei. Înainte, însă, preşedintele Gheorghe Heroiu a prezentat în faţa Legislativului situaţia economico-financiară a anului 2016, cu referire la sumele disponibile în contul asociaţiei, subvenţiile încasate şi cheltuielile întreprinse pentru fiecare izlaz administrat de A.U.P.C.C.A. Schitu Goleşti. 

În privinţa planurilor pe 2017, investiţiile propuse se vor axa pe curăţenia izlazurilor - vor fi efectuate defrişări în zonele împădurite -, reabilitarea unui drum în zona Valea Pechii şi soluţionarea problemei cu apa la Lăzăreşti. Şeful asociaţiei a mai informat Consiliul, la întrunirea din 30 mai 2017, că „au fost aplicate de către A.P.I.A. penalităţi foarte mari, în primul rând, pentru lipsa amplasării unei platforme pentru colectarea gunoiului de grajd”, după cum s-a consemnat în procesul-verbal, care redă esenţa discuţiilor purtate la momentul respectiv.  Din acest motiv, ordinea de zi a dezbaterii a inclus un proiect de hotărâre privind aprobarea construirii de către Asociaţia Utilizatorilor Păşunilor Comunale şi a Crescătorilor de Animale Schitu Goleşti a unei platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd, pe izlazul comunal Stejăriş. Norma locală a avut la bază solicitarea depusă la Primărie de asociaţie cu o zi înaintea desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local, solicitare motivată, după cum am precizat, de faptul că, în lipsa acestei amenajări, A.U.P.C.C.A. Schitu Goleşti a înregistrat penalităţi însemnate la plata subvenţiilor pentru anul 2016. „Pentru construcţia platformei betonate, cu pardoseală hidroizolantă, cu pereţi de sprijin înalţi, hidroizolanţi şi rezervor de retenţie, pentru depozitarea gunoiului de grajd, care va fi amplasată pe izlazul Stejăriş, în punctul „Cântar”, se vor folosi fonduri din bugetul asociaţiei.”, s-a mai convenit cu acea ocazie. „E.M.”

 

The most visited gambling websites in The UK