Menu
TRAFIC

Fostul Spital Minier, concesionat pentru înfiinţarea unui azil sau a unei grădiniţe cu program prelungit

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 2160

b_400_250_16777215_10_images_2193_Clipboard03.jpgOdată finalizată documentaţia necesară demarării procedurii de licitaţie pentru găsirea unui concesionar al imobilelor fostului Spital Minier, raportul de evaluare şi caietul de sarcini au fost supuse atenţiei Consiliului Local la şedinţa din 30 mai 2017. În esenţă, gestionarii domeniului public caută un utilizator al unui complex de imobile format dintr-un teren intravilan, din categoria de folosinţă „curţi-construcţii”, cu o suprafaţă de 3.659 de metri pătraţi, şi construcţiile aferente. 

În urmă cu două săptămâni, componenţii Legislativului de la Schitu Goleşti au încuviinţat atât concesionarea prin licitaţie publică a generoasei suprafeţe, cât şi materialul care susţine procedura: caietul de sarcini şi raportul de evaluare întocmit de evaluatorul Mihaela Viorica Verdeş, din care a reieşit o valoare de pornire a licitaţiei de 5.508 lei pe an, adică o redevenţă lunară minimă de 459 lei/lună. Hotărârea mai prevede că durata concesiunii va fi de 49 de ani. Cu aceeaşi ocazie, a fost constituită comisia de licitaţie, în componenţa căreia au intrat următorii consilieri locali şi angajaţi ai Primăriei: Cristian Şipoteanu, consilier local, preşedintele comisiei, Cătălin Vlăducă, secretarul Primăriei, Pavel Mugurel Schiaucu, consilier juridic, Iulian Duţă, viceprimar, Aurelian Moşoiu, inspector, Costel Copăescu, consilier local, Sorinel Istrate, consilier local. 

Potrivit lucrării realizate de expertul contractat de Primărie, valoarea de piaţă şi valoarea de concesiune estimată pentru bunurile pe care Primăria le scoate la licitaţie se prezintă astfel: teren de 3.659 mp: 19.100 euro (86.869 lei); =Spital Minier, 834 mp: 35.000 euro (159.184 lei); =casă, 48 mp: 4.000 euro (18.192 lei); =magazie, 35 mp: 1.000 euro (4.548 lei); =cabină poartă, 4 mp: 284 euro (1.292 lei). Total: 59.384 euro (270.084 lei). În ceea ce priveşte concesiunea lunară, valoarea acesteia a fost estimată, după cum am precizat mai înainte, la 101 euro, adică 459 lei. 

Spicuim câteva date din caietul de sarcini întocmit pentru concesionarea prin licitaţie publică a fostului Spital Minier, care nu poate servi decât realizării unor investiţii în domeniul medico-social sau educaţional, cum ar fi înfiinţarea unui centru pentru îngrijirea persoanelor aflate în nevoie sau modernizarea infrastructurii educaţionale şcolare (construcţia unei grădiniţe cu program prelungit).  

„Construcţia anexă (n.r. casa de 48 mp) şi terenul afectat utilizării acestei construcţii se concesionează cu sarcina menţinerii contractului de închiriere, pe perioada realizării investiţiei de către concesionar.”

„Orice investiţie sau amenajare necesară în vederea realizării scopului pentru care se concesionează imobilul respectiv se va face numai în baza autorizaţiei de construire, cu respectarea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.”

„În vederea atingerii scopului concesiunii, concesionarul va executa lucrări de reparaţii capitale ori de modernizare şi adaptare a construcţiilor existente. Cu aprobarea prealabilă a concedentului, concesionarul va executa investiţiile necesare pentru exploatarea obiectului concesiunii.”     

The most visited gambling websites in The UK