Menu
TRAFIC

Anul trecut, prin Serviciul Asistenţă Socială Câmpulung, Aproape trei milioane de lei au ajuns la persoanele defavorizate

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 462

Compartimentul Persoane cu Handicap, Persoane Vârstnice şi Fond Locativ din cadrul Serviciului Public Asistenţă Personală al Primăriei Câmpulung, în anul 2016, a avut în componenţă doi funcţionari publici de execuţie. Iar obiectul de activitate al compartimentului a constat în prevenirea marginalizării persoanelor vârstnice, asigurarea unor servicii sociale persoanelor cu handicap, gestionarea fondului de locuinţe. Ca un bilanţ al acestui sector, în 2016, personalul care-l deserveşte a efectuat:

8750 de anchete sociale, pentru întocmirea dosarelor persoanelor cu handicap;

865 de anchete sociale, efectuate la solicitarea părinţilor pentru elevi în cadrul Programului „Bani de liceu” şi burse acordate de Consiliul Judeţean Argeş;

8120 de reevaluări trimestriale;

84 dosare pentru adulţi instituţionalizaţi;

825 de reevaluări, la cererea Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, precum şi a unităţilor medico-sociale;

830 de planuri de servicii la centre de zi;

815 anchete sociale, Centrul Recuperare, Reabilitare Persoane cu Handicap Vultureşti şi Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni;

8a colaborat cu alte instituţii publice (spitale, instituţii de recuperare, centre de zi), în vederea facilitării accesului persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap în instituţii specializate;

875 anchete sociale în vederea stabilirii ordinii de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor (sociale, A.N.L, fond locativ);

8a întocmit documente de distribuire a ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (160 cereri);

8a instrumentat dosare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale (33 de copii);

În ceea ce priveşte activitatea Compartimentul Contabilitate, Informatică şi Administrativ, în anul 2016, a avut în componenţă trei funcţionari publici de execuţie. Ei au gestionat aproape 30 miliarde de lei vechi, care au ajuns la mai multe categorii de persoane defavorizate. Adică Compartimentul de Contabilitate:

8a întocmit şi predat raportările contabile lunare/trimestriale şi anuale;

8a efectuat evidenţă contabilă a cheltuielilor cu salariile, a cheltuielilor de întreţinere şi gospodăreşti ale serviciului;

8a întocmit situaţii statistice.

În anul 2016, s-au efectuat, prin casieria serviciului, următoarele plăţi:

8ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, combustibili solizi sau petrolieri: 16.535 lei;

8ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, combustibili solizi sau petrolieri persoanelor beneficiare de ajutor social: 10.962 lei;

8indemnizaţii pentru persoanele asimilate gradului de handicap „grav cu asistent personal”, care au optat pentru primirea unei indemnizaţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, (r1): 2.665.844 lei;

8ajutoare de urgenţă şi ajutoare de înmormântare acordate în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, şi în baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului: 15.600 lei;

8beneficii sociale sub formă de tichete, conform H.C.L nr. 92/14.12.2016: 25.000 lei;

8tichete conform Legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate: 10.350 lei. 

The most visited gambling websites in The UK