Menu
TRAFIC

465 de câmpulungeni au beneficiat de ajutorul de încălzire a locuinţei

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 712

După activităţile prezentate de directorul Serviciului de Asistenţă Socială al Primăriei Câmpulung, Cătălin Bădiţa, cel mai mult de muncă, în decursul anului trecut, a avut Compartimentul Prestaţii Sociale, Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului, care, aşa cum am precizat într-o ediţie anterioară, îşi îndeplineşte sarcinile cu 4 funcţionari publici de execuţie. O altă activitate aflată în atribuţiile acestui sector al Socialului, după venitul minim garantat şi alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată pentru sprijinirea familiilor modeste, care au copii sub 18 ani, o constituie stabilirea dreptului la ajutoarele de încălzire a locuinţelor cu gaze naturale, lemne, combustibili solizi sau petrolieri şi energie electrică. 

Potrivit raportului aferent anului trecut, ajutorul de încălzire a locuinţei s-a acordat potrivit O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială, în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare. Redăm din documentul prezentat de şeful Socialului Consiliului Local cifrele care reflectă situaţia acordării dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei:

8Încălzire cu gaze naturale: 378 (dosare depuse); 377 (dosare aprobate); 1 (dosare respinse); 27 (dosare cu modificări); 4 (dosare încetate);     

8Încălzire cu lemne, combustibili solizi sau petrolieri: 71 (dosare depuse); 71 (dosare aprobate); 0 (dosare respinse); 0 (dosare cu modificări); 0 (dosare încetate);  

8Încălzire cu energie electrică: 17 (dosare depuse); 17 (dosare aprobate); 0 (dosare respinse); 1 (dosare cu modificări); 1 (dosare încetate). 

Alte informaţii importante menţionate în raport de autorii săi: „=În anul 2016, au fost emise 9 dispoziţii în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, reprezentând ajutorul cu gaze naturale, lemne, combustibili solizi sau petrolieri şi energie electrică. =În anul 2016, s-a acordat ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, combustibili solizi sau petrolieri pentru un număr de 37 de familii şi persoane singure beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat”. 

The most visited gambling websites in The UK