Menu
TRAFIC

Sindicatul Liber FPSA a încheiat un acord social cu AMROM

  • Written by Evenimentul Muscelean acum 10 ani
  • Hits: 1325

Pe data de 10 iulie 2006, a fost încheiat un acord social între Sindicatul Liber F.P.S.A., reprezentat de Consiliul Sindicatului şi liderul Federaţiei Sindicale Automobilul Românesc, Ilie Miu, şi S.C. AMROM AUTOMOTIVE 2006 S.A., reprezentată de preşedintele Consiliului de Administraţie, Vladimir Soare. Acordul Social avea drept scop protecţia drepturilor salariaţilor din S.C. F.P.S.A. ARO S.A. Câmpulung şi recunoaşterea drepturilor sindicale, conform Legii nr.54/2003, a Codului Muncii şi a Contractului Colectiv de Muncă, în situaţia preluării de către AMROM, sub orice formă legală, a activelor S.C. ARO S.A. şi S.C. F.P.S.A. ARO S.A., în care se desfăşura activitatea principală a acesteia din urmă. Iată ce drepturi şi obligaţii aveau părţile. 

S.C. AMROM AUTOMOTIVE 2006 S.A. se obliga ca, în cazul preluării, sub orice formă legală, a activelor S.C. ARO S.A. şi S.C. F.P.S.A. ARO S.A., în care se desfăşura activitatea principală, precum şi a fondului de comerţ de la Fabrica de Piese şi Subansamble Auto ARO, să preia şi personalul acesteia, conform programului de fabricaţie şi comenzilor existente, dar nu mai puţin de 120 de salariaţi. S.C. AMROM AUTOMOTIVE 2006 S.A. se mai obliga să menţină profilul de activitate a F.P.S.A. şi să întreprindă tot ceea ce era necesar pentru mărirea producţiei şi a comenzilor. În cazul necesităţii unor angajări ulterioare, prioritate avea, în funcţie de calificare, personalul disponibilizat, ca urmare a falimentului F.P.S.A. sau ARO. În cazul unui refuz scris sau tacit al acestora, se putea angaja alt personal. 

Odată cu preluarea personalului, AMROM se obliga să-şi însuşească şi să respecte prevederile CCM, încheiat între F.P.S.A. ARO şi Sindicatul Liber de la această fabrică, existent la data semnării acestui acord social, pe toată durata acestuia. Sindicatul Liber de la FPSA era de acord cu preluarea personalului de către S.C. AMROM AUTOMOTIVE 2006 S.A.

Muncitorii de la FPSA cereau sprijinul PD şi PNL

Sindicatul Liber F.P.S.A 

Câmpulung Muscel

 

Către, 

Organizaţiile locale ale PNL şi PD

În atenţia Domnului Preşedinte

 

Stimate domn, 

Sindicatul Liber din Fabrica de Piese şi Subansamble Auto ARO S.A., reprezentantul legal al salariaţilor acestei platforme, 160 salariaţi, având în vedere iminenta trecere în şomaj determinată de starea de insolvenţă a societăţii, vă face cunoscută situaţia incredibilă cu care ne confruntăm în acest moment, în speranţa acordării unui sprijin concret şi la timp, nu doar acestui număr mic de locuitori ai oraşului, dar şi a perspectivei economice a zonei. Urmare a procesului de privatizare a S.C. ARO S.A., acţionar majoritar al societăţii noastre (91% din capitalul social), căruia îi este destinată aproximativ 50% din producţie, începând cu anul 2004, situaţia noastră economică a avut un parcurs negativ, ce a determinat D.G.F.P. Argeş să ceară deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. Adaptarea şi reorientarea producţiei începută în a doua parte a anului 2005 pe o piaţă concurenţială acerbă, cum este cea a pieselor şi subansamblelor auto, dovedeşte capacitatea umană şi de producţie a unităţii noastre, dar este insuficientă, în acest moment pentru a stopa şi depăşi situaţia de faliment. În situaţia dată, în care activele societăţii sunt proprietate a S.C ARO S.A., societate în faliment, şi a datoriilor existente, această societate nu poate, cu toate eforturile noastre, decât să fie lichidată. Pe de altă parte, contractele ferme încheiate în ultimul timp, asimilarea de noi produse şi perspective concrete de angajare de noi contracte ne dezvăluie o situaţie de necrezut!… - putem asigura locuri de muncă prin producţia actuală, dar suntem nevoiţi să mergem în şomaj. În acest moment, singura avere concretă o reprezintă fondul de comerţ şi forţa de muncă dispusă să muncească, nu să obţină plăţi compensatorii sau ajutor de şomaj.

Iniţiativa S.C. AMROM AUTOMOTIVE 2006 S.A. de a închiria fondul de comerţ al societăţii noastre şi de a păstra locurile de muncă, concretizată prin încheierea unui ACORD SOCIAL şi dovada făcută de aceasta a unui capital de lucru solid, a avut darul de a ne da speranţa unei perspective normale, aceea de a munci în continuare în condiţii de profit şi rentabilitate. Această iniţiativă este blocată în acest moment de indiferenţa sau interesul ocult al anumitor factori de decizie. În acest scop, ţinând cont de poziţia dumneavoastră, instrumentele ce vă stau la îndemână şi a doctrinei etalate în campania electorală, de sprijin adresat iniţiativelor economice, cetăţenilor şi zonei, prin crearea de locuri de muncă, în condiţiile în care zona se confruntă cu un număr mare de şomeri, vă cerem sprijinul în scopul adoptării unei poziţii responsabile, corecte şi de acţiune, pentru soluţionarea în mod urgent a situaţiei noastre. Fiind singura alternativă viabilă, oferta de închiriere a S.C. AMROM AUTOMOTIVE 2006 S.A. nu poate fi primită decât cu încredere şi curajul unui nou început pentru dezvoltarea industriei constructoare în zonă. Vă solicităm în mod deschis ajutorul în scopul sprijinirii eforturilor noastre de a ne asigura un viitor nouă şi familiilor noastre. Alternativa unor gesturi disperate, greva foamei, mitinguri, acţiuni iresponsabile sau sancţionarea electorală ne stau la îndemână, dar nu reprezintă o soluţie justă. Eforturile noastre către organizaţiile sindicale la care suntem afiliaţi trebuie sprijinite în acest moment de către dumneavoastră, cei cărora v-am acordat încrederea pentru un viitor mai bun.

În speranţa adoptării unei poziţii corecte a organizaţiei ce o reprezentaţi, vă rugăm să acţionaţi în acest moment pentru a ne sprijini prin toţi factorii de decizie şi reprezentanţii la toate nivelurile de partid, de a fi acceptată oferta de închiriere prezentată de S.C AMROM AUTOMOTIVE 2006 S.A.         

The most visited gambling websites in The UK