Menu
TRAFIC

De 11 miliarde de lei era nevoie, în urmã cu un deceniu, pentru asfaltarea pe Negru Vodã - Traian

  • Written by Evenimentul Muscelean acum 10 ani
  • Hits: 1178

    Firma CCCF a terminat lucrãrile de asfaltare pe strãzile Matei Basarab, Lascãr Catargiu, Istrate Rizeanu, Fraþii Goleºti, Constantin Brâncoveanu, rãmânând sã fie fãcutã recepþia investiþiei ºi sã se achite plata. “Lucrãrile s-au desfãºurat rapid, asfaltul zicem noi cã a fost bine turnat. În paralel cu aceste lucrãri, muncitorii de la ªantierul nostru ridicã borduri ºi toarnã asfalt pe trotuare. Vom vedea, în funcþie de resursele financiare, dacã vom ataca unul din trotuarele strãzii Constantin Brâncoveanu - Fraþii Goleºti, dupã finalizarea celui pe Matei Basarab”, declara vicele Sorin Buta. Tot la capitolul asfaltãri, ADP trebuia sã finalizeze cartierul Grui, dupã ce au fost terminate ieºirile cãtre Bughea de Sus ºi Bughea de Jos ºi au fost executate strãzile I.Þicãloiu, Iezer, E.Grigorescu. Asfalt se turna ºi pe platoul pieþei, unde se comercializau fructe ºi legume angro. Echipele se mutau în cartierul Viºoi, unde, dupã cum spunea vicele, trebuiau sã fie parcurse toate strãzile, de la Nord cãtre Sud, cu plombe ºi covoraºe asfaltice. În privinþa arterei principale a Câmpulungului, Negru Vodã - Traian, s-a ajuns la o soluþie tehnicã cu societatea Iptana, soluþie care presupunea frezare, în mare majoritate, a porþiunilor afectate ºi turnarea unui covor asfaltic de 4-5 cm. Autoritãþile estimau cã lucrãrile costau în jur de 11 miliarde de lei ºi rãmãsese sã se primeascã proiectul lucrãrii de reparaþii stradale pe Negru Vodã - Traian, pentru a se deschide procedurile de licitaþie.

The most visited gambling websites in The UK