Menu
TRAFIC

Medicii Victor Popa şi Gheorghe Nicolescu şi preotul Dãnuţ Manu, “Cetãţeni de Onoare” în 2006

  • Written by Evenimentul Muscelean acum 10 ani
  • Hits: 1209

Consiliul Local a aprobat ca, în 2006, aceastã importantã distincþie sã se acorde medicilor Victor Popa, pentru activitatea desfãºuratã în domeniile medical ºi cultural, ºi Gheorghe Nicolescu, pentru activitatea desfãºuratã în domeniul medical. Post-mortem titlul era conferit preotului profesor universitar doctor Dãnuþ Manu, pentru întreaga sa activitate desfãºuratã atât în domeniul teologic, cât ºi ca profesor universitar. În privinþa celor doi medici, decernarea titlului a avut la bazã o adresã din partea Societãþii Culturale “Negru Vodã”, semnatã de prof. Romulus ªerb. În cazul pãrintelui Dãnuþ Manu, solicitarea a venit din partea lui Alexandru Ghica, preºedintele PRM Câmpulung. 
    Dr. Victor Popa, în vârstã de 83 de ani, la acel moment, veteran de rãzboi, medic ºi om de culturã, a fondat Serviciul Neuropsihiatrie al Spitalului Câmpulung ºi avea (în 2006) o activitate de peste 35 de ani. În urmã cu zece ani încã acorda consultaþii la cabinetul sãu particular, din douã motive: primul - pasiunea pentru profesie, iar cel de-al doilea - pensia de mizerie. S-a implicat în refacerea cabanelor ºi a traseelor montane, cu ajutorul administraþiei locale ºi al colegilor din Salvamont ºi din grupul alpiniºtilor.
    Dr. Gheorghe Nicolescu, în vârstã de 86 de ani (în 2006), medic chirurg gradul I, doctor în Medicinã, grad echivalent de profesor universitar, a fost ºeful promoþiei sale la Liceul “Dinicu Golescu”, la Facultatea de Medicinã Bucureºti ºi ºeful Secþiei Chirurgie a Spitalului Câmpulung aproape 4 decenii. Acum zece ani, ºi el dãdea consultaþii la cabinetul sãu privat. Din cei 40 de ani, 20 i-a petrecut în sala de operaþie ºi la cãpãtâiul bolnavilor. Ca veteran de rãzboi, a primit cele mai înalte distincþii din partea statului român, pentru devotamentul cu care a îngrijit soldaþii rãniþi.
    Pr. prof. univ. dr. Dãnuþ Manu s-a stins din viaþã în noaptea de 11 spre 12 ianuarie 2005, din cauza unui infarct, la numai 58 de ani. Iubit de enoriaºii Bisericii Domneºti ºi nu numai, apreciat de colegii de breaslã, pãrintele Dãnuþ Manu ºi-a dedicat întreaga viaþã slujirii lui Dumnezeu. A fost decan al Facultãþii de Teologie „Sfânta Muceniþã Filotea” - Universitatea Piteºti, profesor universitar doctor în Istoria Bisericii Ortodoxe ºi paroh al Bisericii Domneºti „Cuvioasa Paraschiva”.

The most visited gambling websites in The UK