Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 399
Pentru mântuire, necesară numai credinţa în Domnul Isus. „Altul are o vorbă în limbă”, în limba care venea de la Duhul Sfânt. Cei din ziua de astăzi care umblă după vorbirea în limbi zic: „Dacă este scris în Cuvânt, trebuie să avem şi noi ce aveau cei de odinioară“. Şi, în loc să se ocupe cu Read more ...

Propovăduind Evanghelia Iertării DESPRE SFÂNTUL PAISIE AGHIORITUL!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 475
Read more ...În ziua de 12 iulie, Biserica Ortodoxă aduce aminte de Icoana Maicii Domnului numită Prodromiţa, pictată la Iaşi şi străjuitoare a Schitului Românesc Prodromul din Muntele Athos, una din cele mai minunate şi frumoase icoane ale ortodoxiei, făcătoare de minuni şi plină de har; tot la această Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 235
Vorbirea în limbi. Unii sunt de părere că vorbirea în limbi era vorbirea în limbile cunoscute pe vremea aceea, cum a fost la Cincizecime; deci nu mai aveau nevoie să le înveţe, pentru că îi învăţa Duhul Sfânt de-a dreptul. Alţii sunt de părere că limba în care vorbeau aceştia trebuie să fi fost Read more ...

A fost sfinţită troiţa de la intrarea în satul Lucieni

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 387
Read more ...De ziua numelui, primarul de la Hârtieºti, Petre Andrei, alãturi viceprimarul Dumitru Defteriu ºi edilii localitãþilor din apropiere, Ion Georgescu, de la Mioveni, Vasile Leau, de la Boteni, ºi cel de la Cândeºti-Dâmboviþa, Georgeta Popa, a inaugurat Troiþa „Stejarul cu icoanã”. Zeci de locuitori Read more ...

Propovãduind Evanghelia Iertãrii RÃZBUNAREA ADUCE MOARTEA DUHOVNICEASCÃ!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă”
 • Hits: 393
Read more ...Iubirea lui Dumnezeu adusã omenirii prin întruparea Domnului Nostru Iisus Hristos este modul cel mai clar de a ne arãta cã firea noastrã este legatã în El cu dumnezeirea. Pentru a putea firea umanã sã conveþuiascã cu dumnezeirea, sau mai bine zis, pentru a putea gãzdui Harul dumnezeiesc în noi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 264
Darul deosebirii duhurilor. Duhul Sfânt dădea daruri mari corintenilor. Dar, acolo unde lucrează Dumnezeu, caută şi diavolul să lucreze. Ei păstrau unele amintiri din timpul lor de întuneric şi erau în primejdia de a amesteca lucrarea Duhului Sfânt cu lucrările diavolului. Apostolul le atrage Read more ...

Propovăduind Evanghelia Iertării PRIETENIA CEA ADEVĂRATĂ!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 390
Read more ...În articolul de astăzi, m-am gândit să aduc aminte de ceea ce numim prietenie, deşi în timpurile pe care le trăim, puţini mai sunt cei care beneficiază de prieteni adevăraţi. De obicei, avem de-a face cu înţelegeri pentru un anumit interes, învoieli care ţin aproape pe unii de alţii pentru scurtă Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 244
Prorocia, ca dar în timpul de acum. „Prorociile se vor sfârşi” (1 Corinteni 13.8) prin împlinirea lor. Dumnezeu ne-a descoperit gândurile pe care le are cu privire la noi şi evenimentele viitoare. Niciun popor de pe faţa pământului n-a avut proroci de la Dumnezeu cum a avut poporul evreu. Dar şi Read more ...

Propovăduind Evanghelia Iertării BISERICA, DARUL SFINTEI TREIMI!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 289
Read more ...Slavă Domnului pentru toate câte ne-a dăruit nouă! Şi pe bună dreptate trebuie să mulţumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă a vieţii noastre. Să încercăm să ne bucurăm de lucrurile frumoase pe care le rânduieşte Dumnezeu, iar în ispite şi încercări să nu cârtim ci să ne rugăm, să avem răbdare şi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 194
Duhul Sfânt dă fiecăruia aşa cum voieşte El. Duhul Sfânt dădea „altuia credinţa” (1 Corinteni 12.9). Aici credinţa apare ca ceva deosebit, nu ca fiind a tuturor. Poate să fie aici credinţa eroică, aceea care se ridică deasupra împrejurărilor, şi trece biruitoare prin greutăţi. Toţi credincioşii Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 314
Păstori şi învăţători. În fiecare adunare trebuie să fie şi păstori care să vegheze asupra celor credincioşi. Ei au pe inimă mai mult decât alţii mersul fraţilor. Lipseşte cineva? O fi bolnav? S-a rătăcit? Păstorul leagă pe cea rănită, aduce înapoi pe cea rătăcită. Aceştia sunt cei care, de Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 328
Darurile rânduite de Dumnezeu în adunări. „Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învăţători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au daruri de vindecări, ajutorări, cârmuiri, felurite limbi” (1 Corinteni 12.28). Cum se vede, aici este o Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 308
Botezul în apă: îngroparea împreună cu Hristos! „Fiind îngropaţi împreună cu El, în botez, în care aţi fost şi înviaţi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat dintre cei morţi” (Coloseni 2.12). Când vine cineva şi vorbeşte de botez celor care au crezut, noi le putem Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 311
Botezul pentru Hristos. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 10.2 că şi evreii au fost botezaţi. Evreul are o mare groază de botez, însă aici se spune că „toţi ai fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise”. Vorba aceasta dă botezului un înţeles nou. Ce este cu norul citim în Numeri 9.15-23 Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 190
Botezul în apă. „Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau pentru numele lui Pavel aţi fost botezaţi?” (1 Corinteni 1.13). Apostolul Pavel le aduce aminte de lucruri pe care le lămurise bine de tot când fusese între ei, dar pe care le uitaseră în fierbinţeala dezbinării. Ah Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 262
Cina Domnului separată de masa de dragoste. „Dacă-i este foame cuiva, să mănânce acasă, ca să nu vă adunaţi spre judecată” (1 Corinteni 11:34). Istoria spune că au fost mese de dragoste până prin secolul al nouălea, unite cu frângerea pâinii; după aceea au dispărut. Frumos a fost entuziasmul de Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 348
“HRISTOS A ÎNVIAT!” - este salutul plin de speranţă şi mângâiere transmis de Adunarea Creştină Betel din Câmpulung,  către cititorii Ziarului Evenimentul Muscelean, cât şi colectivului de redacţie!Învierea Mântuitorului Isus Hristos este de departe cel mai neobişnuit eveniment din Univers Read more ...

MEDITAŢIE LA SĂPTĂMÂNA PATIMILOR!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 604
Read more ...Nu este târziu niciodată de a te cunoaşte pe tine însuţi şi cunoscându-te, vei avea răspuns la multe întrebări şi căutări. Cerul se va apleca şi taine multe ţi se vor desluşi. Pământul va fi ca un tărâm binecuvântat, iar în oameni vei recunoaşte lucrarea măreaţă de zidire şi desăvârşire Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 210
Scopul Cinei Domnului! „Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat, anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine” (versetul 23). Probabil că Domnul Însuşi i Se va fi arătat lui Pavel şi-i va fi vorbit anume despre Cină. Apostolul le spune galatenilor: „Evanghelia eu Read more ...

Propovăduind Evanghelia Iertării DE LA PĂCAT LA SFINŢENIE

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 386
Read more ...În Duminica care a trecut, Biserica a prăznuit-o pe Cuvioasa Maria Egipteanca, un adevărat model de desăvârşire. Fiind o perioadă în care ne îngrijim mai mult de sufletul nostru, este de bun augur să medităm la această minunată pildă de sfinţenie a vieţii. Chiar dacă această cuvioasă a trăit cu Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 334
O singură pâine, un singur trup! Apostolul spune apoi ce simbolizează pâinea şi vinul de la Masa Domnului. „Având în vedere că este o singură pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un singur trup, căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine” (1 Corinteni 10.17). Într-o pâine sunt multe boabe de grâu Read more ...

SFÂNTUL IERARH CALINIC DE LA CERNICA!

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 565
Read more ...În fiecare an, la data de 11 aprilie, Biserica Ortodoxă Română prăznuieşte pe Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Despre viaţa acestui fericit şi strălucit ierarh al Bisericii aflăm în cartea ce se numeşte Proloage la data de 11 aprilie, următoarele: „Acest fericit Părinte Calinic s-a născut în Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 337
Adunaţi pentru Domnul Isus! „Toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială” (1 Corinteni 14.40). Dacă se ţine seama că suntem adunaţi în jurul Domnului Hristos, atunci rânduiala şi bună-cuviinţa se vor arăta. Să ţinem la buna rânduială în biserica lui Dumnezeu, fără să scăpăm din vedere că Read more ...

Propovăduind Evanghelia Iertării ASUMAREA CRUCII NE ADUCE MÂNTUIREA!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 439
Read more ...În Duminica care tocmai a trecut, creştinii ortodocşi au sărbătorit Crucea cea dătătoare de viaţă a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin închinare şi sărutare sfântă, pentru a se întări sufleteşte în urcuşul duhovnicesc, către Înviere. Părintele Nicolae Steinhardt are o definiţie Read more ...

The most visited gambling websites in The UK