Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

Peste 200 de catolici câmpulungeni sărbătoresc Învierea Domnului

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1152
Read more ...Anul acesta, Paştele catolicilor se sărbătoreşte cu o săptămână înainte de Paştele ortodocşilor. Sâmbăta aceasta, la catolici este Învierea Domnului, iar săptămâna care tocmai se încheie a fost Săptămâna Mare şi Sfântă, care la ortodocşi o să fie începând de luni. Preotul Petru Păuleţ, parohul Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 738
PERICOLE ÎN LEGĂTURĂ CU HARUL!Liberalismul unora care a pătruns şi în România, învaţă că păcatul nu e păcat. Aceasta e o schimbare a harului în desfrânare. Libertatea ce o avem în har e spre a trăi pentru Dumnezeu, nu spre a trăi în pofte. În Galateni 2:17, este scris: „Dar dacă în timp ce Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 751
 PERICOLE ÎN LEGĂTURĂ CU HARUL!Da, harul lui Dumnezeu poate fi zădărnicit de oameni. Poate şi tu l-ai zădărnicit. Te întrebi cum anume? Simplu, neprimindu-l. Prin Evanghelie, tu ai auzit că Hristos Domnul a murit pentru păcatele tale, dar până astăzi tu nu ai venit să-I ceri iertarea Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1016
 PERICOLE ÎN LEGĂTURĂ CU HARUL!Harul e cel mai grandios şi cel mai măreţ dar acordat de Dumnezeu omenirii. Deşi prin har unii au cele mai mari câştiguri şi pentru pământ şi pentru cer, alţii au cele mai mari pierderi. Aceasta nu din cauza harului, ci din cauza atitudinii lor rele faţă de harul Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 805
 HARUL SUFERINŢELOR!Odată Moody a predicat cu multă căldură despre statornicia în credinţă şi a descris unele suferinţe ale martirilor. La terminare, cineva a venit la el şi l-a întrebat dacă el ar putea acum să îndure aşa suferinţe. Moody a stat puţin pe gânduri, apoi a dat din cap şi a zis Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1045
 HARUL SUFERINŢELOR!Faptul că ei priveau suferinţele ca un har, i-a făcut să fie fără teamă de moarte, le-a dat îndrăzneală sfântă să-şi mărturisească pe faţă credinţa şi pe Mântuitorul lor. Ei au fost bravi ostaşi ai crucii. Nu au tremurat, nu au dat înapoi. Dimpotrivă, mergeau cântând la Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 980
 HARUL SUFERINŢELOR!„Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” Filipeni 1:29.  Ţin să fac specificarea că însuşi Domnul Isus a fericit pe ucenicii Săi că vor trece prin persecuţii. El a zis: „Ferice va fi de voi când, din pricina Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by E.M.
 • Hits: 1511
 HARUL SUFERINŢELOR!„Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” Filipeni 1:29.  Apostolul Petru spune că harul lui Dumnezeu e felurit. Din experienţă constatăm că într-adevăr e nespus de felurit, potrivit cu nevoile, cu situaţiile Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 3310
 PREZERVAREA ÎN HAR!„Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea” Ioan 10:28Prezervarea sau păstrarea sfinţilor în har este una din frumoasele învăţături ale Bibliei. Ea este lucrarea harului lui Dumnezeu prin care întăreşte, conduce şi păzeşte Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 3899
 ISPRĂVNICIA HARULUI!Apostolul Pavel a fost un ispravnic credincios. El a putut scrie: „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” Galateni 2:20. El a înţeles că numai un om răstignit poate să-L predice pe Hristos cel răstignit. Numai Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 3914
  ISPRĂVNICIA HARULUI!Răspunderea mare a acestei slujbe e văzută în dragostea cu care e făcută de ispravnicii credincioşi. Domnul vrea ca toţi ispravnicii să fie credincioşi, dar nu sunt toţi. Adevărata credincioşie faţă de Dumnezeu se dovedeşte în dragostea cu care ne îndeplinim această Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1432
  ISPRĂVNICIA HARULUI!Alţii sunt foarte împietriţi... Nu doresc mântuirea, ripostează. Acestora se pare că n-are rost să le oferi ceva din bogăţiile harului. Şi sunt credincioşi care tac şi nu spun nimic unor aşa oameni împietriţi. Lor li se pare că pe aceştia i-a avut în vedere Domnul Isus Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1471
  ISPRĂVNICIA HARULUI!A doua chestiune, cui îi este încredinţată această isprăvnicie? Desigur mulţi se gândesc că doar un număr restrâns au parte de această binecuvântată slujbă. Unii gândesc că doar preoţii sau păstorii de biserici au parte de ea. Dar nu e aşa. Să vedem ce spune Biblia Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1294
  ISPRĂVNICIA HARULUI!„Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dum¬nezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit” 1 Petru 4:10. „Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi neamurilor, dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1476
 ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!Ca să rămânem în sfera harului noi trebuie să rămânem în Hristos Domnul şi El să rămână în noi. El e dragostea desăvârşită. El a promis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el” Ioan 14:23. Aici e Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1451
  ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!CUM PUTEM RĂMÂNE ÎN STAREA DE HAR? S-a observat în multe cazuri că starea înaltă de har la noii convertiţi după un timp ajunge să se ofilească. De ce? Din cauza că cei ce vestesc evanghelia legalismului mereu insistă asupra neprihănirii personale, iar oamenii, chiar şi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1417
 (continuare din numărul trecut) ÎNVĂŢĂTURA HARULUI! O GLORIOASĂ AŞTEPTARE!Harul ne învaţă şi cu privire la viitor SĂ AŞTEPTĂM FERICITA NOASTRĂ NĂDEJDE ŞI ARĂTAREA SLAVEI MARELUI NOSTRU DUMNEZEU ŞI MÂNTUITOR ISUS HRISTOS.În toţi cei mântuiţi este o fericită nădejde că într-o zi se vor Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1396
(continuare din numărul trecut)ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1427
  ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pen¬tru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1456
  ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1306
ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui nostru Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1295
(continuare din numărul trecut)ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1231
  ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1418
  BENEFICIARI REALIHarul e dar fără plată. Apostolul Pavel a scris: „Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci dacă prin greşeală unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un Read more ...

The most visited gambling websites in The UK