Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 436
Poziţia femeii în adunarea creştină. După ce a vorbit cum să se desfăşoare lucrurile în adunare, apostolul are un cuvânt şi pentru femei (în 1 Corinteni 14.34,35), anume: „Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele”. Totuşi, unele vorbesc în public. Noi ne Read more ...

Propovăduind Evanghelia Iertării SĂ POSTIM CU BUCURIE PENTRU A AVEA FOLOS!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 394
Read more ...În fiecare an, la 15 august prăznuim Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului şi, de aceea, Biserica a rânduit o perioadă de două săptămâni, îndemnându-ne la post şi rugăciune, la împlinirea faptelor bune, pentru a cinsti cum se cuvine pe Împărăteasa Cerului şi a Pământului, pe Cea mai aleasă Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 404
Slujitorul credincios, răspunzător faţă de Domnul Isus. Slujitorul lui Hristos depinde în totul de Hristos. El nu ţine seama nici de lauda oamenilor, nici de vorbirea lor de rău. În greceşte, „slujitorul” lui Hristos este redat în 1 Corinteni 4.1 cu un cuvânt care înseamnă „vâslaş”. A vâsli este Read more ...

Propovăduind Evanghelia Iertării SFÂNTUL IOANICHIE CEL NOU DE LA MUSCEL

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 567
Astăzi, 26 iulie, Muscelul se îmbracă în straie de sărbătoare pentru a cinsti cum se cuvine, prin cântări de laudă şi rugăciuni, pe Sfântul care veghează şi mijloceşte înaintea lui Dumnezeu pentru cei care cu credinţă vin şi se închină cinstitelor sale moaşte. Ca un voievod stă de strajă în Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 405
Presbiterii sau episcopii puşi de Duhul Sfânt. Cuvântul „presbiter” nu s-a mai tradus în româneşte, ci a fost lăsat ca în greceşte. În româneşte înseamnă „bătrân” sau „mai bătrân”, iar unele traduceri aşa îl au tradus. Nu este corect ca acest nume să fie tradus cu „preoţi”. „Hiereus” în greceşte Read more ...

Propovăduind Evanghelia Iertării TRECEREA ÎN RÂNDUL SFINŢILOR A CUVIOSULUI IOANICHIE CE NOU, OCROTITORUL MUSCELULUI!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 502
Read more ...Dacă luăm Câmpulungul la pas, printre toate monumentele istorice, e drept câte au mai rămas în frumuseţea lor arhitecturală, de care se minunează pelerinii şi vizitatorii care păşesc în urbia noastră, o să avem plăcuta surpriză să vedem foarte multe biserici şi frumoasă mănăstire, locaşuri de Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 437
Pentru mântuire, necesară numai credinţa în Domnul Isus. „Altul are o vorbă în limbă”, în limba care venea de la Duhul Sfânt. Cei din ziua de astăzi care umblă după vorbirea în limbi zic: „Dacă este scris în Cuvânt, trebuie să avem şi noi ce aveau cei de odinioară“. Şi, în loc să se ocupe cu Read more ...

Propovăduind Evanghelia Iertării DESPRE SFÂNTUL PAISIE AGHIORITUL!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 514
Read more ...În ziua de 12 iulie, Biserica Ortodoxă aduce aminte de Icoana Maicii Domnului numită Prodromiţa, pictată la Iaşi şi străjuitoare a Schitului Românesc Prodromul din Muntele Athos, una din cele mai minunate şi frumoase icoane ale ortodoxiei, făcătoare de minuni şi plină de har; tot la această Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 270
Vorbirea în limbi. Unii sunt de părere că vorbirea în limbi era vorbirea în limbile cunoscute pe vremea aceea, cum a fost la Cincizecime; deci nu mai aveau nevoie să le înveţe, pentru că îi învăţa Duhul Sfânt de-a dreptul. Alţii sunt de părere că limba în care vorbeau aceştia trebuie să fi fost Read more ...

A fost sfinţită troiţa de la intrarea în satul Lucieni

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 425
Read more ...De ziua numelui, primarul de la Hârtieºti, Petre Andrei, alãturi viceprimarul Dumitru Defteriu ºi edilii localitãþilor din apropiere, Ion Georgescu, de la Mioveni, Vasile Leau, de la Boteni, ºi cel de la Cândeºti-Dâmboviþa, Georgeta Popa, a inaugurat Troiþa „Stejarul cu icoanã”. Zeci de locuitori Read more ...

Propovãduind Evanghelia Iertãrii RÃZBUNAREA ADUCE MOARTEA DUHOVNICEASCÃ!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă”
 • Hits: 430
Read more ...Iubirea lui Dumnezeu adusã omenirii prin întruparea Domnului Nostru Iisus Hristos este modul cel mai clar de a ne arãta cã firea noastrã este legatã în El cu dumnezeirea. Pentru a putea firea umanã sã conveþuiascã cu dumnezeirea, sau mai bine zis, pentru a putea gãzdui Harul dumnezeiesc în noi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 297
Darul deosebirii duhurilor. Duhul Sfânt dădea daruri mari corintenilor. Dar, acolo unde lucrează Dumnezeu, caută şi diavolul să lucreze. Ei păstrau unele amintiri din timpul lor de întuneric şi erau în primejdia de a amesteca lucrarea Duhului Sfânt cu lucrările diavolului. Apostolul le atrage Read more ...

Propovăduind Evanghelia Iertării PRIETENIA CEA ADEVĂRATĂ!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 422
Read more ...În articolul de astăzi, m-am gândit să aduc aminte de ceea ce numim prietenie, deşi în timpurile pe care le trăim, puţini mai sunt cei care beneficiază de prieteni adevăraţi. De obicei, avem de-a face cu înţelegeri pentru un anumit interes, învoieli care ţin aproape pe unii de alţii pentru scurtă Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 281
Prorocia, ca dar în timpul de acum. „Prorociile se vor sfârşi” (1 Corinteni 13.8) prin împlinirea lor. Dumnezeu ne-a descoperit gândurile pe care le are cu privire la noi şi evenimentele viitoare. Niciun popor de pe faţa pământului n-a avut proroci de la Dumnezeu cum a avut poporul evreu. Dar şi Read more ...

Propovăduind Evanghelia Iertării BISERICA, DARUL SFINTEI TREIMI!

 • Written by Protosinghelul Serafim, stareţul Mănăstirii „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel
 • Hits: 326
Read more ...Slavă Domnului pentru toate câte ne-a dăruit nouă! Şi pe bună dreptate trebuie să mulţumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă a vieţii noastre. Să încercăm să ne bucurăm de lucrurile frumoase pe care le rânduieşte Dumnezeu, iar în ispite şi încercări să nu cârtim ci să ne rugăm, să avem răbdare şi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 229
Duhul Sfânt dă fiecăruia aşa cum voieşte El. Duhul Sfânt dădea „altuia credinţa” (1 Corinteni 12.9). Aici credinţa apare ca ceva deosebit, nu ca fiind a tuturor. Poate să fie aici credinţa eroică, aceea care se ridică deasupra împrejurărilor, şi trece biruitoare prin greutăţi. Toţi credincioşii Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 353
Păstori şi învăţători. În fiecare adunare trebuie să fie şi păstori care să vegheze asupra celor credincioşi. Ei au pe inimă mai mult decât alţii mersul fraţilor. Lipseşte cineva? O fi bolnav? S-a rătăcit? Păstorul leagă pe cea rănită, aduce înapoi pe cea rătăcită. Aceştia sunt cei care, de Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 367
Darurile rânduite de Dumnezeu în adunări. „Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învăţători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au daruri de vindecări, ajutorări, cârmuiri, felurite limbi” (1 Corinteni 12.28). Cum se vede, aici este o Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 349
Botezul în apă: îngroparea împreună cu Hristos! „Fiind îngropaţi împreună cu El, în botez, în care aţi fost şi înviaţi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat dintre cei morţi” (Coloseni 2.12). Când vine cineva şi vorbeşte de botez celor care au crezut, noi le putem Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 353
Botezul pentru Hristos. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 10.2 că şi evreii au fost botezaţi. Evreul are o mare groază de botez, însă aici se spune că „toţi ai fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise”. Vorba aceasta dă botezului un înţeles nou. Ce este cu norul citim în Numeri 9.15-23 Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 229
Botezul în apă. „Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau pentru numele lui Pavel aţi fost botezaţi?” (1 Corinteni 1.13). Apostolul Pavel le aduce aminte de lucruri pe care le lămurise bine de tot când fusese între ei, dar pe care le uitaseră în fierbinţeala dezbinării. Ah Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 297
Cina Domnului separată de masa de dragoste. „Dacă-i este foame cuiva, să mănânce acasă, ca să nu vă adunaţi spre judecată” (1 Corinteni 11:34). Istoria spune că au fost mese de dragoste până prin secolul al nouălea, unite cu frângerea pâinii; după aceea au dispărut. Frumos a fost entuziasmul de Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Adunarea Creştină Betel Câmpulung
 • Hits: 393
“HRISTOS A ÎNVIAT!” - este salutul plin de speranţă şi mângâiere transmis de Adunarea Creştină Betel din Câmpulung,  către cititorii Ziarului Evenimentul Muscelean, cât şi colectivului de redacţie!Învierea Mântuitorului Isus Hristos este de departe cel mai neobişnuit eveniment din Univers Read more ...

The most visited gambling websites in The UK