Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 617
(continuare din numărul trecut)ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 590
  ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 772
  BENEFICIARI REALIHarul e dar fără plată. Apostolul Pavel a scris: „Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci dacă prin greşeală unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 830
  BENEFICIARI REALIChiar marii păcătoşi pot beneficia de harul lui Dumnezeu. De fapt, toţi păcătoşii mici sau mari sunt benefici¬ari posibili, dar nu sunt beneficiari reali ai harului decât în clipa în care primesc pentru ei harul lui Dumnezeu. Beţivul din cazul de mai sus a devenit un Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 962
 BENEFICIARII HARULUICu adevărat nu eşti tu păcătos? Cugetă, păcatul este neascultare de Dumnezeu. Oare L-ai ascultat tu pe Dumnezeu? În Faptele Apostolilor 17:30 este scris: „Dumnezeu nu ţine seamă de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum, tuturor oamenilor de pretutindeni, să se Read more ...

Preoţii din Muscel au dăruit ghiozdane şi rechizite elevilor

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 710
Read more ...Cu ocazia începerii noului an şcolar, peste 1.800 de copii defavorizaţi din Argeş au primit ghiozdane şi rechizite şcolare de la Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic a fost prezent în mijlocul copiilor din comunele Davideşti şi Mihăeşti, elevi ai Read more ...

Parohia Nămăeşti, fericită  de Primărie cu 11.000 de lei 

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 955
 În cadrul şedinţei de Consiliu Local de la mijlocul verii pe care tocmai am lăsat-o în urmă, calendaristic vorbind, membrii Legislativului de la Valea Mare Pravăţ au încuviinţat un sprijin pentru un locaş de cult din comună. Mai exact, aceştia au aprobat repartizarea sumei de 11.000 de lei Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 968
  BENEFICIARII HARULUIBENEFICIARI POSIBILI. Conform Cuvântului Sfânt: „Harul aduce mântuire pentru toţi oamenii”. În alte cuvinte, toţi oamenii pot beneficia de harul lui Dumnezeu. Harul însă e numai pentru păcătoşi, pentru cei ce nu au nici un merit. Dacă tu nu eşti păcătos, harul nu e Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 935
  BOGĂŢIILE HARULUI! De asemenea, în bogăţiile harului avem VIAŢA VEŞNICĂ. Hristos Domnul Însuşi este viaţa veşnică. Încă în primul capitol al Evangheliei sale, Ioan afirmă: „în El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor”, iar în capitolul 14:6, redă cuvintele: Isus a zis: „Eu sunt calea Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 977
  BOGĂŢIILE HARULUI!În bogăţiile harului e împachetată STAREA DE HAR pe care ajung să o aibă cei credincioşi. Ea e o stare înaltă de bucurie în Duhul Sfânt, o atmosferă de libertate, căci sunt izbăviţi din robia patimilor şi de sub stăpânirea Satanei, uşuraţi de povara păcatului, a Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1094
  BOGĂŢIILE HARULUI!În bogăţiile harului e cuprinsă PROVIZIA, toate cele necesare trăirii vieţii noastre spre slava lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia” 2 Petru l:3. Noi nu am putea trăi voia lui Dumnezeu nici măcar un Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1047
  BOGĂȚIILE HARULUI!Trec la a doua întrebare: CE CUPRIND ACESTE BOGĂŢII? Termenul bogăţii e pus la plural. Dacă ar fi la singular, m-aş fi putut gândi că sunt doar pentru viaţa de dincolo. Dar nu, harul a fost adus aici, deci e şi pentru viaţa de aici şi pentru cea de partea cealaltă a Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 964
(continuare din numărul trecut) Bogăţiile harului. „Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său” Efeseni 2:7.Apostolul Pavel vorbeşte despre bogăţiile harului. În acest capitol aş vrea să vă prezint aceste bogăţii. Voi căuta să folosesc un limbaj simplu, pentru ca şi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 962
(Continuare din numărul trecut) Şi Hristos Domnul a plătit preţul sângelui...Cuvintele însă nu pot exprima ce mari, ce dureroase, ce amare, ce puternice, ce groaznice au fost suferinţele Lui îndurate în locul nostru! Eu am încercat să-ţi îndrept doar privirea spre El. El e remediul lui Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 883
(Continuare din numărul trecut!) Hristos Domnul a plătit preţul prin trăirea celei mai sfinte vieţi. El a plătit un preţ de mari dureri fizice. El a suferit în chip real mult mai mult ca oricare altul. Simţurile Lui au fost mult mai fine, căci n-au fost atrofiate de păcat. Duhoarea cârciumii Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 784
 (Continuare din numărul trecut) Hristos Domnul a plătit preţul prin trăirea celei mai sfinte vieţi. Viaţa Sa trăită în toată curăţia Îl arată că a fost Dumnezeu. El n-a avut nici un păcat. Nici chiar duşmanii Săi nu L-au putut acuza de vreun păcat Ioan 8:46. Ba chiar şi Pilat, guvernatorul Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 871
ADUCĂTORUL HARULUI. „Harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos” Ioan 1:17. În capitolul acesta aş vrea să faceţi cunoştinţă cu Hristos Domnul, aducătorul harului. Mulţi, foarte mulţi nu au parte de harul lui Dumnezeu fiindcă nu-L cunosc pe El. Cuvintele spuse femeii samaritence: „Dacă ai fi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 857
Izvorul Harului. Harul vine de la Dumnezeu, El este izvorul harului. Constatăm aceasta din numirea: „Harul lui Dumnezeu”. Iată câteva texte care arată aceasta: Tit 2:11: Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire...” În Luca 2:40 e scris: „Iar Pruncul creştea... şi harul lui Dumnezeu era peste El” Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1350
  Izvorul harului! „Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat...” Tit 2:11. Cuvântul grecesc „harus” din originalul Noului Testament era fără corespondent în limba română. În anul 1648, când Silvestru Ieromonahul a tradus în limba română Noul Testament Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 2507
Ce ştim acum despre cer. Cerul nu trebuie să fie pentru noi ceva necunoscut, mai ales că, atât cât a găsit de cuviinţă, Domnul ne-a descoperit despre cer. Negreşit, sunt şi alte lucruri pe care noi nu suntem în stare să le înţelegem; dacă am fi în stare să le înţelegem, El ne-ar fi descoperit mai Read more ...

De Rusalii, vlădeştenii din Prislop şi-au sărbătorit biserica, la împlinirea a 140 de ani de existenţă

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 887
Read more ...Moment înălţător, cu dublă însemnătate, pentru Parohia Prislop „Sfânta Treime”, păstorită de 41 de ani de părintele Ion Fuscel. Pe 5 iunie 2017, în sfânta zi a Rusaliilor, cei aproximativ 1.400 de enoriaşi au sărbătorit, în Lunea Sfântului Duh, 140 de ani de la punerea pietrei de temelie la Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 775
Sfârşitul este aproape. „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape” (1 Petru 4.7). Care lucruri? Toate! Şi se sfârşesc prin venirea Domnului Isus Hristos. Puterea lui Dumnezeu lucrează cu tărie în lume, dar şi puterea celui rău lucrează. Ce vedem acum va lua sfârşit. Într-un înţeles mai depărtat Read more ...

The most visited gambling websites in The UK