Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 639
 HARUL SUFERINŢELOR!Faptul că ei priveau suferinţele ca un har, i-a făcut să fie fără teamă de moarte, le-a dat îndrăzneală sfântă să-şi mărturisească pe faţă credinţa şi pe Mântuitorul lor. Ei au fost bravi ostaşi ai crucii. Nu au tremurat, nu au dat înapoi. Dimpotrivă, mergeau cântând la Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 590
 HARUL SUFERINŢELOR!„Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” Filipeni 1:29.  Ţin să fac specificarea că însuşi Domnul Isus a fericit pe ucenicii Săi că vor trece prin persecuţii. El a zis: „Ferice va fi de voi când, din pricina Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by E.M.
 • Hits: 1087
 HARUL SUFERINŢELOR!„Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” Filipeni 1:29.  Apostolul Petru spune că harul lui Dumnezeu e felurit. Din experienţă constatăm că într-adevăr e nespus de felurit, potrivit cu nevoile, cu situaţiile Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 2944
 PREZERVAREA ÎN HAR!„Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea” Ioan 10:28Prezervarea sau păstrarea sfinţilor în har este una din frumoasele învăţături ale Bibliei. Ea este lucrarea harului lui Dumnezeu prin care întăreşte, conduce şi păzeşte Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 3514
 ISPRĂVNICIA HARULUI!Apostolul Pavel a fost un ispravnic credincios. El a putut scrie: „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” Galateni 2:20. El a înţeles că numai un om răstignit poate să-L predice pe Hristos cel răstignit. Numai Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 3508
  ISPRĂVNICIA HARULUI!Răspunderea mare a acestei slujbe e văzută în dragostea cu care e făcută de ispravnicii credincioşi. Domnul vrea ca toţi ispravnicii să fie credincioşi, dar nu sunt toţi. Adevărata credincioşie faţă de Dumnezeu se dovedeşte în dragostea cu care ne îndeplinim această Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1006
  ISPRĂVNICIA HARULUI!Alţii sunt foarte împietriţi... Nu doresc mântuirea, ripostează. Acestora se pare că n-are rost să le oferi ceva din bogăţiile harului. Şi sunt credincioşi care tac şi nu spun nimic unor aşa oameni împietriţi. Lor li se pare că pe aceştia i-a avut în vedere Domnul Isus Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1043
  ISPRĂVNICIA HARULUI!A doua chestiune, cui îi este încredinţată această isprăvnicie? Desigur mulţi se gândesc că doar un număr restrâns au parte de această binecuvântată slujbă. Unii gândesc că doar preoţii sau păstorii de biserici au parte de ea. Dar nu e aşa. Să vedem ce spune Biblia Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 888
  ISPRĂVNICIA HARULUI!„Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dum¬nezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit” 1 Petru 4:10. „Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi neamurilor, dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1058
 ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!Ca să rămânem în sfera harului noi trebuie să rămânem în Hristos Domnul şi El să rămână în noi. El e dragostea desăvârşită. El a promis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el” Ioan 14:23. Aici e Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1027
  ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!CUM PUTEM RĂMÂNE ÎN STAREA DE HAR? S-a observat în multe cazuri că starea înaltă de har la noii convertiţi după un timp ajunge să se ofilească. De ce? Din cauza că cei ce vestesc evanghelia legalismului mereu insistă asupra neprihănirii personale, iar oamenii, chiar şi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1025
 (continuare din numărul trecut) ÎNVĂŢĂTURA HARULUI! O GLORIOASĂ AŞTEPTARE!Harul ne învaţă şi cu privire la viitor SĂ AŞTEPTĂM FERICITA NOASTRĂ NĂDEJDE ŞI ARĂTAREA SLAVEI MARELUI NOSTRU DUMNEZEU ŞI MÂNTUITOR ISUS HRISTOS.În toţi cei mântuiţi este o fericită nădejde că într-o zi se vor Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 960
(continuare din numărul trecut)ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 994
  ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pen¬tru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1048
  ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 886
ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui nostru Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 882
(continuare din numărul trecut)ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 832
  ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1014
  BENEFICIARI REALIHarul e dar fără plată. Apostolul Pavel a scris: „Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci dacă prin greşeală unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1081
  BENEFICIARI REALIChiar marii păcătoşi pot beneficia de harul lui Dumnezeu. De fapt, toţi păcătoşii mici sau mari sunt benefici¬ari posibili, dar nu sunt beneficiari reali ai harului decât în clipa în care primesc pentru ei harul lui Dumnezeu. Beţivul din cazul de mai sus a devenit un Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1223
 BENEFICIARII HARULUICu adevărat nu eşti tu păcătos? Cugetă, păcatul este neascultare de Dumnezeu. Oare L-ai ascultat tu pe Dumnezeu? În Faptele Apostolilor 17:30 este scris: „Dumnezeu nu ţine seamă de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum, tuturor oamenilor de pretutindeni, să se Read more ...

Preoţii din Muscel au dăruit ghiozdane şi rechizite elevilor

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 945
Read more ...Cu ocazia începerii noului an şcolar, peste 1.800 de copii defavorizaţi din Argeş au primit ghiozdane şi rechizite şcolare de la Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic a fost prezent în mijlocul copiilor din comunele Davideşti şi Mihăeşti, elevi ai Read more ...

Parohia Nămăeşti, fericită  de Primărie cu 11.000 de lei 

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1205
 În cadrul şedinţei de Consiliu Local de la mijlocul verii pe care tocmai am lăsat-o în urmă, calendaristic vorbind, membrii Legislativului de la Valea Mare Pravăţ au încuviinţat un sprijin pentru un locaş de cult din comună. Mai exact, aceştia au aprobat repartizarea sumei de 11.000 de lei Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1246
  BENEFICIARII HARULUIBENEFICIARI POSIBILI. Conform Cuvântului Sfânt: „Harul aduce mântuire pentru toţi oamenii”. În alte cuvinte, toţi oamenii pot beneficia de harul lui Dumnezeu. Harul însă e numai pentru păcătoşi, pentru cei ce nu au nici un merit. Dacă tu nu eşti păcătos, harul nu e Read more ...

The most visited gambling websites in The UK