Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

,,PE MUNTELE FERICIRILOR” II. Fericiţi cei ce plâng Matei 5.4

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 621
ADEVĂRUL CREŞTIN(continuare din numărul trecut) ,,PE MUNTELE FERICIRILOR”II. Fericiţi cei ce plâng Matei 5.4O a doua ofertă de har minunat din partea Domnului Hristos este fericirea pentru cei care plâng. Pare incredibil ca celor ce plâng să le poţi vorbi despre fericire, dar aceasta Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut) - I.Fericiţi cei săraci în duh Matei 5:3

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 704
 ,PE MUNTELE FERICIRILOR”I.Fericiţi cei săraci în duh Matei 5:3Alt exemplu îl oferă Nicodim, care a venit înaintea Domnului Hristos cu un duh mare, înalt. „Învăţătorule, ştim că eşti un învăţător venit de la Dumnezeu” Ioan 3:2, spunea el, încercând să-L flateze pe Domnul Hristos, scoţând în Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 415
 ,,PE MUNTELE FERICIRILOR”I.Fericiţi cei săraci în duh Matei 5:3„Mi-am ridicat ochii spre cer şi mi-a venit mintea la loc”, spunea Nebucadneţar, ceea ce înseamnă că atunci când avea gânduri de orgoliu în inimă, el îşi pierduse mintea adevărată. Sensul fericirii este un paradox, pentru că Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 718
 ,,PE MUNTELE FERICIRILOR”I.Fericiţi cei săraci în duh Matei 5:3 „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăţia cerurilor” cuprinde condiţia noastră personală, omenească: „sărac în duh”, şi condiţia din afara noastră, divină: „împărăţia cerurilor“, care cuplate constituie SUPORTUL Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN ! Continuare din numărul trecut!

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 675
 ,,PE MUNTELE FERICIRILOR”INTRODUCEREMulţimile constituie un fel de figuranţi ai acestor scene de har ieşite cu totul din comun. Ce mare lucru ar fi ca în acest context, fiecare să fie un ucenic aproape de Domnul Hristos, desprins din marile mulţimi care întotdeauna n-au făcut decât să Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN ,,PE MUNTELE FERICIRILOR”

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 476
 INTRODUCERETextul din Cuvântul lui Dumnezeu de la Matei 5:1-12 dezvăluie taina unui sfânt urcuş spre crestele „Muntelui fericirilor”, iar cine respectă preţioasele Sale îndemnuri, prin puterea Duhului Sfânt, poate fi, alături de Domnul nostru, cu adevărat fericit. Orice om doreşte să fie Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 495
 HARUL SI VEŞNICIA!Adam a fost pământesc, Hristos Domnul, al doilea Adam, a fost ceresc. Apostolul Pavel precizează: „Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc” 1 Corinteni 15:49. Cine ar putea să descrie azi starea celor ce vor fi glorificaţi? Ce Read more ...

HARUL SI VEŞNICIA!

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 933
ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)„Fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos” 1 Petru 1:13. Studiul acesta a fost mult binecuvântat pentru mine şi sper să fie binecuvântat pentru mulţi din cei ce îl vor cerceta îndeaproape Read more ...

Peste 200 de catolici câmpulungeni sărbătoresc Învierea Domnului

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 922
Read more ...Anul acesta, Paştele catolicilor se sărbătoreşte cu o săptămână înainte de Paştele ortodocşilor. Sâmbăta aceasta, la catolici este Învierea Domnului, iar săptămâna care tocmai se încheie a fost Săptămâna Mare şi Sfântă, care la ortodocşi o să fie începând de luni. Preotul Petru Păuleţ, parohul Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 534
PERICOLE ÎN LEGĂTURĂ CU HARUL!Liberalismul unora care a pătruns şi în România, învaţă că păcatul nu e păcat. Aceasta e o schimbare a harului în desfrânare. Libertatea ce o avem în har e spre a trăi pentru Dumnezeu, nu spre a trăi în pofte. În Galateni 2:17, este scris: „Dar dacă în timp ce Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 547
 PERICOLE ÎN LEGĂTURĂ CU HARUL!Da, harul lui Dumnezeu poate fi zădărnicit de oameni. Poate şi tu l-ai zădărnicit. Te întrebi cum anume? Simplu, neprimindu-l. Prin Evanghelie, tu ai auzit că Hristos Domnul a murit pentru păcatele tale, dar până astăzi tu nu ai venit să-I ceri iertarea Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 816
 PERICOLE ÎN LEGĂTURĂ CU HARUL!Harul e cel mai grandios şi cel mai măreţ dar acordat de Dumnezeu omenirii. Deşi prin har unii au cele mai mari câştiguri şi pentru pământ şi pentru cer, alţii au cele mai mari pierderi. Aceasta nu din cauza harului, ci din cauza atitudinii lor rele faţă de harul Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 603
 HARUL SUFERINŢELOR!Odată Moody a predicat cu multă căldură despre statornicia în credinţă şi a descris unele suferinţe ale martirilor. La terminare, cineva a venit la el şi l-a întrebat dacă el ar putea acum să îndure aşa suferinţe. Moody a stat puţin pe gânduri, apoi a dat din cap şi a zis Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 833
 HARUL SUFERINŢELOR!Faptul că ei priveau suferinţele ca un har, i-a făcut să fie fără teamă de moarte, le-a dat îndrăzneală sfântă să-şi mărturisească pe faţă credinţa şi pe Mântuitorul lor. Ei au fost bravi ostaşi ai crucii. Nu au tremurat, nu au dat înapoi. Dimpotrivă, mergeau cântând la Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 771
 HARUL SUFERINŢELOR!„Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” Filipeni 1:29.  Ţin să fac specificarea că însuşi Domnul Isus a fericit pe ucenicii Săi că vor trece prin persecuţii. El a zis: „Ferice va fi de voi când, din pricina Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by E.M.
 • Hits: 1284
 HARUL SUFERINŢELOR!„Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” Filipeni 1:29.  Apostolul Petru spune că harul lui Dumnezeu e felurit. Din experienţă constatăm că într-adevăr e nespus de felurit, potrivit cu nevoile, cu situaţiile Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 3112
 PREZERVAREA ÎN HAR!„Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea” Ioan 10:28Prezervarea sau păstrarea sfinţilor în har este una din frumoasele învăţături ale Bibliei. Ea este lucrarea harului lui Dumnezeu prin care întăreşte, conduce şi păzeşte Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 3693
 ISPRĂVNICIA HARULUI!Apostolul Pavel a fost un ispravnic credincios. El a putut scrie: „Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” Galateni 2:20. El a înţeles că numai un om răstignit poate să-L predice pe Hristos cel răstignit. Numai Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 3701
  ISPRĂVNICIA HARULUI!Răspunderea mare a acestei slujbe e văzută în dragostea cu care e făcută de ispravnicii credincioşi. Domnul vrea ca toţi ispravnicii să fie credincioşi, dar nu sunt toţi. Adevărata credincioşie faţă de Dumnezeu se dovedeşte în dragostea cu care ne îndeplinim această Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1224
  ISPRĂVNICIA HARULUI!Alţii sunt foarte împietriţi... Nu doresc mântuirea, ripostează. Acestora se pare că n-are rost să le oferi ceva din bogăţiile harului. Şi sunt credincioşi care tac şi nu spun nimic unor aşa oameni împietriţi. Lor li se pare că pe aceştia i-a avut în vedere Domnul Isus Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1251
  ISPRĂVNICIA HARULUI!A doua chestiune, cui îi este încredinţată această isprăvnicie? Desigur mulţi se gândesc că doar un număr restrâns au parte de această binecuvântată slujbă. Unii gândesc că doar preoţii sau păstorii de biserici au parte de ea. Dar nu e aşa. Să vedem ce spune Biblia Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1085
  ISPRĂVNICIA HARULUI!„Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dum¬nezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit” 1 Petru 4:10. „Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi neamurilor, dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului Read more ...

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 • Written by Evenimentul Muscelean
 • Hits: 1248
 ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!Ca să rămânem în sfera harului noi trebuie să rămânem în Hristos Domnul şi El să rămână în noi. El e dragostea desăvârşită. El a promis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el” Ioan 14:23. Aici e Read more ...

The most visited gambling websites in The UK