Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 596

Cap. IV

CĂMINUL CREDINŢEI ŞI ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR

1.Căminul credinţei - locuinţă divină împodobită cu sfinţenia Casei lui Dumnezeu! (Ioan 14:23)

 

Citind versetul acesta, putem medita asupra câtorva aspecte legate de prezenţa lui Dumnezeu Tatăl şi a Domnului Hristos în căminul celor credincioşi, redată prin cuvintele: „Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el”.

Sensul locuirii spirituale divine în cel credincios lasă să se înţeleagă şi această locuire alături de cel credincios şi de cei aflaţi împreună cu el. Altădată ne-am ocupat de primele două cercuri alcătuitoare ale unei familii, şi anume cercul soţilor sau al părinţilor şi cercul copiilor (odinioară mai era şi un al treilea cerc, a1 robilor, dar acesta pentru noi nu are valoare practică). Este necesar însă a înţelege câteva aspecte legate de cel mai important cerc, şi anume prezenţa lui Dumnezeu Tatăl şi a Domnului Hristos, o prezenţă spirituală alături de cei credincioşi, chiar în casele lor.

Sfinţenia - podoaba casei unde locuieşte Dumnezeu!

Prezenţa divină ne poate spune întâi despre acea sfinţenie, podoabă a Casei lui Dumnezeu, care trebuie să fie şi podoaba caselor celor credincioşi, în măsura în care ei doresc să locuiască împreună cu Dumnezeu Tatăl şi cu Domnul Hristos, într-o viaţă de părtăşie.

În casele celor credincioşi, după o expresie a Domnului Hristos din Luca 19:9, „a intrat mântuirea”; şi alături de soţii mântuiţi, în căminul credinţei se află Dumnezeu, Mântuitorul, a Cărui prezenţă este necesară şi pentru mântuirea celorlalţi din casă, dintre care în primul rând a copiilor. Căminul credinţei este deci o casă a mântuirii adusă de un Dumnezeu Mântuitor şi unde toţi cei din casă sunt preocupaţi de ea. Această preocupare sfântă a celor din casă cu privire la mântuire (rezultată din propria lor mântuire) impune o atmosferă de sfinţenie în casă, nu oficială sau formală, ci o sfinţenie potrivită prezenţei permanente a lui Dumnezeu, redată prin expresia: „vom locui împreună cu el”.

Capitolul 14 al Evangheliei după Ioan începe cu locuinţele din Casa lui Dumnezeu, pregătite de Domnul Hristos în perspectiva viitoare a lucrurilor, şi sfârşeşte cu locuinţa actuală, temporară, a lui Dumnezeu, alături şi împreună cu cei credincioşi. Până când Domnul Hristos va pregăti locuinţele celor credincioşi în ceruri, locul potrivit al lui Dumnezeu este alături de cei credincioşi, prin Duhul Sfânt, prin locuirea împreună cu ei într-o atmosferă de sfinţenie. Casa nu este locul privat unde nu ne văd oamenii sau fraţii, nu este nici locul unei prezenţe oficiale sau formale. Când plecăm de acasă la serviciu sau la adunare, ne aranjăm cu grijă ţinuta, iar în mijlocul fraţilor, suntem atenţi la atitudinea şi comportarea noastră. Când ne este anunţată o vizită, aranjăm lucrurile în ordine în casă, dar când este vorba de prezenţa lui Dumnezeu - şi aceasta în permanenţă - ar trebui să fim cu atât mai mult atenţi acasă, pentru că aici locuiesc Dumnezeu Tatăl şi Domnul Isus Hristos. Nu va fi vorba de o vizită anunţată, în vederea căreia să facem repede ordine în casă, ci de o vizită permanentă, a Unui Oaspete de seamă, care presupune o ordine permanentă.

Dacă un frate ne-ar anunţa că vine în vizită, lucrul acesta n-ar trebui să ne surprindă făcând ordine în grabă, pentru că până va veni fratele este prezent acolo Dumnezeu. În prezenţa lui Dumnezeu, casa poate fi oare în dezordine, iar când vine un oaspete, să fie făcută ordine în casă?

Sunt aspecte pe care trebuie să le privim cu toată atenţia, pentru că sfinţenia Casei lui Dumnezeu exclude împlinirea unor lucruri în mod formal sau oficial; de pildă, invitat în casa lui Simon fariseul, Domnul Hristos observă că dincolo de o aparentă ordine, de fapt totul era în dezordine şi-i reproşează lui Simon, atrăgându-i atenţia pentru faptul că nu respectase protocolul cuvenit oaspeţilor Luca 7.

(Continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3,  

Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK