Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 766

 

 

,,PE MUNTELE FERICIRILOR”

II.Fericiţi cei ce plâng Matei 5.4

„Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi”. De cine? De Dumnezeu! Îl ştim pe Dumnezeu în măreţia gloriei Sale de Creator, care cu puterea şi înţelepciunea Lui a întins cerurile în infinitul lor: Îl ştim Creatorul unui univers minunat, pe care, cu cât îl cunoaştem mai mult, cu atât suntem mai mult uimiţi. Dar Dumnezeu a făcut toate acestea doar poruncind: „să fie ... şi a fost ...” Acum Dumnezeu apare într-o altă înfăţişare: El mângâie. Ce înseamnă aceasta? O atingere delicată, intimă, exprimând dragoste şi o grijă deosebită. El n-a pus mâna pe ce a făcut. Sunt minunate aspectele creaţiei Sale, pământul a fost făcut prin cuvânt creator, dar acum Dumnezeu coboară pe pământ ca să mângâie pe cei întristaţi, să pună mâna Lui plină de dragoste pe inimile întristate şi să înlocuiască cu fericirea mângâierilor divine lacrimile suferinţelor prin care trec împreună cu Domnul Hristos cei care sunt ai Săi, pentru că Dumnezeul Atoatecreator este si Dumnezeul oricărei mângâieri.

Întregind acest atribut tainic al lui Dumnezeu în relaţia cu oamenii, Cartea Apocalipsa redă alte expresii ale intimităţii Lui faţă de cei care acceptă oferta de pe muntele fericirilor: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?” „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce stă pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor” Apocalipsa 7:13-17. Dumnezeu, din măreţia gloriei Sale, îi întâmpină pe cei credincioşi care sosesc din necazul cel mare cu hainele spălate în sângele Mielului, înainte de a intra în glorie şi de a-i împodobi, cu cel mai delicat gest de dragoste; îi întâmpină intim: „Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”. Primul lucru, la intrarea în cer, este ştergerea lacrimilor celor care vin de pe pământ, teritoriu al necazului permanent. Ce mare har că Dumnezeu şterge lacrimile şi din inimi, nu numai de pe ochi! O batistă pentru ochi găsim fiecare; un loc unde să ne ascundem ca să nu ni se vadă lacrimile găsim fiecare, dar o batistă pentru lacrimi care curg în inimi, unde să găsim? Dumnezeu va şterge orice lacrimă, nu numai pe cele care curg pe obraji, dar şi pe cele care curg din inimi!

El este Dumnezeul oricărei mângâieri şi Dumnezeul oricărei lacrimi - aceasta este proclamaţia de pe muntele fericirilor făcută prin Domnul Isus. „Un glas tare ... ieşea din scaunul de domnie și zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”. Cel ce stătea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi”. Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate” Apocalipsa 21:3-5. Acolo unde au fost lacrimi, plânset şi bocet, Dumnezeu poate să facă totul nou şi poate şterge orice lacrimă - „aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate”! Din pricina aceasta avem şi favoarea şi curajul să amintim tuturor, ca un ecou care răsuna de pe munte atunci: „ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi” de Dumnezeul mângâierilor, manifestat în Domnul Hristos, care a plâns şi El şi a suferit, pentru a putea şterge orice lacrimă din orice inimă, prin mângâierea mântuirii pe care o aduce din plin.

(continuare în numărul viitor)

Publicat din cartea ,,Pe multele fericirilor” de Ion Socoteanu și cu acordul autorului.

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK