Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 698

 

HARUL SI VEŞNICIA!

Adam a fost pământesc, Hristos Domnul, al doilea Adam, a fost ceresc. Apostolul Pavel precizează: „Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc” 1 Corinteni 15:49. Cine ar putea să descrie azi starea celor ce vor fi glorificaţi? Ce şuvoaie de bucurii se vor revărsa în viaţa preschimbată? Ce uimire, ce înmărmurire când se vor vedea proslăviţi? Cu mult mai glorioşi chiar decât îngerii, căci vom fi „asemenea Lui”. Nu pricep azi, nu-mi pot imagina cum voi arăta, dar mă bucur chiar şi în suferinţele pe care le port. Nu va trece mult şi va sosi clipa aceea. Acum suntem batjocoriţi din pricina Lui, huiduiţi, scuipaţi, pălmuiţi, dar atunci vom fi „asemenea Lui”. Azi lumea nu ne cunoaşte, dar atunci vom fi un spectacol pentru lume şi chiar pentru îngeri, ne vor privi încremeniţi, căci vor vedea în fiecare credincios pe Hristos Domnul şi slava Sa 2 Tesaloniceni 1:10. Ce uluitor va fi acel spectacol! Ce groază va cuprinde atunci pe toţi batjocoritorii şi prigonitorii copiilor lui Dumnezeu! Unul va zice: „Pe acesta eu l-am batjocorit, l-am bătut, l-am torturat, şi iată-l acum glorificat!” Altul va zice „Pe acesta eu l-am schingiuit, l-am ciopârţit, l-am decapitat, şi acum iată-l întreg, în straie de lumină, glorificat!” Ce grandios eveniment! Unic în tot universul! 

3.Un alt har care ne va fi adus la arătarea Domnului Isus e harul moştenirii noastre. Aici, când am crezut, prin Duhul Sfânt am fost făcuţi copii ai lui Dumnezeu şi moştenitori, moştenitori împreună cu Hristos Domnul Romani 8:15-17. Acum am primit dreptul de moştenitori, atunci vom primi moştenirea. Intrarea în cer, în locaşurile veşnice e prin har, nu pe baza meritelor noastre, ci pe baza meritelor Lui. Pe baza meritelor noastre e răsplata ce o vom primi acolo. Atunci se va spune: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” Matei 25:34. Noi niciodată nu am fi meritat să avem o aşa moştenire, dar prin har, Dumnezeu ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor în lumină Coloseni 1:12. Un verset din cântarea „Măreţul har” spune: Prin har ajunge-voi în cer cu slavă îmbrăcat şi voi slăvi pe veşnicii pe Cel ce har mi-a dat!

Despre această moştenire apostolul Petru spune că ,,e nestricăcioasă, neîntinată, şi care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi” 1 Petru 1:4. Apostolul Pavel, care a fost răpit la al treilea cer, a scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit si la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” 1 Corinteni 2:9. Dacă el nu a putut să spună mai mult, cum aş putea eu, un rob netrebnic, să spun ceva mai mult? De aceea mă opresc şi nu încerc să descriu gloria moştenirii noastre, nu pot, dar aş vrea să-ţi pui toată nădejdea în harul care ne va fi adus Ia arătarea Domnului nostru Isus Hristos.

Pot să spun însă că cei ce au devenit moştenitorii gloriilor, au fost gata să primească cu bucurie răpirea averilor de pe pământ, căci ştiau că au în cer o avuţie mult mai bună, care dăinuieşte Evrei 10:34. Această moştenire îi face pe credincioşi să cânte: Doar o colibă aici jos îmi ajunge, argint şi aur n-am în casa mea, dar în oraşul strălucirii divine numai în aur eu voi umbla. Eu am locaşul dincolo-n mărire, în strălucirea ce n-o pot visa; cândva acolo voi sfârşi alergarea, pe străzi de aur în slava Sa.

Şi acum mă îndrept către tine, prietenul meu, care ai citit acest studiu despre har, dar încă n-ai primit harul lui Dumnezeu, oare cu adevărat vrei să ajungi în iad? Dumnezeu a făcut totul ca tu să poţi ajunge în glorie şi prin har îţi oferă totul, nu eşti gata să-L primeşti? Ţi-e ruşine să porţi ocara lui Hristos Domnul? Te gândeşti că o să pierzi prea multe? Ţi-e prea greu să-ţi predai viata ta Domnului? Poetul Traian Dorz, care a suferit ani grei de temniţă din pricina lui Hristos, în una din poeziile sale zice: Isuse, Slava slavei mele, Izvor ascuns în Dumnezeu, atât noian de fericire gătit-ai sufletului meu... Atâtor înălţimi de slavă stăpân pe veci m-ai hărăzit, de-aştept cu ochii plini de lacrimi al Veşniciei răsărit. O, pentru-această moştenire si viitor asa măreţ, nimica nu-i prea mult în lume şi nu-i prea mare nici un preţ. Dar n-am decât o viaţă, Doamne, şi-un singur suflu pământesc, ca-n schimbu-acelei fericite împărăţii să-Ţi dăruiesc. Şi-i prea puţin... pe-o Fericire şi pentru-un Veac aşa măreţ, dacă-aş avea, Isuse Doamne, aş da o mie de vieţi. Dar nu le am !... Şi plâng, Isuse, azi când osânda mi-o ascult, - nu pentru că-Ţi jertfesc o viaţă, ci pentru că nu-Ţi pot da mai mult...

Harul influenţează veşnicia ta, de aceea predă-te acum Domnului. Da, chiar acum. Ştiu că Duhul Sfânt te îndeamnă la aceasta, nu pierde clipa potrivită. Şi mă îndrept către cei ce sunt copii de ai credincioşilor, de ai fraţilor mei, dar până acum nu au primit harul. O, voi toţi, care ştiţi despre har, cărora v-a fost îmbiat harul de atâtea ori, dar n-aţi fost gata să ascultaţi de Evanghelie, n-aţi fost gata să-L primiţi, voi, pentru care un tată, o mamă varsă lacrimi, nu vă daţi seama că atunci când cei dragi ai voştri vor fi glorificaţi, voi veţi fi osândiţi pentru veci de veci? Vreţi aceasta? O, nu, ar fi prea groaznic... căci chinul cel mai greu şi-amar va fi încredinţarea c-a fost şi pentru tine har, dar I-ai respins chemarea!

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3. 

Telefon 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK