Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 752

 

PERICOLE ÎN LEGĂTURĂ CU HARUL!

Da, harul lui Dumnezeu poate fi zădărnicit de oameni. Poate şi tu l-ai zădărnicit. Te întrebi cum anume? Simplu, neprimindu-l. Prin Evanghelie, tu ai auzit că Hristos Domnul a murit pentru păcatele tale, dar până astăzi tu nu ai venit să-I ceri iertarea păcatelor tale, nu ţi-ai îndoit genunchii să-ţi recunoşti păcătoşenia şi fără merite din partea ta, să primeşti mântuirea Lui. Tu ai vrut o mântuire prin fapte, prin ascultarea de porunci, o mântuire pe care tu să ţi-o făureşti. Dumnezeu a vrut să-ţi dea o mântuire gata făcută, dar pe aceea nu ai primit-o. Tu vrei o mântuire prin rugăciuni la sfinţi, o mântuire prin dăruirea de bani la biserică, o mântuire prin cuminecătură, vrei chiar şi o mântuire după moarte, prin dezlegarea şi rugăciunea preotului, dar numai mântuirea lui Dumnezeu prin har nu o vrei. Apostolul Pavel spune clar: „Căci prin har aţi fost mântuiţi prin credinţă, şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni”. Un întemniţat trebuie să primească graţierea cum i se dă, nu cum el o vrea. Tot aşa şi tu trebuie să primeşti mântuirea, graţierea, cum Dumnezeu ţi-o dă. N-ai primit-o, înseamnă că ai zădărnicit harul. Dar gândeşte-te ce te vei face în ziua cea mare a judecăţii? Ce vei spune lui Dumnezeu? Oare vrei tu să ajungi în iad? O, prietene, nu mai zădărnici, ci primeşte chiar acum, în locul unde eşti, harul lui Dumnezeu.

Păcatul de zădărnicire a harului lui Dumnezeu se află şi în viaţa multor fraţi şi surori în Hristos Domnul. Ei au primit mântuirea lui Dumnezeu, dar nu o dau mai departe. Gândeşte-te dacă ai fi fost împreună cu mulţi alţii pe un vapor, care s-a scufundat şi toţi aţi fi în luptă cu valurile, iar ţie ţi se aruncă frânghia de salvare şi eşti tras la mal, eşti salvat. Acum ai în mâinile tale frânghia de salvare, dar o ţii şi n-o arunci altuia care piere în valuri, oare nu eşti tu vinovat? Dumnezeu vrea ca şi alţii să fie mântuiţi, dar tu ţii frânghia harului şi ai devenit nepăsător de salvarea altora. Mulţi cântă: „Aruncă frânghia în valul negru”, dar ei înşişi nu fac lucrul acesta. Vai, ce mulţi fraţi ai mei trăiesc în acest grav păcat de zădărnicire a harului lui Dumnezeu! Doamne, trezeşte-i! Apostolul Pavel zice în privinţa aceasta: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui fată de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi; totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine” 1 Corinteni 15:10. Nu cumva faţă de tine harul a fost zadarnic? Pe fraţii din Corint el îi îndemna: „Să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu” 2 Corinteni 6:1. Fie că eşti tânăr sau bătrân, fratele meu, aş vrea să-ţi dai seama că e un păcat grav să zădărniceşti harul lui Dumnezeu. Harul e mijlocul folosit de Dumnezeu pentru mântuirea lumii, de aceea nu-l bloca, nu-l zădărnici prin nepăsarea ta, prin lenea ta, prin ruşinea ta. Ce mulţi din prietenii tăi, din vecinii tăi, din colegii de la şcoală sau de la muncă, în ziua judecăţii vor striga acuza: Nimeni nu mi-a spus de Isus! Nimeni nu mi-a spus de Isus! Pe-atâţia eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus nimic de iubirea lui Isus! Pentru toţi cei mântuiţi, care zădărnicesc harul lui Dumnezeu, nu-l dau altora, este o mare întrebare: „Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare...?” Evrei 2:3.

2.Alt mare pericol este PRESCHIMBAREA HARULUI ÎN DESFRÂNARE. În epistola lui Iuda:4, este scris: „Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scrişi de mult pentru osânda aceasta, oamenii neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru...” Grav păcat! Vai lor! Cine sunt cei ce săvârşesc acest păcat? Iuda nu ne dă nume, dar ne dă 3 semnalmente ca să-i putem recunoaşte, căci ei sunt în biserică. Întâi el spune că „s-au strecurat printre voi”, adică ei au intrat pe furiş. În viaţa lor nu s-a petrecut pocăinţa, ei nu au credinţa, ci s-au strecurat pentru căsătorie sau pentru alte scopuri nemărturisite. Ei sunt fiii diavolului printre copiii Domnului. Sensul cuvântului în original e că „au intrat pe dedesubt”. Aici sunt unii din marii tâlhari, care au dat lovituri la bănci, săpând un canal subteran prin care au intrat pe sub zid în beci la tezaurul băncii. Aşa au făcut aceştia, datorită neatenţiei sau prin unele relaţii s-au strecurat în biserică. Al doilea semn e că ei sunt oameni neevlavioşi. Ei merg la biserică, dar n-au pic de evlavie. Se roagă doar de la buze, cântă cuvinte, dar nu-L laudă pe Domnul, nici măcar nu se gândesc la El, ci urmăresc altceva. Ei nu au starea de adâncă reverenţă înaintea Marelui nostru Dumnezeu. Privirea lor, vorbele lor, atitudinea lor, toate îi arată că sunt neevlavioşi. Ei încearcă să copieze comportarea exterioară a altora, dar totul e fals. Ceea ce fac e doar să înşele privirile altora, să-i facă să creadă că si ei sunt credincioşi. Iar al treilea semn e că „ei tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos”. Poate nu-L tăgăduiesc în mod deschis cu vorba, ci Îl tăgăduiesc prin vieţuirea lor, prin ticăloşiile lor în ascuns.

Pot oamenii să schimbe harul lui Dumnezeu în desfrânare? Da, căci de aceea scrie Iuda. Ei nu schimbă substanţa reală a harului, ci învăţătura şi unele privilegii ale harului. Unii schimbă harul în desfrânare prin învăţătura pe care o dau altora despre har. În loc să-i facă mai buni, îi fac mai răi. Ei trag concluzii greşite că fiindcă Dumnezeu în har ne iartă, cred că de acum pot trăi în toate păcatele; consideră că cu cât păcătuiesc mai mult, cu atât ei contribuie la înmulţirea harului. Se pare că aceştia l-au determinat pe Pavel, apostolul, să pună întrebarea: „Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?” Romani 6:1,2.

(continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3. Telefon 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK