Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Logo

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

 

PERICOLE ÎN LEGĂTURĂ CU HARUL!

Harul e cel mai grandios şi cel mai măreţ dar acordat de Dumnezeu omenirii. Deşi prin har unii au cele mai mari câştiguri şi pentru pământ şi pentru cer, alţii au cele mai mari pierderi. Aceasta nu din cauza harului, ci din cauza atitudinii lor rele faţă de harul lui Dumnezeu. De aceea e bine fiecare să se verifice pe sine ce atitudine are faţă de har. Dumnezeu vrea ca tu să ai câştig, de ce tu vrei să ai pierdere?

Aici e un cuvânt către tine, prietenul meu, care nu eşti mântuit. Nu este vorba ce atitudine ai faţă de religie sau faţă de biserică, căci mulţi au o religie ce pare bună, merg la biserică, dar nu au harul Dumnezeiesc. Harul este pentru toţi cei păcătoşi spre a fi mântuiţi. Dacă până acum când citeşti aceste rânduri, tu nu eşti mântuit, nu ai viaţa complet schimbată, înseamnă că atitudinea ta faţă de har a fost rea. Cred că e bine să te opreşti puţin, să cugeti, să-ţi dai seama de păcatele tale, să te întrebi unde îţi vei petrece veşnicia şi chiar acum să primeşti harul lui Dumnezeu. Şi aici e ceva pentru fraţii mei în credinţă: Fiţi atenţi să nu aveţi o atitudine uşuratică faţă de harul Iui Dumnezeu. Nu vă jucaţi cu mântuirea, cu sufletul, cu veşnicia voastră şi a altora. Cuvântul lui Dumnezeu e ca un semnal roşu tocmai în legătură cu harul, cu darul nemeritat al lui Dumnezeu.

În acest capitol vreau să studiem pericolele în legătură cu harul pe care ni le arată Cuvântul Sfânt: zădărnicirea harului, preschimbarea harului şi abaterea de la harul lui Dumnezeu. Fiindcă studiul e de foarte mare importanţă, e bine să te rogi, să nu treci uşor peste aceste lucruri, ci să cugeţi adânc la ele, să înţelegi adevărul în legătură cu viaţa ta. Şi eu am îngenunchiat şi m-am rugat pentru oricine citeşte să fie trezit de Duhul Sfânt, ca să poată avea câştig, nu pierdere. Aş vrea, prin har, să te întâlnesc în ceruri!

Un mare pericol în care trăiesc mulţi, chiar fără să fie conştienţi, este ZĂDĂRNICIREA HARULUI. În Galateni 2:21, apostolul Pavel a scris: „Nu vreau să zădărnicesc harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos”. Deci, a căuta tu să te mântuieşti prin faptele tale, aşa cum zici că tu ţii poruncile, înseamnă să zădărniceşti harul lui Dumnezeu. Tu nu te poţi mântui prin fapte bune. Mulţi au ideea că Dumnezeu la urmă cântăreşte faptele şi dacă sunt mai multe fapte bune, îţi dă intrare liberă în cer. Nicăieri în Biblie nu e scris aşa ceva. Stai şi cugetă: dacă un om la 30 de ani îşi dă seama că n-a trăit voia lui Dumnezeu şi se hotărăşte să nu mai facă nici un păcat, ci numai fapte bune şi trăieşte 80 de ani. Să zicem, prin absurd, că el poate face aceasta, crezi că el e mântuit? Nu, nicidecum. În cei 50 de ani de vieţuire curată el abia ar trăi cerinţa lui Dumnezeu pentru acea perioadă. Cu nici un chip el nu ar putea face un surplus de fapte bune care să acopere perioada celorlalţi 30 de ani. Ceva mai mult, toate faptele lui bune nu pot şterge nici măcar un singur păcat. Ştergerea păcatelor se face numai prin sângele Domnului Isus 1 Ioan 1:7; Fapt.4:12. Dacă ar fi fost posibilă mântuirea prin fapte, nu ar fi murit Hristos Domnul. De aceea, a încerca să te mântuieşti prin fapte, însemnează că tu vrei altfel de cum cere Dumnezeu Efeseni 2:8,9. Aceasta e o zădărnicire a harului lui Dumnezeu.

O primă întrebare care se ridică în mintea fiecăruia este: Poate omul să zădărnicească harul lui Dumnezeu? Da, Dumnezeu e atotputernic, iar omul e o fărâmă de ţărână, chiar mai puţin decât un viermişor faţă de un elefant, şi totuşi omul poate zădărnici harul lui Dumnezeu. Ca să ni-l poată oferi, harul a fost plătit enorm de scump. Harul L-a costat mai mult decât tot restul Universului, decât toate astrele şi spaţiile siderale la un loc. Căci toate au fost aduse în existenţă prin cuvânt, dar harul a fost adus prin Suprema jertfire a Fiului lui Dumnezeu. De ce omul poate zădărnici harul? Dumnezeu ne-a creat în asemănarea Sa, fiinţe libere, şi fiind un Dumnezeu drept, El nu ne forţează, nu încalcă libertatea noastră de alegere. El oferă harul, darul nemeritat al mântuirii, al vieţii veşnice, dar omul e cel ce hotărăşte: acceptă darul sau ii refuză. Refuzându-l omul zădărniceşte pentru sine tot ce e mai necesar şi mai bun, mai fericitor pentru viaţa aceasta şi pentru veşnicie. Domnul a zis: „Iată îţi pun înainte viaţa şi binele, moartea şi răul... Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti tu şi sămânţa ta” Deuteronomul 30:15,19. Prin semne mari Dumnezeu a izbăvit pe Israel din robia Egiptului, dar nu l-a forţat să-I slujească. Iosua, după cucerirea Canaanului, a zis lui Israel: „Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-L cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt, şi slujiţi Domnului. Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să alujiţi: sau dumnezeilor cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului...” Poporul a răspuns şi a zis: „Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul şi să slujim altor dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, pe noi şi pe părinţii noştri; El a făcut înaintea ochilor noştri acele minuni mari, şi ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat şi în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele, şi pe amoriţii care locuiau ţara aceasta. Şi noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru” Iosua 24:14-17. Din aceste cuvinte se poate constata că nici Israel n-a fost forţat, ci ei, drept recunoştinţă pentru ceea ce a făcut Domnul pentru ei, au hotărât în mod voluntar, nesiliţi, să slujească Domnului. Deci, Domnul a respectat voinţa lor.

Aceeaşi libertate de alegere o găsim şi pe vremea Domnului Isus. El a zis evreilor: „Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţă” Ioan 5:40. El, fiind Mesia, a venit să le dea pacea, viaţa, dar ei n-au vrut. Iar El nu i-a forţat.

(continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3. Telefon 0745.021.424

Evenimentul Muscelean