Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 994

 

HARUL SUFERINŢELOR!

„Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” Filipeni 1:29.  Ţin să fac specificarea că însuşi Domnul Isus a fericit pe ucenicii Săi că vor trece prin persecuţii. El a zis: „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri” Matei 5:11,12. Aici Îl avem chiar pe Domnul Slavei veşniciilor, care cunoaşte adevăratele valori, El ne spune că se merită să înduri aşa suferinţe, nu să fugi de ele, ci să te bucuri şi să te veseleşti când primeşti un aşa har.

Oare e mintea noastră gata să primească această lumină? Oare trăim noi cu adevărat în lepădarea de noi înşine, care e absolut necesară pentru acceptarea unui aşa har? Cultivăm, creştem noi omul din lăuntrul în pregătirea pentru aşa suferinţe? Credincioşii români au avut parte de batjocură, unii de umiliri, daţi fiind la munca de jos, iar câţiva au fost bătuţi, închişi, duşi la canalul Dunăre - Marea Neagră sau martirizaţi. Ce va aduce viitorul? Libertate deplină? Poate pentru o scurtă vreme, ca Evanghelia să poată fi vestită şi în regiunile unde oamenii nu ştiu despre mântuirea prin har, dar chiar şi în vremuri de libertate, nu trebuie să uităm că „în împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri” Fapt. Ap. 14:22, că „omul va avea vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui” Matei 10:36 şi că „toţi cei ce vreau să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi” 2 Timotei 3:12. De aceea, un fiu dintr-o familie bine văzută, când se hotărăşte să-L urmeze pe Domnul, trebuie să ştie că are să fie prigonit de ai săi; un profesor, care se pocăieşte, să nu se aştepte la laude din partea colegilor, ci la ocară, îi vor spune că a înnebunit; un ministru care se predă Domnului şi vrea să-L asculte, să nu se aştepte la aprecieri, ci mai degrabă să fie dat afară din guvern. Noi nu suntem din lume, şi trebuie să fim gata să îndurăm ocara lumii şi dacă ni se oferă şi suferinţa, să ne bucurăm şi să ne veselim.

Apoi felul cum priveau creştinii şi cum au îndurat ei suferinţele, dovedeşte că ele sunt un har. Epipodiu a fost un tânăr creştin din Lion, care în timpul celui de al patrulea val de prigoane, a fost arestat şi fiindcă era tânăr, guvernatorul a încercat să-l facă să se lepede de credinţă jertfind zeilor. El a zis: „Zeilor noştri li se închină cea mai mare parte a lumii şi chiar împăraţii. Noi îi adorăm cu serbări, cu praznice şi veselie, în timp ce voi slăviţi pe un răstignit. Noi îi onorăm aruncându-ne în braţele plăcerilor; voi, prin credinţă, sunteţi fără această desfătare a simţurilor. Religia noastră se bucură de sărbători, a voastră de posturi; a noastră de bucuriile vieţii, a voastră de sărăcăcioasa virtute a castităţii. De aceea, te sfătuiesc, renunţă la o aşa religie aspră, şi bucură-te de acele prilejuri pe care lumea le oferă şi pe care tinereţea ta le pretinde.” La acestea, Epipodius i-a răspuns: „Pretinsa ta milă e adevărată cruzime, iar viaţa plăcută care mi-ai descris-o, este urmată de osânda veşnică. Hristos a suferit pentru noi ca plăcerile noastre să fie nemuritoare. Omul este compus din două părţi: trup şi suflet... Sărbătorile voastre idoleşti pot să mulţumească partea muritoare, dar ele rănesc pe cea nemuritoare. Deci, acelea ce distrug cea mai de valoare parte a omului, cu adevărat, nu pot fi bucurii. Plăcerile voastre vă duc la moarte veşnică, durerile noastre la fericire veşnică.” El a fost pus pe scaunul de tortură şi chinuit oribil, apoi a fost decapitat.

Perpetua, o tânără soţie creştină, întemniţată pentru credinţă, înainte de condamnare a fost îndemnată de tatăl ei necredincios, care i s-a aruncat la picioare şi o ruga cu lacrimi să-i fie milă, dacă nu de perii lui albi, măcar de copilaşul ei, care are nevoie de braţele ei, şi să se lepede de credinţă. Scena a fost zguduitoare. Ea s-a aplecat pe capul lui şi la plânsul lui a răspuns cu plâns, zicându-i: „Mă doare, plâng pe capul alb al tatălui meu, gem, fiindcă el e singurul din familia noastră, care nu se bucură de moartea mea. Ştii că noi nu mai suntem ai noştri...” Cuvintele ei arată că cei credincioşi din acea vreme se bucurau de moartea de martir.

Filip, presbiterul bisericii din Heraclea, Asia mică, a fost arestat în timpul prigoanei sub împăratul Diocleţian şi dus în faţa guvernatorului. In timpul judecăţii, el a zis: „Dacă îţi face plăcere să ne vezi suferind, să ştii că suntem gata să suferim ceea ce ne poţi face mai rău. Trupul acesta neputincios e în mâinile tale, fă ce-ţi place...”

Într-o localitate, ostaşii au fost trimişi să aresteze pe conducătorii creştini şi să-i aducă în faţa guvernatorului, dar cu ci, de bună voie, a venit tot poporul din biserică, era un mare număr, şi s-au declarat creştini încât s-a speriat şi guvernatorul. Soldaţii au explicat că ei au arestat doar pe conducători, dar că au venit cu toţii. Atunci înfuriat, guvernatorul începu să urle: „Nebunilor, dacă vreţi să muriţi, sunt ştreanguri şi prăpăstii destule. Ce vreţi eu să vă omor?” Aceasta arată că ei nu se temeau de moarte, aveau altă concepţie despre martiraj, nu ca şi mulţi din creştinii de astăzi.

Îgnaţiu, păstorul bisericii din Antiohia, a fost arestat prin anul 110. Într-o scrisoare adresată lui Policarp din Smirna, el a descris suferinţele după arestarea lui, îndurate în timpul călătoriei din Siria la Roma, unde urma să fie judecat. Apoi a scris: „O, de ar vrea Dumnezeu ca dintr-o dată să ajung la fiarele care sunt pregătite pentru mine şi care doresc să fie gata a veni cu guri căscate, le-aş provoca să mă devoreze fără amânare. Şi dacă nu ar vrea, le-aş forţa să mă atace... Fie ca galerele, fiarele sălbatice, sfărâmarea oaselor, smulgerea membrelor, strivirea trupului, torturile diavolului şi iadul însuşi să vină asupra mea, numai să pot câştiga pe Hristos Isus.”

(continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3. Telefon 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK