Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

  • Written by E.M.
  • Hits: 1526

 

HARUL SUFERINŢELOR!

„Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” Filipeni 1:29.  Apostolul Petru spune că harul lui Dumnezeu e felurit. Din experienţă constatăm că într-adevăr e nespus de felurit, potrivit cu nevoile, cu situaţiile şi cu însărcinările ce ni le dă Domnul. Un har însă cu totul deosebit este harul suferinţelor pentru Hristos Domnul, pomenit în textul de mai sus.

O nouă lumină. Cuvântul sfânt ne spune că răbdarea persecuţiei, pătimirea, suferinţele din pricina Numelui Domnului Isus sunt un har. În general, oamenii consideră suferinţele ca o pedeapsă de la Dumnezeu. Chiar şi la păgâni era concepţia aceasta. Această concepţie o avem arătată şi în Vechiul Testament, mai ales în Deuteronomul 28:22-28, boalele sunt trecute în lista Westernurilor care vor lovi pe cei ce nu ascultă de Domnul. Şi ucenicii credeau că boalele, neputinţele sunt pedepse pentru păcat. Când au văzut pe orbul din naştere, ei au întrebat pe Domnul Isus că cine a păcătuit: el sau părinţii lui de s-a născut orb, iar El a precizat că n-a păcătuit nici el, nici părinţii lui, ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu Ioan 9:3. În alte cuvinte, nu toate boalele sau suferinţele sunt pedepse pentru păcat. Iov a suferit greu, dar suferinţa lui a fost o încercare sau mai bine zis o dovedire a credincioşiei lui faţă de Dumnezeu. El a fost credincios nu numai în zile frumoase, ci şi în suferinţe cumplite.

Dar nu despre aceste suferinţe spune apostolul Pavel că sunt un har, ci de acele suferinţe provocate de prigonitorii urmaşilor Iui Hristos Domnul: pălmuiri, biciuiri, torturi, închisoare, martiraj. Toată gama acestor suferinţe, născocite de mintea omenească în furia ei faţă de Hristos Domnul şi revărsată asupra celor credincioşi, apostolul Pavel o numeşte har, adică dar nemeritat. De altfel, Domnul Isus Hristos a înştiinţat pe ucenici: „Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu” Matei 10:22. „Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar pentru că nu sunteţi din lume, şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu şi pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că nu cunosc pe Cel ce M-a trimis” Ioan 15:19-21. „V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi; ba încă va veni vremea când, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Şi se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine” Ioan 16:1-3. Acestea sunt doar câteva texte despre suferinţele la care trebuiau să se aştepte ucenicii.

Harul martirajului nu e pentru toţi credincioşii, ci e acordat unora. Nici chiar în primele veacuri, când au fost dezlănţuite mari prigoane din partea cezarilor Romei, nici atunci nu au fost toţi martirizaţi. La Filipi a suferit şi apostolul Pavel şi Sila, şi au suferit şi fraţii. În Filipeni 1:7, citim: „Atât în lanţurile mele, cât şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi sunteţi părtaşi aceluiaş har”. A ajunge să fii părtaş la suferinţele Domnului Isus e ceva deosebit, înseamnă să te asemeni cu El. În Biserica primară, creştinii considerau ca un mare har să sufere pentru Domnul. Pavel a scris: „Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos... şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui” Filipeni 3:8-10.

Oraşul Filipi a fost prima localitate din Europa unde Pavel şi Sila au predicat Evanghelia. Aici însă au avut harul să fie arestaţi, bătuţi, însângeraţi şi aruncaţi în închisoare cu picioarele în butuci. Ei nu s-au văicărit că ascultând de chemarea Domnului, uite ce năpastă a dat peste ei. Ei erau siguri că Dumnezeu e în controlul situaţiei şi că El poate scoate chiar şi din aceasta o mare binecuvântare, de aceea s-au rugat şi au cântat. Ei, prin exemplul vieţii, ne dau lumină asupra acestui har. Era miezul nopţii, dar în suflet ei aveau miezul zilei. Ce trist e că pentru unii chiar miezul zilei este miezul nopţii! Sunt în întuneric, nu văd nici măcar o stea, şi se tânguiesc ! Firea suferă rău. Apostolul Petru afirmă că suferinţele sunt un har. Pentru ca urmaşilor Domnului să le formeze adevărata optică despre suferinţele pentru credinţă, apostolul Petru a scris: „Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul Slavei, Duhul Iui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi” 1 Petru 4:12-14. Întrucât poate mulţi din cititorii credincioşi vor avea parte de suferinţele din vremea din urmă, e bine să noteze că în timpul de prigoană, nu un duh de întristare, ci Duhul Slavei se odihneşte atunci peste cei credincioşi. Sunt aşa de excelente aceste destăinuiri! Şi Duhul Slavei nu se frământă, nu se războieşte, nu se topeşte în suspine negrăite, ci se odihneşte! Ce pline de îmbărbătare, ce luminoase sunt aceste cuvinte inspirate de Domnul! Firea, pământescul, mândria, greu primeşte ocara, batjocura, bătaia, izbirea de pereţi, sfârtecarea cărnii. Ea nu e gata să accepte un aşa har. Dar cel ce trăieşte în dezbrăcarea de sine, de pretenţiile firii, vede că „întristările şi suferinţele noastre uşoare şi de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. Pentru că nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice” 2 Corinteni 4:17,18. Cunoscând adevărul acesta te poţi bucura, te poţi considera fericit, fiindcă ai parte de harul acesta deosebit al suferinţelor din pricina Numelui Său. Cuvintele scrise de apostolul Petru au menirea să ne dea multă lumină în privinţa aceasta.

(continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3. Telefon 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK