Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN  (continuare din numărul trecut)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 3311

 

PREZERVAREA ÎN HAR!

„Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea” Ioan 10:28

Prezervarea sau păstrarea sfinţilor în har este una din frumoasele învăţături ale Bibliei. Ea este lucrarea harului lui Dumnezeu prin care întăreşte, conduce şi păzeşte sufletul celui mântuit până ajunge în slavă.

PREZERVAREA E AFIRMATĂ ÎN BIBLIE Pentru toţi cei fricoşi, pentru toţi cei ce se văd slabi, învăţătura aceasta are menirea să-i încurajeze, să-i îndemne să se bizuie pe Domnul. Prin Cuvântul sfânt, El ne dă asigurări că ne va ajuta, ne va călăuzi întru împlinirea voii Sale. Să privim la unele texte: În Ioan capitolul 10, Domnul Isus spune că El e Păstorul cel bun, care poartă grijă de oile Sale. În versetele 28,29, spune că El le dă viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi îi asigură că pe cei ce sunt oile Sale, nimeni nu îi va smulge din mâna Sa. Această asigurare o întăreşte prin cuvintele: „Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu”. Chezăşie de împlinirea acestei promisiuni este Atotputernicia lui Dumnezeu. Apostolul Petru la fel afirmă această prezervare, când zice: „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi” 1 Petru 1:5. Apostolul Ioan, de asemenea, susţine această afir¬mare. El a scris: „Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte şi cel rău nu se atinge de el” 1 Ioan 5:18. Citiţi adevărul acesta exprimat şi de Pavel în 2 Timotei 1:12: ,,Şi sunt încredinţat că El are puterea să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea”. Aici pe pământ încredinţăm anumite lucruri unora, dar uneori ei nu au puterea să le păzească. Hristos Domnul, care a primit toată puterea în cer şi pe pământ, are puterea să păzească ce I-am încredinţat. Cei ce şi-au predat viaţa lor lui Hristos Domnul, vor fi păziţi, adăpostiţi. Fraţilor din Colose, Pavel le scrie: „Viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” Coloseni 3:3, iar celor din Tesalonic Ie spune: „Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău” 2 Tesaloniceni 3:3. Prin aceste cuvinte, el vrea să-i înveţe să se bazeze în totul pe credincioşia şi puterea Domnului, nu pe a lor. Atât credincioşia cât şi puterea lor e slabă, schimbăcioasă, dar a Lui e neclintită. Deci, garanţia împlinirii acestor promisiuni este pe ie o parte Atotputernicia Lui, iar pe ie aha parte credincioşia Lui. El nu se dezice pe Sine. Ce a spus El, se împlineşte.

Această asigurare divină are menirea să încurajeze pe toţi cei ce se tem că dacă se pocăiesc, nu vor putea ţine până la capăt E mai bine să-ţi încredinţezi viaţa ta în mâinile Celui ce are toată puterea în cer şi pe pământ, decât s-o păstrezi în mâinile tale slabe, neputincioase. El vrea şi poate să te păzească. Fără EI tu-ţi pierzi viaţa, cu EI ţi-o câştigi. De aceea, predă-ţi viaţa ta Domnului. El o poate schimba, o poate înnoi şi o poate desăvârşi. Ce mângâietoare e această asigurare dumnezeiască pentru toţi credincioşii care se văd slabi, obosiţi, dar care în mod sincer doresc să rămână lângă Domnul! Treci prin încercări, prin anchete pentru Numele Domnului, şi ţi se pare că nu mai poţi? Atunci această asigurare e exact pentru tine. Fii sigur că El e în stare să te păzească şi să te ajute. El a zis: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” Matei 28:20.

PREZERVAREA E CONFIRMATĂ ÎN EXPERIENŢA CREŞTINĂ

Ceea ce El a promis, se poate constata că se împlineşte în viaţă. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îşi face lucrarea în cei credincioşi. Sfinţirea practică, creşterea în har, lucrarea de mărturisire, de salvare a păcătoşilor, ca buni ispravnici, se poate vedea la cei credincioşi. Prezervarea nu înseamnă scutirea de ispite, de încercări. Dacă nu a fost scutit Domnul Isus, oare vom fi scutiţi noi? Ele sunt necesare vieţii. Nu suntem scutiţi, dar suntem întăriţi, suntem păziţi să nu fim doborîţi. Cel credincios trebuie să fie biruitor, dar biruinţa se câştigă numai prin luptă. „Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” 1 Corinteni l0:13. Ienupărul, un pomişor care creşte în vârf de munte, bătut de toate vânturile, are esenţa de lemn foarte tare. Ispitele sunt teste care ne examinează, ne arată la ce stadiu am ajuns în viaţa de credinţă. În Psalmul 91:14,15, sunt cuvintele: „Fiindcă Mă iubeşte - zice Domnul - de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. Când Mă va chema îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.”

În toate veacurile, adevăraţii credincioşi au avut parte de ispite şi de mari persecuţii. Unii au suferit batjocuri, arestări, bătăi, torturi, schingiuiri oribile şi chiar moartea de martir: arşi pe rug, aruncaţi la fiare, traşi pe roată sau decapitaţi, dar au rămas credincioşi. Ei au primit puterea de biruinţă.. Dovadă de prezervare în har sunt toţi martirii. Numai catacombele Romei deţin osemintele a câteva milioane de credincioşi cărora Dumnezeu le-a dat puterea să rabde toate suferinţele şi să rămână statornici până la capăt. În Apocalipsa 12:11 este scris: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte”. În cele mai întunecate vremi de prigoană, a strălucit mai luminos, mai puternic păstrarea credincioşilor în har. Promisiunea Lui nespus de scumpă a fost împlinită. (continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK