Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1390

 

 

ISPRĂVNICIA HARULUI!

„Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dum¬nezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit” 1 Petru 4:10. 

„Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi neamurilor, dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi” Efeseni 3:1,2.

Atât apostolul Pavel cât şi apostolul Petru, în textele indicate mai sus, vorbesc despre isprăvnicia harului. Cuvântul „ispravnic” înseamnă administrator sau mânuitor de bunuri, om pus peste o avere a cuiva de care poartă răspundere. Isprăvnicia harului este una din cele mai de seamă slujbe din împărăţia lui Dumnezeu. Ea este mult binecuvântată în îndeplinirea ei. Nici o altă slujire nu aduce atâta bucurie, atâta mulţumire şi fericire în viaţa ta şi a altora ca aceasta. Apoi ea e glorioasă în finalul ei. Limbajul meu e mult prea sărac astăzi ca să poată descrie măreţia, splendoarea, gloria pe care o va da Domnul celor ce au fost buni ispravnici. Dar mă rog ca Domnul, prin Duhul Sfânt, să vă lumineze pe fiecare în parte să înţelegeţi ceva în legătură cu isprăvnicia harului.

Spre o mai uşoară pricepere, mă voi folosi de câteva întrebări: întâi, ce cuprinde această isprăvnicie. Al doilea rând, cui îi este încredinţată această isprăvnicie. În al treilea rând, pentru cine ne este dată această isprăvnicie. În al patrulea rând, ce răspundere are această isprăvnicie. În al cincilea rând, cum poate fi îndeplinită această slujire.

Să vedem întâi ce cuprinde această isprăvnicie? A fi ispravnic al harului lui Dumnezeu înseamnă a administra, a mânui bunuri pentru viaţa trecătoare şi pentru viaţa veşnică, a oferi altora, a da în dar din partea lui Dumnezeu lucruri care nu se pot găsi nicăieri, decât în har, lucruri de care fiecare are atâta nevoie. Vestirea mântuirii, a iertării păcatelor, a graţierii divine, fără ca păcătosul să merite, se cuprinde în această slujire. Vestea bună că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, vrea şi poate să schimbe viaţa chiar a celui mai rău om, a celui mai stricat, e cuprinsă în această isprăvnicie. Ajutorarea credinciosului să-şi continue calea, să devină desăvârşit şi să ajungă sus în glorie e în această isprăvnicie. 

A fi ispravnic înseamnă a avea cheia spre a intra în cămările bogăţiilor nepătrunse ale harului şi a da din partea lui Dumnezeu hotărârea de iertare tuturor celor ce îşi recunosc vina lor, îşi plâng păcatul şi se apropie de Dumnezeu prin Hristos Domnul; a da îndrumări celor împovăraţi spre a primi uşurare, a da bucurie celor amărâţi, a da linişte celor tulburaţi, a da odihnă celor trudiţi, a da sfinte mângâieri celor întristaţi, a tămădui pe cei cu inima zdrobită, a da speranţă celor disperaţi, a îmbogăţi pe cei săraci care au risipit totul, a aduce haina cea mai bună pentru fiii rătăciţi ce se întorc acasă, a da tonice întăritoare celor slabi, a ajuta pe cei dezmoşteniţi să devină moştenitori împreună cu Hristos Domnul.

A fi ispravnic al harului înseamnă a împărtăşi altora din nemărginita bogăţie a harului, spre a-i face bucuroşi, mulţumiţi şi fericiţi chiar în viaţa aceasta şi fericiţi pentru veci de veci. A fi ispravnic al harului înseamnă a face legătură între mizeria omenească produsă de păcat şi belşugul bogăţiilor nemărginite ale Dumnezeului dragostei.

A fi ispravnic înseamnă a fi conştient că ai cheia, că poţi intra oricând în trezoreria divină, unde deasupra uşii este scris: „Harul Meu îţi este de ajuns”, că poţi lua să dai oricât din aceste bogăţii şi la oricâţi păcătoşi care îşi văd nevoia de ele. Cu cât dai mai mult şi la mai mulţi, cu atât înseamnă că eşti mai bun ispravnic. Harul este atotsuficient. În farmacia lui Dumnezeu este un leac pentru orice boală, un alin pentru orice durere. În har este ajutor pentru orice nevoie, rezolvări pentru orice probleme, armătură pentru orice lupte, putere pentru orice slăbiciune, unelte pentru orice lucrare. În har sunt oportunităţi nebănuite, realizări uimitoare şi răsplătiri cu glorii nevisate. A fi ispravnic înseamnă a face pe alţii părtaşi la toate aceste bogăţii, mult mai preţioase decât toate bogăţiile pământului.

(continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, 

strada Matei Drăghiceanu, 

nr. 3, Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK