Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1528

 

 

ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pen¬tru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” Tit 2:11,12.

Apoi harul ne învaţă să trăim cu dreptate. În general, oamenii sunt gata să vadă răul la alţii, să acuze şi să ia pietre să lovească. Harul trezeşte conştiinţa noastră să ne vedem pe noi întâi. Într-o lume în care „nici unuia nu-i place dreptatea, nici unul nu se judecă cu dreptate” Isaia 59:4, cel ce a primit harul şi a devenit copil al lui Dumnezeu, trebuie să se asemene cu Tatăl, care e un Dumnezeu drept. Deci, să trăiască cu dreptate. Trăirea cu dreptate începe de la mine. Eu mă analizez pe mine însumi, mă măsor cu „măsura Sfântului Locaş”, mă judec cu dreptate şi constat că „nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească” Romani 7:18. Aceasta mă face să nu mă supraestimez, să nu mă cred prea deosebit şi să dispreţuiesc pe ceilalţi oameni. Se spune despre păun că se umflă în pene, dar când îşi vede ghearele cât îi sunt de urâte, îndată se dezumflă, îi dispare mândria. Aşa e cu cel ce învaţă lecţia harului. El ştie că nu are nici un merit, ci tot ce are şi tot ce el este, e datorită harului lui Dumnezeu. Orgoliosul Saul din Tars a învăţat lecţia aceasta. El, care era cu mult mai înaintat în religia iudeilor decât mulţi din neamul lui, de o vârstă cu el Galateni 1:14, după ce a întâlnit pe Hristos Domnul pe drumul Damascului, scriind fraţilor din Corint despre această arătare, el zice: „După ei toţi, ca unei stârpituri, mi s-a arătat si mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt...” 1 Corinteni 15:8-11. Tu, cel ce suferi de boala mândriei, stai, raţionează şi judecă cu dreptate: „Cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-1 fi primit?” 1 Corinteni 4:7. Harul ne învaţă să revenim la evaluarea justă, normală a noastră. Atunci pricina de mândrie s-a spulberat, la fel băgarea de vină la alţii, subestimarea altora s-a dus. Ce lecţie binecuvântată e aceasta! Ce şuvoaie de har ajung să se reverse în viaţă! Starea de dependenţă de Dumnezeu devine vizibilă. Când am învăţat că eu nu sunt nimic şi că nu pot nimic, atunci El a devenit totul pentru mine şi a putut să mă folosească spre lauda slavei Sale, spre binecuvântarea copiilor Săi şi spre trezirea multor păcătoşi. Numai când El are în stăpânire deplină viaţa noastră, atunci poate să lucreze, să deschidă posibilităţi nevisate şi să reverse har peste har. Trăirea cu dreptate începe de la mine. Eu mă judec pe mine şi condamn tot ce e rău, mă curăţesc şi devin vas de cinste, folositor Stăpânului meu 2 Timotei 2:21.

Dar trăirea cu dreptate e cuprinsă întreaga mea atitudine faţă de alţii. Aici e arătat cum trebuie să fie comportarea celui credincios faţă de toţi oamenii. Trăind cu dreptate, eu voi fi înţelegător cu fraţii mei. Unii sunt prunci în Hristos Domnul, deci nu pot să le pretind să ştie, să facă şi să se comporte ca cei mari. Ei trebuie ajutaţi, nu acuzaţi. Simţul de dreptate îmi impune să intervin pentru ei, să sar în ajutorul lor, să-i ajut să crească. Chiar dacă sunt mici, ei sunt fraţii mei. Alţii poartă poveri, greutăţi, necazuri, sunt suferinzi, nu pot să le cer să ţină cadenţa. Harul mă învaţă să trăiesc cu dreptate faţă de fraţii mei în veacul de acum. E un veac rău, veac de uzură, de mari lupte spirituale. De multe ori, noi judecăm şi condamnăm pe unii fiindcă nu cunoaştem bine situaţia lor. Harul ne învaţă să trăim cu dreptate faţă de fraţii noştri. Dacă nu ţin pasul cu noi, e bine să încercăm pantofii lor şi vom avea explicaţia cuvenită.

Harul ne învaţă să fim drepţi în afaceri cu fraţii noştri. Să facem lucrul potrivit şi plata să fie potrivită. Fraţilor din Tesalonic, apostolul Pavel le-a scris: „Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său” 1 Tesaloniceni 4:6. Iar pe cei din Corint îi deplânge, îi mustră şi avertizează: „Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi încă pe fraţi. Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu?” l Corinteni 6:8,9.

Trăirea cu dreptate trebuie să fie şi faţă de toţi ceilalţi oameni. Ei sunt nedrepţi, sunt răi, ne duşmănesc, ne asupresc, dar noi trebuie să-i iubim, asta ca să ne asemănăm cu Tatăl nostru din ceruri, care face să răsară soarele Său şi peste cei răi, şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi Matei 5:45. Şi noi am fost răi şi păcătoşi, dar pe când eram noi păcătoşi, Dumnezeu ne-a arătat dragostea Sa şi am fost biruiţi, am fost câştigaţi pentru El. Harul ne învaţă să trăim cu dreptate, adică aşa cum ni s-a făcut nouă, aşa să facem şi noi; cum alţii ne-au vestit nouă Evanghelia, aşa să le-o vestim şi noi. Chiar dacă eşti tratat rău, simţul de dreptate creştină trebuie să te facă să mergi cu el şi a doua milă. Unii spun: „Dar e dreptul meu, eu am dreptate”.  Vai, câte necazuri n-ar fi înlăturate, dacă am înţelege dreptatea creştină. 

Oare am meritat noi să fim iubiţi, să fim iertaţi? Oare învăţăm această lecţie de dreptate a harului, să iertăm aşa cum noi am fost iertaţi? Cei mai mulţi se opresc la dreptatea legii şi astfel se pornesc neînţelegeri, certuri, procese la Tribunal, şi rezultatul e că pe aceia nicicând nu-i mai câştigi pentru Dumnezeu. Evanghelia ne cere să trăim cu dreptate, dar câtă nevoie e de a înţelege nu slova, ci duhul Evangheliei harului! Dumnezeul Atotdrept ne-a chemat la El să ne ierte, nu să ne pedepsească. O, glorie Lui! Aşa o lecţie de dreptate vrea să ne înveţe harul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să o trăim! (continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, 

strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Câmpulung Muscel. 

Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK