Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

Menu
TRAFIC

ADEVĂRUL CREŞTIN (continuare din numărul trecut)

  • Written by Evenimentul Muscelean
  • Hits: 1063

 

 

ÎNVĂŢĂTURA HARULUI!

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, s-a arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” Tit 2:11,12.

Una din cele mai de seamă învăţături este învăţătura harului. Toate celelalte învăţături, oricât ar părea de frumoase sau de fructuoase, au de-a face doar cu viaţa aceasta scurtă. Când omul a închis ochii pentru pământ, toate celelalte rămân zadarnice. Atât le-a fost valabilitatea. Singură învăţătura harului aduce câştigul cel mai mare pentru viaţa aceasta şi fericirea pentru întreaga veşnicie. De aceea, nici o lecţie de pe faţa pământului nu se poate compara cu învăţătura harului. Şi, curios, unii nici nu au auzit de o aşa învăţătură. Pe unii nu i-a interesat, iar alţii nu vreau să creadă adevărul acesta. Imediat însă ce vor pleca de pe pământ, vor vedea zădărnicia tuturor celorlalte învăţături şi îşi vor da seama de enorma valoare a învăţăturii harului, căreia ei nu i-au dat nici o importanţă, dar atunci va fi prea târziu. Ferice de toţi cei ce acum şi aici caută să cunoască şi să trăiască această învăţătură! Adevăratul creştinism e primirea harului lui Dumnezeu şi aplicarea în viaţa zilnică a învăţăturii lui. Învăţătura harului nu e teoretică, ci practică. Aşa cum pentru a înota sau a schia e necesar să înveţi practic, tot aşa este şi cu această învăţătură a harului. În textul citat la început, apostolul Pavel împarte învăţătura în trei părţi: 1) „S-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti”; 2) „Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie; 3) Să aşteptăm fericita noastră nădejde şi arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. Învăţătura se ocupă de trecut, prezent şi viitor.

O RUPERE CATEGORICĂ CU TRECUTUL

Întâi, harul ne învaţă s-o rupem cu trecutul păcătos, cu păgânătatea şi cu poftele. Acesta a fost traiul nostru până ce am ajuns să primim harul lui Dumnezeu. Din acea clipă, trebuie să trăim o altă viaţă. Deci, harul ne spune ce să nu mai facem. A o rupe cu păgânătatea înseamnă a o rupe eu răul din afara noastră. Nu e vorba de o rupere a relaţiilor cu oamenii păgâni, căci românii nu au păgâni între ei. Prin „păgânătate” se înţelege felul de trai păcătos al societăţii din jurul nostru, trăirea după voia omului, nu după voia Domnului, trăire în care nu se ţine cont de Dumnezeul adevărat, ci de alţi zei sau idoli, cărora oamenii li se închină şi le jertfesc timpul şi chiar bănuţul lor. Vai, câţi idoli nu sunt şi astăzi! Aici, în anunţul ce s-a făcut pentru nişte servicii de evanghelizare, ţinute de un misionar ce venise din ţările păgâne, s-a specificat că într-o sală alăturea de auditoriul bisericii vor fi expuşi o seamă de idoli moderni. La terminarea serviciului, mulţi ascultători curioşi au trecut să vadă idolii, pe care presupuneau că i-a adus din ţările păgâne. Acolo, pe o masă, erau înşirate ţigări, pipe şi lulele. Unul văzuse o lulea exact ca şi a lui şi zise: „Uite că şi idolul meu a ajuns aici”. Pe altă masă erau sticle de vin cu etichete frumoase, sticle de ţuică, de rom, de lichior şi de alte băuturi îmbătătoare. Pe altă masă erau mărgele, lănţişoare, cercei, brăţări şi alte bijuterii. Altele erau cu cărţi de joc, cu bani, cu roata norocului, cu mingi de tenis, de fotbal, mingi şi bâte de base-ball, care pe stadioane atrag zeci şi sute de mii de oameni. Mulţi până atunci nu şi-au dat seama că ei se închină la aşa idoli. Zeu îţi poate deveni televizorul, romanele murdare sau altceva ce te captivează. „S-o rupem cu păgânătatea” însemnează stopare, despărţire bruscă de toate relele ce au avut stăpânire asupra ta. Primii creştini, când s-au pocăit de păcatele lor şi au primit prin credinţă în Domnul Isus harul mântuitor, ei au încetat de a mai frecventa templele păgâne, au încetat de a se închina icoanelor, chipurile pictate sau sculptate, nu au mai luat parte la mesele lor, la ospeţele lor, nu erau gata să mănânce nici din carnea rămasă de la jertfele aduse idolului, chiar dacă era mai ieftină sau i se oferea gratuit. Ruperea nu era o acţiune treptată, ci una deodată şi definitivă. De fapt, aceasta e pocăinţa: o schimbare a minţii, a gândirii, omul îşi dă seama că păcatul nu-1 fericeşte, ci îl nenoroceşte; o schimbare a căii, nici un pas mai departe pe calea păcatului. Dumnezeu spunea prin proorocul Isaia: „Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând” Isaia 55:7. Apostolul Pavel a scris: „Iată ce vă spun şi mărturisesc în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei lor în care se află, în urma împietririi inimii lor. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie”. Efeseni 4:17-19.

Pentru a fi cu adevărat creştin este absolut necesară această rupere cu societatea păcătoasă. Apostolul Petru la fel a scris: „Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor, şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite. De aceea se miră ei că nu mai alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc” 1 Petru 4:3,4. Această rupere formează un hotar în viaţă, un fel de ardere a podurilor, ca să nu te mai întorci niciodată înapoi la viaţa de păcat. Despre Alexandru Macedon se spune că în înaintarea sa spre răsărit, totdeauna după ce treceau un pod, el punea foc podului, ca din mintea soldaţilor săi să iasă gândul de întoarcere înapoi, ci să meargă numai înainte. Aşa ne învaţă harul pe noi să facem o rupere totală cu răul din afară. 

(continuare în numărul viitor)

Adunarea Creştină Betel Câmpulung, strada Matei Drăghiceanu, nr. 3, Telefon contact: 0745.021.424

The most visited gambling websites in The UK